ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

strut

S T R AH1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -strut-, *strut*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
strut(vi) เดินวางท่า, See also: เดินวางมาด, เดินทำท่าทำทาง, Syn. peacock, swagger
strut(vt) ค้ำด้วยแผ่นไม้, See also: ยัน, หนุน, Syn. brace, prop
strut(n) ไม้ค้ำ, See also: เสาค้ำ, ไม้ยัน, Syn. beam, brace, prop
strut(n) การเดินวางท่า, See also: การเดินวางมาด, การเดินทำท่าทำทาง, Syn. gait, swagger
strut about(phrv) เดินวางมาด, See also: เดินเชิด, Syn. strut around
strut around(phrv) เดินวางมาด, See also: เดินเชิด, Syn. strut about

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
strut(สทรัท) vi. เดินวางมาด vt. ค้ำ,ยัน,หนุน. n. การเดินวางมาด ,ไม้ค้ำ,ไม้เท้าแขน,ไม้ยัน,เสาค้ำ.
strut beamคานรับ

English-Thai: Nontri Dictionary
strut(n) ไม้ค้ำ,ที่รับรอง,ไม้เท้า
strut(vi) เดินวางมาด,เดินวางท่า,เดินอวด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
strutท่อนยึดปีกนกล่าง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Just strut your nasty stuff Wiggle in the middle, yeahก็แค่ปล่อยวาง ปล่อยให้มันแกว่งไปมา ช่าย Labyrinth (1986)
Yeah, that was your struts and your shocks.ใช่ นั่นสทรัทและโช้ครถของคุณ Mr. Monk Meets the Godfather (2004)
Kingly is he who struts for a while, then exits in style!เดินเข้าไปอย่างราชา และออกมาอย่างมีมาด The King and the Clown (2005)
you can seriously strut out there.ทำได้ดีจิงๆ Aqua (2005)
You think you can just strut back in here like nothing's ever happened?เธอคิดว่าจะนั่งอยู่ตรงนี้เหมือนไม่มีอาไรเกิดขึ้นหรอ Chapter Six 'Better Halves' (2006)
If it's tradition, I want to do it. Strut my stuff. Earn my mane.ถ้าเป็นประเพณี ผมก็อยากจะทำ พิสูจน์ตัวเอง สร้างชื่อเสียง Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
No wonder this guy struts around like King Farouk.อย่างไม่ต้องสงสัย หมอนี่ถึงได้อวดดีวางท่ายังกับประธานาธิบดี Na Triobloidi (2009)
I want every boy at school to do a double take when you strut past.ฉันอยากให้หนุ่มๆทุกคน เหลียวมองเวลาเธอเดินผ่าน Hairography (2009)
With strut graft and anterior instrumentation.ด้วย strut graft และ anterior instrumentation Invasion (2009)
Please, Sheldon, I'm a young, virile visitor from a foreign land and I need to strut my stuff.ได้โปรดเถอะ เชลด้อน ฉันยังหนุ่มนะ หนุ่มแข็งแรงสมชายจากต่างแดน และฉันต้องการอวดของๆของฉัน The Psychic Vortex (2010)
They strut around like roosters down here.พวกเขาเดินวางท่า เป็นไก่ตัวผู้กันเต็มไปหมด Cripples, Bastards, and Broken Things (2011)
This is all about the road to recovery strut out with harmless little kiddy poolนี่คือวิธีบำบัดนา เริ่มจากบ่อเด็ก ไม่มีอันตรายหรอก Piranha 3DD (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เยื้องย่าง(v) sail, See also: strut, swagger, walk slowly with an air, Syn. ย่างเยื้อ, เยื้องกราย, กรุยกราย, ยุรยาตร, Example: ท่านผู้หญิงเยื้องย่างเข้ามาในห้องด้วยท่าทางสง่าผ่าเผย
ป๋อ(v) strut, See also: be swaggering, walk proudly, Example: ผู้หญิงคนนี้ป๋ออยู่ในงานสังคมอยู่บ่อยๆ, Thai Definition: แสดงอาการโดยจงใจหรือไม่จงใจให้เห็นเด่น ผึ่งผาย องอาจ หรือคล้ายคลึงเช่นนั้น
รำแพน(v) spread tail-feathers, See also: strut about with tail-feathers spread (as a peacock), Example: นกยูงรำแพนอยู่ใต้โคนไม้ใหญ่, Thai Definition: แผ่หางกระดกขึ้นแล้วเดินกรีดกรายไปมา (ใช้แก่นกยูง)
กร่าง(v) swagger, See also: strut, swank, Syn. วางโต, Ant. สงบเสงี่ยม, เจียมตัว, Example: ทหารกร่างเที่ยวบีบรัฐบาลทั้งที่ไม่มีสิทธิและอำนาจ
นวยนาด(v) stroll, See also: strut, serape lightly, ramble, saunter, gallivant, Syn. เดินทอดน่อง, เยื้องกราย, กรีดกราย, Example: อย่ามัวนวยนาดเลย รีบๆ เดินหน่อยซีเดี๋ยวไม่ทันรถ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กร่าง[krāng] (v) EN: swagger ; strut ; swank
ไม้เท้า[māithāo] (n) EN: staff ; cane ; walking stick ; crutch ; strut  FR: canne [f] ; bâton [m]
เยื้องย่าง[yeūangyāng] (v) EN: sail ; strut ; swagger ; walk slowly with an air

CMU English Pronouncing Dictionary
STRUT S T R AH1 T
STRUTS S T R AH1 T S
STRUTZ S T R AH1 T S
STRUTTON S T R AH1 T AH0 N
STRUTHERS S T R AH1 DH ER0 Z
STRUTTING S T R AH1 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
strut (v) strˈʌt (s t r uh1 t)
struth (uh) strˈuːθ (s t r uu1 th)
struts (v) strˈʌts (s t r uh1 t s)
strutted (v) strˈʌtɪd (s t r uh1 t i d)
strutting (v) strˈʌtɪŋ (s t r uh1 t i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
草蘇鉄[くさそてつ;クサソテツ, kusasotetsu ; kusasotetsu] (n) (uk) Ostrich fern; Matteuccia struthiopteris [Add to Longdo]
[つか, tsuka] (n) (1) strut; short vertical post; (2) thickness (of a book minus the cover, a sheaf of paper, etc.); (3) (arch) (See 束・そく) handbreadth; bundle [Add to Longdo]
突っ張り(P);突張り[つっぱり, tsuppari] (n) (1) prop; strut; support; bar; (2) becoming taut; bracing; (3) thrust (sumo); slapping attacks; (4) (juvenile) delinquent; punk; (P) [Add to Longdo]
反り身[そりみ, sorimi] (n) strutting; sticking out the chest [Add to Longdo]
反身[はんしん, hanshin] (n) bending backward; strutting [Add to Longdo]
闊歩;濶歩[かっぽ, kappo] (n,vs) striding; swaggering; strutting [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 strut
   n 1: a proud stiff pompous gait [syn: {strut}, {prance},
      {swagger}]
   2: brace consisting of a bar or rod used to resist longitudinal
     compression
   v 1: to walk with a lofty proud gait, often in an attempt to
      impress others; "He struts around like a rooster in a hen
      house" [syn: {tittup}, {swagger}, {ruffle}, {prance},
      {strut}, {sashay}, {cock}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top