ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

strike back

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -strike back-, *strike back*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
strike back(phrv) ชกกลับ, Syn. hit back
strike back(phrv) โต้กลับ, See also: เถียงกลับ, Syn. hit back

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตีโต้(v) counterattack, See also: strike back, make a counterattack, retaliate, hit back, Syn. ตอบโต้, โต้กลับ, ตีกลับ, บุกกลับ, Example: ตชด.ตีโต้ทหารต่างชาติที่บุกเข้ามาให้พ้นชายแดน, Thai Definition: ตีกลับไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตอบโต้[tøptō] (v) EN: retort ; rebut ; refute ; confute ; fight back ; hit back ; counterattack ; strike back  FR: riposter ; rendre la pareille ; réagir
โต้ตอบ[tōtøp] (v) EN: retaliate ; strike back

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
反击[fǎn jī, ㄈㄢˇ ㄐㄧ, / ] strike back; beat back; counterattack, #5,781 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
歯向かう(P);歯向う(P);刃向かう[はむかう, hamukau] (v5u,vi) to strike back at; to bite back; to turn on; to rise against; to oppose; to defy; (P) [Add to Longdo]
切り返す;切返す;斬り返す[きりかえす, kirikaesu] (v5s,vt) (1) to slash back; (2) to strike back; to counterattack; to retort; (3) to cut the wheel; (4) (See 切り返し・2) to perform a twisting backward knee trip (in sumo) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 strike back
   v 1: make a counterattack and return like for like, especially
      evil for evil; "The Empire strikes back"; "The Giants
      struck back and won the opener"; "The Israeli army
      retaliated for the Hamas bombing" [syn: {retaliate},
      {strike back}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top