ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stud

S T AH1 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stud-, *stud*, stu
English-Thai: Longdo Dictionary
student loan(n) เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา(โดยทั่วไป ในระดับอุดมศึกษา) เช่น Did you apply for a student loan?

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stud(n) สัตว์ตัวผู้ไว้ทำพันธุ์, See also: ม้าตัวผู้ไว้ทำพันธุ์, Syn. stallion
stud(n) ผู้ชายที่เก่งในการผลิตลูก
stud(n) กระดุมหน้าอกเสื้อเชิ้ต, See also: กระดุมเสื้อ, Syn. fastener
stud(n) สลักเกลียว, See also: สลัก, แกน, Syn. bolt
stud(n) ต่างหูที่เป็นเม็ดกลมๆ, Syn. earring
stud(n) เสากลาง, Syn. post, stick
stud(n) ตะปูหัวใหญ่, Syn. nail, spike
stud(vt) เกลื่อนกลาดไปทั่ว, Syn. be scattered over
stud(vt) ใส่กระดุม, See also: ตกแต่งด้วยเม็ดปุ่ม, ตกแต่งด้วยกระดุม
study(vi) ศึกษา, See also: เรียน, เล่าเรียน, Syn. learn, read

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stud(สทัด) n. ตะปูหัวใหญ่,กระดุมคอเสื้อ,กระดุมหน้าอกเสื้อเชิ้ต,ปุ่ม,สลักเกลียว,แกน,สลัก,เสากลาง,โครงผนัง vt. ใส่ตะปูหัวใหญ่,ใส่ปุ่ม,กระจัดกระจาย,ทำเป็นปุ่ม
studding(สทัด'ดิง) n. โครงผนัง,วัสดุโครง,ไม้โครง,ความสูงสุดของห้อง
studding sail(สทัด'ดิงเซล) n. ใบเรือปีก,ใบเรือเสริม., Syn. stunsail, stuns'l
student(สทิว'เดินทฺ) n. นักเรียน,นักศึกษา,ผู้ศึกษา,ผู้วิเคราะห์,ผู้สืบสวนสอบสวน,ผู้พิจารณา. adj. เกี่ยวกับนักเรียนหรือนักศึกษา, Syn. learner, pupil, trainee
studied(สทัด'ดิด) adj. มีการศึกษา,มีความรู้,ระมัดระวัง,คิดไว้ก่อน,รอบคอบ,มีสติปัญญา., See also: studiedly adv. studiedness n.
studio(สทิว'ดิโอ) n. ห้องทำงาน,ห้องทำงานช่างเขียน,ห้องกระจายเสียงวิทยุ โทรทัศน์,ห้องแสดงรายการวิทยุโทรทัศน์,ห้องถ่ายทำภาพยนตร์,สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์,ห้องชุดขนาดเล็ก pl. studios
studious(สทิว'เดียส) adj. ขยันเรียน,มีใจจดใจจ่อ,กระตือรือร้น,อดทน,อุตสาหะ., See also: studiously adv. studiousness n., Syn. well-read, diligent, Ant. illiterate, careless
study(สทัด'ดี) n. การศึกษา,การเรียน,การค้นคว้า,การดูหนังสือ,การพิเคราะห์พิจารณา,การสืบสวนสอบสวน,การวิจัย,สิ่งที่ศึกษา,สิ่งที่ค้นคว้า,รายงานการค้นคว้า,สาขาวิชา,ความมานะบากบั่น,การทดลองวาดหรือประพันธ์,ห้องค้นคว้า,เพลงฝึกซ้อม,สิ่งที่ใช้ฝึกฝนการเรียน. vi. ศึกษา
brown studyn. อยู่ในภวังค์,หมกมุ่นอยู่กับการดูหนังสืออย่างมาก
case studyn. การศึกษาเรื่องราวทีละราย,ประวัติคนไข้

English-Thai: Nontri Dictionary
stud(n) ปุ่ม,กระดุมคอเสื้อ,ตะปู,แกน,สลัก
stud(vt) ทำให้เป็นปุ่ม,ใส่ตะปู,กระจัดกระจาย
student(n) นักศึกษา,นักเรียน
studied(adj) รอบคอบ,โดยเจตนา,ระมัดระวัง,มีการศึกษา
studio(n) ห้องทำงาน,ห้องศิลปะ,สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์
studious(adj) ขยันเรียน,รอบคอบ,รักการเรียน,เอาใจใส่,กระตือรือร้น,อุตสาหะ
