ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stupendous

S T UW0 P EH1 N D AH0 S   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stupendous-, *stupendous*, stupendou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stupendous(adj) ใหญ่โต, See also: มโหฬาร, มหาศาล, มหึมา, Syn. large, immense, great
stupendous(adj) น่าประหลาดใจ, See also: น่าทึ่ง, Syn. astounding, marvelous, extraordinary

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stupendous(สทูเพน'ดัส) adj. ทำให้ประหลาดใจ,ทำให้มึนงง,ใหญ่โตอย่างน่าทึ่ง,มหาศาล., See also: stupendousness n., Syn. prodigious, enormous

English-Thai: Nontri Dictionary
stupendous(adj) มากมาย,มหัศจรรย์,น่าทึ่ง,น่าประหลาด

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stupendousIt is stupendous project.

CMU English Pronouncing Dictionary
STUPENDOUS S T UW0 P EH1 N D AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stupendous (j) stjˈuːpˈɛndəs (s t y uu1 p e1 n d @ s)
stupendously (a) stjˈuːpˈɛndəsliː (s t y uu1 p e1 n d @ s l ii)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stupendous
   adj 1: so great in size or force or extent as to elicit awe;
       "colossal crumbling ruins of an ancient temple"; "has a
       colossal nerve"; "a prodigious storm"; "a stupendous
       field of grass"; "stupendous demand" [syn: {colossal},
       {prodigious}, {stupendous}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top