ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stripe

S T R AY1 P   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stripe-, *stripe*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stripe(n) ริ้ว, See also: แถบ, แถบสี, Syn. band, layer
stripe(n) ลายทางยาว, See also: ลายทาง, ลายแถบ, Syn. line, streak
stripe(n) แถบยศ, See also: บั้งยศ, Syn. chevron
stripe(vt) ทำให้เป็นริ้ว, See also: ทำให้เป็นลายทางยาว, Syn. streak, striate
stripe(n) การโบย, See also: การตี, การเฆี่ยน, Syn. blow, clout
striped(adj) ซึ่งมีสาย, See also: ซึ่งเป็นแถบ, Syn. lined, banded, barred
striper(n) ทหารเรือที่สวมปลอกแขนแสดงตำแหน่ง (คำสแลงทางทหาร)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stripe(สไทรพฺ) n. ริ้ว,ผ้าริ้ว,ลายยาว,ลาย,แถบ,ชนิด,บั้ง,แถบยศ,เสื้อลายขวางของนักโทษ,การตี,การเฆี่ยน,การโบย,การหวด,รอย (เฆี่ยน,โบย,หวด)
striped(สไทรพดฺ,สไทร'พิด) adj. เป็นริ้ว,เป็นลายยาว,มีแถบ,เมาเหล้า
stars and stripesn. ธงชาติอเมริกัน., Syn. Old Glory, The Star-Spangled Banner

English-Thai: Nontri Dictionary
stripe(n) บั้ง,ริ้ว,แถบยศ,ชนิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
stripe; streakเส้น, ลาย, รอย [มีความหมายเหมือนกับ stria ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stripeHer striped dress accentuates her slimness.
stripeHis striped suit and checked tie didn't match.
stripeIs that green striped shirt in the wash?
stripeThe national flag of the USA is called the Stars and Stripes.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บั้งยศ(n) chevrons, See also: stripes, Example: เมื่อไหร่จะได้ติดบั้งยศอย่างคนอื่นเขาบ้าง, Thai Definition: เครื่องหมายเป็นแถบที่แสดงฐานะหรือชั้นของบุคคล
ลาย(adj) striped, See also: streaked, Example: หลังคลอด ผู้หญิงมักจะมีท้องลาย, Thai Definition: เป็นแนวยาวหรือจุดบนพื้นผิว
แถบยศ(n) stripe, Example: เขาคงจะเป็นคนใหญ่คนโตพอสมควร ดูจากแถบยศต่างๆ ที่ติดอยู่บนเสื้อของเขา, Count Unit: แถบ, อัน, Thai Definition: เครื่องหมายที่บอกฐานะหรือชั้นของบุคคลนั้น
ช่อน(n) striped snake-head fish, Syn. ปลาช่อน, Count Unit: ตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บั้ง[bang] (n) EN: streak ; stripe ; chevron
บั้ง[bang] (n) EN: make crosswise cuts ; cut into parallel slits ; slit ; stripe ; cut off
ด่าง[dāng] (x) EN: spotted ; speckled ; mottled ; piebald ; striped  FR: tacheté ; marbré ; rayé ; moucheté ; tigré
อีเห็นหูด่าง[ī-hen hū dāng] (n, exp) EN: Three-striped Palm Civet
อีเห็นหน้าขาว[ī-hen nā khāo] (n, exp) EN: Three-striped Palm Civet
กัดป่า[kat pā] (n, exp) EN: striped croaking gourami
กระเล็นขนปลายหูสั้น[kralen khon plāi hū san] (n, exp) EN: Burmese Striped Squirrel
กระเล็นขนปลายหูยาว[kralen khon plāi hū yāo] (n, exp) EN: Cambodian Striped squirrel
กระรอกลายแถบ[krarøk lāi thaēp] (n, exp) EN: Three-striped Ground squirrel
ลาย[lāi] (n) EN: design ; figure ; pattern ; dot ; stripe  FR: dessin [m] ; figure [f] ; motif [m] ; rayure [f] ; raie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
STRIPE S T R AY1 P
STRIPED S T R AY1 P T
STRIPER S T R AY1 P ER0
STRIPES S T R AY1 P S
STRIPERS S T R AY1 P ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stripe (n) strˈaɪp (s t r ai1 p)
striped (j) strˈaɪpt (s t r ai1 p t)
stripes (n) strˈaɪps (s t r ai1 p s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
条纹[tiáo wén, ㄊㄧㄠˊ ㄨㄣˊ, / ] stripe, #11,479 [Add to Longdo]
斑纹[bān wén, ㄅㄢ ㄨㄣˊ, / ] stripe; streak, #62,449 [Add to Longdo]
[hū, ㄏㄨ, ] stripes of tiger, #648,990 [Add to Longdo]
有条纹[yǒu tiáo wén, ㄧㄡˇ ㄊㄧㄠˊ ㄨㄣˊ, / ] striped [Add to Longdo]
[zhàn, ㄓㄢˋ, ] striped wild cat [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アオギハゼ[aogihaze] (n) blue-striped cave goby (Trimma tevegae, was Trimma caudomaculata); blue-striped dwarfgoby; cave pygmy-goby [Add to Longdo]
アオタテジマチョウチョウウオ[aotatejimachouchouuo] (n) bluestriped butterflyfish (Chaetodon frembii) [Add to Longdo]
イエローストライプコリス[iero-sutoraipukorisu] (n) yellowstripe coris (Coris flavovittata) [Add to Longdo]
ウミヒゴイ[umihigoi] (n) yellow striped goatfish (Parupeneus chrysopleuron) [Add to Longdo]
オヨギイソハゼ[oyogiisohaze] (n) twostripe pygmy goby (Eviota bifasciata); doublebar goby [Add to Longdo]
キンチャクダイ[kinchakudai] (n) bluestriped angelfish (Chaetodontoplus septentrionalis) [Add to Longdo]
シャドーストライプ[shado-sutoraipu] (n) shadow stripe [Add to Longdo]
スジメヒメオオトカゲ[sujimehimeootokage] (n) stripe-tailed goanna (Varanus caudolineatus, species of carnivorous monitor lizard native to the forests of Western Australian) [Add to Longdo]
スターズアンドストライプス[suta-zuandosutoraipusu] (n) Stars and Stripes; (P) [Add to Longdo]
ストライプ[sutoraipu] (n) stripe; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stripe
   n 1: an adornment consisting of a strip of a contrasting color
      or material [syn: {band}, {banding}, {stripe}]
   2: a piece of braid, usually on the sleeve, indicating military
     rank or length of service
   3: V-shaped sleeve badge indicating military rank and service;
     "they earned their stripes in Kuwait" [syn: {chevron},
     {stripe}, {stripes}, {grade insignia}]
   4: a kind or category; "businessmen of every stripe joined in
     opposition to the proposal"
   5: a narrow marking of a different color or texture from the
     background; "a green toad with small black stripes or bars";
     "may the Stars and Stripes forever wave" [syn: {stripe},
     {streak}, {bar}]
   v 1: mark with stripes

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top