ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stumble

S T AH1 M B AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stumble-, *stumble*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stumble(vi) สะดุด, See also: เดินสะดุด, Syn. slip, trip
stumble(vi) เดินโซเซ, Syn. reel, stagger, totter
stumble(vi) พูดตะกุกตะกัก, See also: พูดอึกอัก, Syn. falter, sputter, stammer
stumble(vi) พบโดยบังเอิญ, Syn. discover, chance upon, find
stumble(n) การสะดุด, See also: การก้าวพลาด, Syn. slip, trip
stumble(n) การผิดพลาด, See also: การทำพลาด, Syn. blunder, error, mistake
stumbles(sl) ยืนไม่ค่อยอยู่, See also: เดินโซเซ, เดินไม่ไหว
stumble on(phrv) พบโดยบังเอิญ, Syn. stumble across
stumblebum(n) คนงุ่มง่าม (คำไม่เป็นทางการ), See also: คนไร้ความสามารถ, Syn. bungler, incompetent
stumble onto(phrv) พบโดยบังเอิญ, Syn. stumble across

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stumble(สทัม'เบิล) vi.,n. (การ) สะดุด,สะดุดเท้า,พลาดเท้า,เตะเอาตอ,ผิดพลาด,เดินโซเซ,ทำผิดพลาด,ลังเล,พูดติดอ่าง,พบโดยบังเอิญ,มาถึงโดยบังเอิญ. vt.,n. (การ) ทำให้สะดุด,เกี่ยวขา,ทำให้สงสัย,ทำให้ฉงนสนเท่ห์., See also: stumblingly adv. คำที่มีความหมายเหมือนกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
stumble(vi) เดินโซเซ,สะดุด,ทำผิด,พูดติดอ่าง,ลังเล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
stumbleการสะดุด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Wake at the crack of dawn, stumble over each other in search of goods stolen in the night.เพื่อที่จะต้องตื่นก่อนฟ้าสาง เดินเปะปะกันวุ่นวาย เพื่อตามหาของที่ถูกขโมยไปเมื่อคืน Night and Fog (1956)
If you try too hard in your first year, you can stumble in your second and third.ถ้าเธอพยายามมากเกินไปในปีแรก เธออาจสะดุดตอนปีที่ 2-3 All About Lily Chou-Chou (2001)
But to stumble across the pudding, it's tremendous how people don't look.แต่ที่สะดุดพุดดิ้ มันน่าประหลาดที่ผู้คนไม่มอง Punch-Drunk Love (2002)
Uh, that, uh, stumble was simply to buy me time.เมื่อกี๊ผมแกล้งล้ม กะถ่วงเวลามัน Around the World in 80 Days (2004)
We all stumble from time to time.พวกเราหกล้มครั้งแล้วครั้งเล่า Memoirs of a Geisha (2005)
So ? He's working overtime on a "Miller Time"* shift. He'll stumble back in sooner or later.แล้วไง เขาทำงานล่วงเวลาที่ Miller Time เดี๋ยวเขาก็กลับมาเอง ไม่ช้าก็เร็ว Pilot (2005)
I don't know... stumble into hard times.ไม่รู้สิ ... ประสบกับช่วงเวลาที่เลวร้าย Ending Happy (2007)
You just happened to stumble naked into my front yard?นี่คงบังเอิญมาแก้ผ้าหน้าบ้านฉันเนี่ยนะ In Buddy's Eyes (2008)
To stumble across my secret turn-Onไปถูกความลับของชั้น We're So Happy You're So Happy (2008)
Tumble out of bed and I stumble to the kitchenTumble out of bed and I stumble to the kitchen The Love Guru (2008)
When I stumble upon metropolis' finest going gangland.แค่ไหนที่บังเอิญ ไปเจอแก๊งอาชญากร ที่ดูดีที่สุดของเมโทรโปลิสเข้า Bulletproof (2009)
The unsub didn't just stumble on it, he knows it.ผู้ต้องสงสัยไม่ได้ทิ้งโดยบังเอิญ เขารู้จักที่นั่นดี The Eyes Have It (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stumbleIn early times inventions were often stumbled upon by accident.
stumbleI often stumble over something as I am blind as a bat in the dark.
stumbleShe walked carefully so as not to stumble over a rock.
stumbleThe kid stumbled and fell to his knees.
stumbleThe stout man leaped over the shallow ditch and stumbled.
stumbleYesterday I stumbled across a copy of my father's family register.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สะดุด(v) stumble, Syn. คะมำ, ถลา, เสียหลัก
สะดุด(v) stumble over/on, See also: trip, fall, catch one's foot against, Example: ปลายบันไดน่ะลูก คุณย่ามองไม่เห็น จะก้าวลงทีไรมันสะดุดทุกที, Thai Definition: เดินหรือวิ่งเอาปลายเท้าไปกระทบสิ่งที่ขวางหน้า ทำให้ก้าวผิดจังหวะหรือหกล้ม
การสะดุด(n) trip, See also: stumble, stubbing, Thai Definition: การเดินหรือวิ่งเอาปลายเท้าไปกระทบสิ่งที่ขวางหน้า ทำให้ก้าวผิดจังหวะหรือหกล้ม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กะเผลก[kaphlēk] (v) EN: limp ; stumble ; hobble  FR: boiter ; boitiller ; clopiner (fam.)
ล้ม[lom] (v) EN: fall ; tumble ; drop ; plummet ; stumble ; topple ; flop  FR: tomber ; chuter ; trébucher ; s'étaler (fam.) ; s'aplatir
ปะ[pa] (v) EN: meet ; come across ; stumble on ; encounter ; meet unexpectedly  FR: rencontrer ; rencontrer par hasard ; tomber sur
พะ[pha] (v) EN: meet ; stumble on ; come upon
พลาด[phlāt] (v) EN: trip ; make a false step ; stumble  FR: faire un faux pas ; trébucher
สะดุด[sadut] (v) EN: stumble over/on ; trip ; fall ; catch one's foot against  FR: buter ; trébucher ; achopper