study(n) การศึกษา,การเรียน,การค้นคว้า,ห้องค้นคว้า
study(vt) พิจารณา,เรียน,ศึกษา,ค้นคว้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
stud bolt; studสลักเกลียวสองปลาย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
stud extractorเครื่องมือถอนสลักขาด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
stud weldingการเชื่อมสลัก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
stud welding controllerตัวควบคุมการเชื่อมสลัก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
stud welding gunปืนเชื่อมสลัก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
stud welding toolเครื่องมือเชื่อมสลัก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
stud; stud boltสลักเกลียวสองปลาย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
studentนักศึกษา, นิสิต [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
studies, analyticalการศึกษาเชิงวิเคราะห์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
studies, areaภูมิภาคศึกษา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Student activitiesกิจกรรมของนักศึกษา [TU Subject Heading]
Student activitiesกิจกรรมของนักเรียน [TU Subject Heading]
Student adjustmentการปรับตัวของนักเรียน [TU Subject Heading]
Student adjustmentการปรับตัวของนักศึกษา [TU Subject Heading]
Student affairs servicesบริการกิจการนักศึกษา [TU Subject Heading]
Student aidความช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจแก่นักเรียน [TU Subject Heading]
Student aidความช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจแก่นักศึกษา [TU Subject Heading]
Student aspirationsความปรารถนาของนักศึกษา [TU Subject Heading]
Student assistance programsโครงการความช่วยเหลือนักเรียน [TU Subject Heading]
Student assistance programsโครงการความช่วยเหลือนักศึกษา [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
student(n) นักศึกษา
student bodyกลุ่มนักเรียนทั้งหมดในสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่ง
studio room(n) ห้องนอน ห้องพัก แบบที่มีห้องน้ำ และห้องครัวในตัว

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
studA bad cold has kept me from studying this week.
studA ballet theater is a place in which I can study motion well.
studAccording to a recent study, the average life span of the Japanese is still increasing.
studAccording to a study, big women are more prone to have twins.
studAccording to what I heard, he went over to America to study biology.
studA clever student can answer such a question easily.
studA clever student would not do such a thing.
studA considerable number of students want to go to college.
studAdmission to students only.
studA few students were left behind.
studA friend of mine is studying abroad.
