ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

strong-minded

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -strong-minded-, *strong-minded*, strong-mind, strong-minde
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
strong-minded(adj) เด็ดเดี่ยว, See also: ซึ่งมีใจเข้มแข็ง, Syn. determined, resolute
strong-minded(adj) ดื้อ, See also: รั้น, มุ่งมั่น, Syn. headstrong, obstinate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
strong-minded(สทรอง'ไมดิด) adj. เด็ด-เดี่ยว,ใจเข้มแข็ง., See also: strong-mindedly adv. strong-mindedness n., Syn. strong-willed

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
strong-mindedYou are strong-minded.

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
strong-minded (j) strˈɒŋ-mˈaɪndɪd (s t r o1 ng - m ai1 n d i d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
意志の強い人[いしのつよいひと, ishinotsuyoihito] (n) strong-minded man [Add to Longdo]
男勝り[おとこまさり, otokomasari] (adj-na,n,adj-no) (of a woman) strong-minded; spirited; mannish [Add to Longdo]
烈婦[れっぷ, reppu] (n) chaste, strong-minded woman; virtuous woman; heroine [Add to Longdo]
刳い;蘞い;醶い[えぐい, egui] (adj-i) (1) (uk) harsh; acrid; pungent; astringent; (2) strong-minded; heartless; inconsiderate; (adj-i,int) (3) (uk) (sl) nasty; gross; (4) (uk) (sl) amazing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 strong-minded
   adj 1: having a determined will [syn: {strong-minded}, {strong-
       willed}]
   2: marked by vigorous independence of thought and judgment

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top