CMU English Pronouncing Dictionary
STUMBLE S T AH1 M B AH0 L
STUMBLED S T AH1 M B AH0 L D
STUMBLES S T AH1 M B AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stumble (v) stˈʌmbl (s t uh1 m b l)
stumbled (v) stˈʌmbld (s t uh1 m b l d)
stumbles (v) stˈʌmblz (s t uh1 m b l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
绊倒[bàn dǎo, ㄅㄢˋ ㄉㄠˇ, / ] stumble, #29,401 [Add to Longdo]
[tuó, ㄊㄨㄛˊ, ] stumble, #35,736 [Add to Longdo]
[jué, ㄐㄩㄝˊ, ] stumble; trample; to kick (as a horse), #83,949 [Add to Longdo]
[liè, ㄌㄧㄝˋ, ] stumble, #112,508 [Add to Longdo]
[zhì, ㄓˋ, / ] stumble, #156,042 [Add to Longdo]
[jiá, ㄐㄧㄚˊ, ] stumble, #873,729 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
蹴躓く[けつまずく;けつまづく, ketsumazuku ; ketsumaduku] (v5k,vi) (1) (uk) to trip over something; to stumble; (2) to fail [Add to Longdo]
澱む(P);淀む[よどむ, yodomu] (v5m,vi) to stagnate; to be stagnant; to settle; to deposit; to be sedimented; to be precipitated; to hesitate; to be sluggish; to stammer; to stumble; to falter; (P) [Add to Longdo]
蹌踉ける;蹣跚ける[よろける, yorokeru] (v1,vi) to stagger; to stumble [Add to Longdo]
蹈鞴を踏む;踏鞴を踏む;たたらを踏む[たたらをふむ, tatarawofumu] (exp,v5m) to stumble a step or two forward (when trying to stop); to pass one's destination and stumble a step or two forward; to totter [Add to Longdo]
躓く[つまずく(P);つまづく, tsumazuku (P); tsumaduku] (v5k,vi) (1) to stumble; to trip; (2) to fail; (P) [Add to Longdo]
閊える(P);支える[つかえる(P);つっかえる, tsukaeru (P); tsukkaeru] (v1,vi) (1) (uk) to stick; to get stuck; to get caught; to get jammed; to clog; (2) (uk) to be unavailable; to be busy; to be occupied; to be full; (3) (uk) to be piled up (e.g. of work); (4) (uk) to halt (in one's speech); to stumble (over one's words); to stutter; (5) (uk) (See 痞える・つかえる) to feel blocked (of one's chest or throat, due to grief, anxiety, illness, etc.); to feel pressure; to feel pain; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stumble
   n 1: an unsteady uneven gait [syn: {lurch}, {stumble},
      {stagger}]
   2: an unintentional but embarrassing blunder; "he recited the
     whole poem without a single trip"; "he arranged his robes to
     avoid a trip-up later"; "confusion caused his unfortunate
     misstep" [syn: {trip}, {trip-up}, {stumble}, {misstep}]
   v 1: walk unsteadily; "The drunk man stumbled about" [syn:
      {stumble}, {falter}, {bumble}]
   2: miss a step and fall or nearly fall; "She stumbled over the
     tree root" [syn: {stumble}, {trip}]
   3: encounter by chance; "I stumbled across a long-lost cousin
     last night in a restaurant" [syn: {stumble}, {hit}]
   4: make an error; "She slipped up and revealed the name" [syn:
     {stumble}, {slip up}, {trip up}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top