studAfter graduation he will engage himself in study.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้เรียนรู้(n) learner, See also: student, Syn. ผู้เรียน, Ant. ผู้สอน, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ศึกษาเพื่อให้จำได้ ให้เกิดความรู้ความเข้าใจหรือความชำนาญ
พ่อพันธุ์(n) breeder, See also: stud (e.g. bull), Ant. แม่พันธุ์, Example: การเลี้ยงจิ้งหรีด 1 ชุด ประกอบด้วยพ่อพันธุ์ 1 ตัว แม่พันธุ์ 3 ตัว, Count Unit: ตัว, Thai Definition: สัตว์เพศผู้ที่ใช้ทำพันธุ์
วัยเรียน(n) studying age, See also: education age, Syn. วัยศึกษา, Example: เมื่อนึกถึงวัยเรียนความทรงจำที่สนุกสนานก็ผุดขึ้นมามากมาย, Count Unit: วัย, Thai Definition: ระยะเวลาของอายุที่อยู่ในช่วงกำลังศึกษาเล่าเรียน
อ่านหนังสือ(v) read, See also: study, Example: ผู้ที่เป็นนักเขียนส่วนใหญ่จะชอบอ่านหนังสือมาตั้งแต่เด็ก
น.ศ.(n) student, Syn. นักศึกษา
นร.(n) pupil, See also: student, Syn. นักเรียน
ศิษย์(n) student, See also: school child, Syn. ลูกศิษย์, Ant. ครู, อาจารย์, Count Unit: คน
ศึกษา(v) study, See also: learn, Syn. เรียน, เล่าเรียน, ศึกษาเล่าเรียน, เรียนรู้
ศึกษาเล่าเรียน(v) study, See also: learn, Syn. เรียน, เล่าเรียน, ศึกษา
สตูดิโอ(n) studio, Count Unit: แห่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่านหนังสือ[ān nangseū] (v, exp) EN: read ; study  FR: lire ; étudier
ชุดนักเรียน[chut nakrīen] (n, exp) EN: student's uniform ; school uniform  FR: uniforme d'écolier [m] ; uniforme scolaire [m]
เด็กจุฬา[dek Julā] (n, exp) EN: Chula's student  FR: étudiant de Chula
เด็กมหาลัย[dek mahālai] (n, exp) EN: student  FR: étudiant [m] ; étudiante [f]
เด็กนักเรียน[dek nakrīen] (n, exp) EN: pupil ; student  FR: écolier [m] ; écolière [f]
ห้องอัดเสียง[hǿng atsīeng] (n, exp) EN: recording room  FR: studio d'enregistrement [m]
ห้องหนังสือ[hǿng nangseū] (n) EN: study room  FR: bureau [m] ; bibliothèque [f]
ห้องสมุด[hǿngsamut] (n) EN: library ; study  FR: bibliothèque [f]
ห้องศิลปะ[hǿng sinlapa] (n, exp) EN: art studio
ห้องทำงาน[hǿng thamngān] (n, exp) EN: office ; studio  FR: bureau [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
STUD S T AH1 D
STUDY S T AH1 D IY0
STUDT S T AH1 D T
STUDS S T AH1 D Z
STUDE S T UW1 D
STUDER S T UW1 D ER0
STUDDS S T AH1 D Z
STUDIO S T UW1 D IY0 OW2
STUDDED S T AH1 D IH0 D
STUDIOS S T UW1 D IY0 OW2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stud (v) stˈʌd (s t uh1 d)
studs (v) stˈʌdz (s t uh1 d z)
study (v) stˈʌdiː (s t uh1 d ii)
studio (n) stjˈuːdɪəʳə (s t y uu1 d i@ @)
Studley (n) stˈʌdliː (s t uh1 d l ii)
studded (v) stˈʌdɪd (s t uh1 d i d)
student (n) stjˈuːdnt (s t y uu1 d n t)
studied (v) stˈʌdɪd (s t uh1 d i d)
studies (v) stˈʌdɪz (s t uh1 d i z)
studios (n) stjˈuːdɪəʳuz (s t y uu1 d i@ u z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
学生[xué sheng, ㄒㄩㄝˊ ㄕㄥ˙, / ] student; school child, #282 [Add to Longdo]
读书[dú shū, ㄉㄨˊ ㄕㄨ, / ] study; read, #3,171 [Add to Longdo]
学员[xué yuán, ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˊ, / ] student; member of an institution of learning, #5,381 [Add to Longdo]
留学生[liú xué shēng, ㄌㄧㄡˊ ㄒㄩㄝˊ ㄕㄥ, / ] student studying abroad; (foreign) exchange student, #8,920 [Add to Longdo]
