ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

strife

S T R AY1 F   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -strife-, *strife*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
strife(n) การแข่งขันกัน, See also: การต่อสู้กัน, การขัดแย้งกัน, Syn. conflict, competition, rivalry, struggle, Ant. peace
strife(n) ความบากบั่น (คำโบราณ), See also: ความพยายามอย่างเต็มที่, Syn. striving, strong endeavor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
strife(สไทรฟฺ) n. ความขัดแย้งอย่างรุนแรง,การต่อสู้กัน,การปะทะกัน,การดิ้นรน,การทะเลาะวิวาท,ความสับสนอลหม่าน,ความพยายามเต็มที่,การแข่งขัน, See also: strifeful adj., Syn. discord, conflict-A. peace, concord

English-Thai: Nontri Dictionary
strife(n) ความพยายาม,การวิวาท,การขัดแย้ง,การดิ้นรน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hello, Strife Delivery Service!สวัสดีค่ะ สไตรฟ์ เดลิเวอรี่ เซอร์วิสค่ะ! Final Fantasy VII: Advent Children (2005)
He was involved in some political strife 14 years ago, and sent to Jungwon.เขาเป็นลูกชายของท่านหญิง โอ เขามีส่วนเกี่ยวข้องในสงครามการเมือง เมื่อ 14 ปีก่อน Shadowless Sword (2005)
They say, this strife has made us weak.They say, this strife has made us weak. Apocalypto (2006)
With strife to please you, day exceeding day.ด้วยการต่อสู้เพื่อเอาใจเจ้า วันแล้ววันเล่าผ่านไป The Ten (2007)
Oh, no. It's a story of strife and sadness.ข้าว่าไม่ดีกว่า มันเป็นเรื่องของการต่อสู้ดิ้นรนและความเศร้า Your Highness (2011)
To create strife between my sister and me.เพื่อให้ข้าผิดใจกับพี่สาวไง Valar Morghulis (2012)
Nine is strife and anger; eight represents death and decay.9 คือความขัดแย้ง และขุ่นเคือง และ 8 แสดงถึงความตายและความเสื่อม Tessellations (2012)
d And watches over every wife d d Her gentle smile ends all strife d d And she loves her little children. d♪ ทั้งเฝ้ามองภรรยาทั้งหลาย ♪ ♪ รอยยิ้มพระนาง มลายทุกโทสา ♪ ♪ ทรงรักลูกน้อยของนาง ♪ The Climb (2013)
"Cruel is the strife of brothers."ความโหดร้ายคือการที่พี่น้องทะเลาะกัน Brothers Hotchner (2013)
♪ In inches, in miles, in laughter, in strifeวัดเป็นนิ้ว วัดเป็นไมล์ หรือวัดจากรอยยิ้มและคราบน้ำตา The Quarterback (2013)
We ask the Warrior to give us courage in these days of strife and turmoil.เราขอให้เทพนักรบมอบความกล้าหาญ ในช่วงเวลาที่ยากลำบากและโกลาหลนี้ Breaker of Chains (2014)
I beg you, come to King's Landing, swear fealty to King Joffrey and prevent any strife between the great houses of Lannister and Starkช้าขอร้องเจ้ามาที่คิงศ์แลนดิ้ง สาบานต่อกษัตริย์จ๊อฟฟี่ และป้องกันการปะทะกันระหว่างตะกูลที่ยิ่งใหญ่ของ Lannister และ Stark The Broken Man (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
strifeMarriage, with peace, it this world's paradise; with strife, this life's purgatory.
strifeStrife is the rock on which the party split.

CMU English Pronouncing Dictionary
STRIFE S T R AY1 F
STRIFES S T R AY1 F S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
strife (n) strˈaɪf (s t r ai1 f)

Japanese-English: EDICT Dictionary
エリス[erisu] (n) (1) (See 準惑星) Eris (dwarf planet); (2) Eris (Greek goddess of strife) [Add to Longdo]
岡虎の尾;岡虎尾[おかとらのお;オカトラノオ, okatoranoo ; okatoranoo] (n) (uk) gooseneck loosestrife (Lysimachia clethroides) [Add to Longdo]
学園紛争[がくえんふんそう, gakuenfunsou] (n) campus dispute; campus strife [Add to Longdo]
虎の尾[とらのお, toranoo] (n) (1) tiger's tail; (2) (uk) (See 岡虎の尾) gooseneck loosestrife (species of flowering plant, Lysimachia clethroides); (3) (uk) (See 虎の尾羊歯) Asplenium incisum (species of spleenwort) [Add to Longdo]
小茄子[こなすび, konasubi] (n) (1) (See 茄子) small eggplant; (2) (uk) Japanese yellow loosestrife (Lysimachia japonica) [Add to Longdo]
沼虎の尾[ぬまとらのお;ヌマトラノオ, numatoranoo ; numatoranoo] (n) (uk) Lysimachia fortunei (species of loosestrife) [Add to Longdo]
沼萩[ぬまはぎ, numahagi] (n) (obsc) (See 沼虎の尾) Lysimachia fortunei (species of loosestrife) [Add to Longdo]
政治抗争[せいじこうそう, seijikousou] (n) political strife (antagonism, conflict) [Add to Longdo]
政争[せいそう, seisou] (n) political strife; (P) [Add to Longdo]
政争の渦[せいそうのうず, seisounouzu] (n) whirlpool of political strife [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  strife
      n 1: lack of agreement or harmony [syn: {discord}, {strife}]
      2: bitter conflict; heated often violent dissension

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top