ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

strengthener

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -strengthener-, *strengthener*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
strengthener(n) ผู้ทำให้แข็งแรงขึ้น

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verstärkung {f}strengthener [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 strengthener
   n 1: a device designed to provide additional strength; "the
      cardboard backing was just a strengthener"; "he used gummed
      reinforcements to hold the page in his notebook" [syn:
      {strengthener}, {reinforcement}]

  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top