工作室[gōng zuò shì, ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ ㄕˋ, ] studio; workshop, #10,190 [Add to Longdo]
书房[shū fáng, ㄕㄨ ㄈㄤˊ, / ] study (i.e. the kind of room), #10,839 [Add to Longdo]
学生会[xué sheng huì, ㄒㄩㄝˊ ㄕㄥ˙ ㄏㄨㄟˋ, / ] student union, #17,679 [Add to Longdo]
学生证[xué sheng zhèng, ㄒㄩㄝˊ ㄕㄥ˙ ㄓㄥˋ, / ] student identity card, #22,449 [Add to Longdo]
汉学[Hàn xué, ㄏㄢˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] studies of classical Chinese back to the Han; Chinese studies (in foreign schools), #47,868 [Add to Longdo]
书斋[shū zhāi, ㄕㄨ ㄓㄞ, / ] study (room), #49,743 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Student(n) |der, pl. Studenten| นักศึกษา, See also: die Studentin/nen
Studenten(n) |pl.|, See also: der Student
Studentenanzahl(n) |die, nur Sg.| จำนวนนักศึกษา
Studentenausweis(n) |der, pl. Studentenausweise| บัตรประจำตัวนักศึกษา
Studentenwohnheim(n) |das, pl. Studentenwohnheime| หอพักนักศึกษา
Studienausweis(n) |der, pl. Studienausweise| บัตรประจำตัวนักศึกษา
Studienbescheinigung(n) |die, pl. Studienbescheinigungen| ใบรับรองสถานภาพการศึกษา (ในนี้ จะบอกถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาของนักศึกษา เช่น สถาบัน, คณะ, ภาคการศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ปัจจุบัน และรายละเอียดที่สำคัญเกี่ยวกับเจ้าตัวเองด้วย, โดยส่วนมากแล้ว ทางสถาบันจะออกใบรับรองนี้เป็นรายเทอม)
Studienfach(n) |das, pl. Studienfächer| สาขาวิชาที่ศึกษา, คณะที่ศึกษา, Syn. der Studiengang
Studiengebühr(n) |die, pl. Studiengebühren| เงินบำรุงการศึกษา (ไม่ใช่ค่าหน่วยกิจ เพราะโดยมากแล้ว ในเยอรมนีจะละเว้นค่าหน่วยกิจเนื่องจากรัฐเป็นผู้ช่วยเหลือในส่วนนี้ หรือ เป็นการศึกษาแบบให้เปล่าจากรัฐ จนถึงระดับดิโพลม)
Studienplatz(n) |der, pl. Studienplätze| จำนวนที่นั่งที่สถาบันศึกษาหนึ่งมีให้, จำนวนนักศึกษาที่สามารถรับเข้ามาได้

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Student an einer graduate school [Am.]graduate [Add to Longdo]
Bolzenlochdurchmesser {m} [techn.]stud hole diameter [Add to Longdo]
Gestüt {n}stud farm [Add to Longdo]
Stehbolzenausdreher {m}stud extractor [Add to Longdo]
Stiftloch {n}stud hole [Add to Longdo]
Stiftschraube {f} [techn.] | Stiftschraube mit Bund | abgesetzte und abgestufte Stiftschraube | einfache Stiftschraube {f} [techn.]stud | collar stud | recessed and stepped stud | plain stud [Add to Longdo]
Student {m}; Studentin {f} | Studenten {pl}student | students [Add to Longdo]
Student {m}collegian [Add to Longdo]
Student {m} | Studenten {pl}undergraduate | undergraduates [Add to Longdo]
Studentenaustausch {m}student exchange [Add to Longdo]
Studentenausweis {m}student card; student identity card [Add to Longdo]
Studenten {pl}; Angehörige eines Collegesgown [Add to Longdo]
Studentenblume {f} [bot.]French marigold [Add to Longdo]
Studentenclub {m}student club [Add to Longdo]
Studentenrat {m}student council [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
OG[オージー, o-ji-] (n) (1) (See OB) old girl; former female student; (2) office girl [Add to Longdo]
がり勉;我利勉[がりべん, gariben] (n,vs) drudge; grind; someone who studies too much; cram-study (for exam, etc.) [Add to Longdo]
