ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

strengthening

S T R EH1 NG TH AH0 N IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -strengthening-, *strengthening*, strengthen
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
strengtheningThe key to raising every soldier into a great warrior is in strengthening training.
strengtheningThe strengthening of competitiveness on export markets is an urgent need.
strengtheningThey confirmed the importance of strengthening global precautions in order to prevent devastating losses.

CMU English Pronouncing Dictionary
STRENGTHENING S T R EH1 NG TH AH0 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
strengthening (v) strˈɛŋθnɪŋ (s t r e1 ng th n i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
関係強化[かんけいきょうか, kankeikyouka] (n,vs) strengthening of relations [Add to Longdo]
強含み[つよふくみ, tsuyofukumi] (n) strengthening; strong tone; strong feeling [Add to Longdo]
強兵[きょうへい, kyouhei] (n) powerful army; strengthening of the military [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 strengthening
   n 1: becoming stronger [ant: {weakening}]
   2: the act of increasing the strength of something [ant:
     {weakening}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top