ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

streetcar

S T R IY1 T K AA2 R   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -streetcar-, *streetcar*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
streetcar[N] รถตามถนน, Syn. tram, trolley car, bus

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
streetcar(สทรีท'คาร์) n. รถรางที่วิ่งตามถนน,รถไฟฟ้าที่มีราง, Syn. trolley car or trolley bus

English-Thai: Nontri Dictionary
streetcar(n) รถราง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A Streetcar Named Desire Doctor Zhivagoชื่อของรถราง ดร.ชิวาโก Paris ei yeonin (2004)
-Took the streetcar.แค่มีคดีอาชญากรรม ใส่ถุงมาให้เรา. Deja Vu (2006)
-What? Streetcar?ดี, เราจัดการเรียบร้อยแล้ว. Deja Vu (2006)
Mom, there's an ancient streetcar token.แม่คะ มีเหรียญขึ้นรถรางโบราณด้วยล่ะ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Streetcar.ขึ้นรถราง Public Enemies (2009)
Riding to work on a streetcar, the barely 20-year-old Einstein looked up at a clock tower, and suddenly it all clicked.ทำให้เรามีทางเป็นไปได้กลับมา ขี่ไปทำงานในราง, เพิ่งจะ 20 ปี ไอนสไทน มองมาที่หอนาฬิกา, Is Time Travel Possible? (2010)
It's a character in "A Streetcar Named Desire."มันเป็นตัวละครจากหนังเรื่อง "A Streetcar Named Desire" น่ะ Assassins (2011)
Dying on a streetcar while dancing to Y.M.C.A.เสียชีวิตบนรถราง ขณะเต้น Y.M.C.A BeeWare (2011)
So Serena Dunbrook gets on a Portland streetcar, people erupt into spontaneous dance...งั้น เซอรีน่า ดันบรู๊ค ขึ้นรถราง พอร์ตแลนด์ ผู้คนเบียดเสียด ไปเป็นการเต้น BeeWare (2011)
I want your full attention on the streetcar death, all right?ผมต้องการให้คุณเต็มที่กับคดี การตายในรถราง เข้าใจไหม BeeWare (2011)
A streetcar full of dancers, and 12 bee geeks in a motel room?รถรางเต็มไปด้วยแดนเซอร์ และพวกบ้าผึ้ง12คน ในห้องโมเต็ล หรอ BeeWare (2011)
- On that streetcar.บนรถรางนั่น BeeWare (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
streetcarStreetcars run on electricity.
streetcarThe city has decided to do away with the streetcar.
streetcarThe streetcar is now certainly out of date.
streetcarThe subway is faster than the streetcar.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รถราง[n.] (rotrāng) EN: tram ; trolley ; streetcar   FR: tramway [m] ; tram [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
STREETCAR    S T R IY1 T K AA2 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
streetcar    (n) strˈiːtkaːr (s t r ii1 t k aa r)
streetcars    (n) strˈiːtkaːz (s t r ii1 t k aa z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちんちん電車[ちんちんでんしゃ, chinchindensha] (n) (sl) (See 市電) streetcar, trolley [Add to Longdo]
ストリートカー[, sutori-toka-] (n) streetcar [Add to Longdo]
花電車[はなでんしゃ, hanadensha] (n) floral streetcar [Add to Longdo]
救助網[きゅうじょあみ;きゅうじょもう, kyuujoami ; kyuujomou] (n) safety net; cowcatcher (train or streetcar) [Add to Longdo]
市電[しでん, shiden] (n) municipal railway; city streetcar; tram [Add to Longdo]
停留場[ていりゅうじょう, teiryuujou] (n) stop (bus, streetcar, etc.) [Add to Longdo]
鉄道馬車[てつどうばしゃ, tetsudoubasha] (n) horse-drawn streetcar [Add to Longdo]
電車通り[でんしゃどおり, denshadoori] (n) street with streetcar tracks; street with a tram line [Add to Longdo]
路面電車[ろめんでんしゃ, romendensha] (n) tram; streetcar; trolley; tramcar [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 streetcar
   n 1: a wheeled vehicle that runs on rails and is propelled by
      electricity [syn: {streetcar}, {tram}, {tramcar},
      {trolley}, {trolley car}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top