くそ勉強;糞勉強[くそべんきょう, kusobenkyou] (n,vs) (sl) cram for an exam; concentrated study [Add to Longdo]
ながら族;乍ら族[ながらぞく, nagarazoku] (n) people who study or work while listening to the radio (or watching television, etc.) [Add to Longdo]
よく学びよく遊べ[よくまなびよくあそべ, yokumanabiyokuasobe] (exp) study hard and play hard [Add to Longdo]
アートスタジオ[a-tosutajio] (n) art studio [Add to Longdo]
アトリエ[atorie] (n) studio (fre [Add to Longdo]
アトリエ巡り[アトリエめぐり, atorie meguri] (n) art studio visits [Add to Longdo]
アリ学;蟻学[アリがく(アリ学);ありがく(蟻学), ari gaku ( ari gaku ); arigaku ( ari gaku )] (n) myrmecology (the study of ants) [Add to Longdo]
エスカレーター学校;エスカレータ学校[エスカレーターがっこう(エスカレーター学校);エスカレータがっこう(エスカレータ学校), esukare-ta-gakkou ( esukare-ta-gakkou ); esukare-ta gakkou ( esukare-ta gakkou )] (n) (col) (See エスカレーター校) private school that allows students to advance from one stage of education to the next, often kindergarten to university, without taking entrance exams en route; "escalator school" [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スタディレポート[すたでいれぽーと, sutadeirepo-to] study report [Add to Longdo]
フィージビリティスタディ[ふぃーじびりていすたでい, fi-jibiriteisutadei] feasibility study [Add to Longdo]
学習[がくしゅう, gakushuu] learning (vs), studying, tutorial [Add to Longdo]
機会検討[きかいけんとう, kikaikentou] opportunity study [Add to Longdo]
検討中[けんとうちゅう, kentouchuu] under study, under investigation [Add to Longdo]
実現可能性検討[じつげんかのうせいけんとう, jitsugenkanouseikentou] feasibility study [Add to Longdo]
実現可能性調査[じつげんかのうせいちょうさ, jitsugenkanouseichousa] feasibility study [Add to Longdo]
相互動作性試験[そうごどうさせいしけん, sougodousaseishiken] interoperability test, study [Add to Longdo]
調べる[しらべる, shiraberu] to sense, to investigate, to study, to inquire, to check [Add to Longdo]
調査期間[ちょうさきかん, chousakikan] study period [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
修める[おさめる, osameru] studieren, beherrschen [Add to Longdo]
勉学[べんがく, bengaku] Studium, das_Lernen [Add to Longdo]
勉強[べんきょう, benkyou] Studium, das_Lernen, Preisnachlass [Add to Longdo]
学生[がくせい, gakusei] Student, Schueler [Add to Longdo]
学生寮[がくせいりょう, gakuseiryou] Studentenwohnheim [Add to Longdo]
書斎[しょさい, shosai] Studierzimmer, Arbeitszimmer [Add to Longdo]
留学[りゅうがく, ryuugaku] Studium_im_Ausland [Add to Longdo]
研学[けんがく, kengaku] studieren [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stud
   n 1: a man who is virile and sexually active [syn: {stud}, {he-
      man}, {macho-man}]
   2: ornament consisting of a circular rounded protuberance (as on
     a vault or shield or belt) [syn: {stud}, {rivet}]
   3: an upright in house framing [syn: {scantling}, {stud}]
   4: adult male horse kept for breeding [syn: {stud}, {studhorse}]
   5: poker in which each player receives hole cards and the
     remainder are dealt face up; bets are placed after each card
     is dealt [syn: {stud}, {stud poker}]
   v 1: scatter or intersperse like dots or studs; "Hills
      constellated with lights" [syn: {dot}, {stud},
      {constellate}]
   2: provide with or construct with studs; "stud the wall"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top