ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

strawberry

S T R AO1 B EH2 R IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -strawberry-, *strawberry*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
strawberry(n) ต้นสตรอเบอรี่
strawberry(n) ผลสตรอเบอรี่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
strawberry(สทรอ'เบอรี) n. พืชสตรอเบอรี

English-Thai: Nontri Dictionary
strawberry(n) ลูกสตรอเบอรี่

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're getting your lunch today. We have some strawberry Jell-O.มื้อเที่ยงวันนี้ เยลลี่สตอว์เบอร์รี่ Punchline (1988)
Ever since that time you got sick on strawberry and chocolate flavor together.ตั้งแต่ตอนนั้นที่ลูกแพ้ไอศกรีม รสสตรอเบอรี่กับช็อกโกแลต The Joy Luck Club (1993)
It's your strawberry shampoo and the lilac lotion you always wore.แชมพูกลิ่นสตรอเบอร์รี่ของคุณ และโลชั่นกลิ่นดอกอัญชันที่คุณชอบใช้ทาผิว Mr. Monk Takes His Medicine (2004)
This is strawberry / This is grapeนี่คือสตอเบอร์รี่ / นี่องุ่น Grave of the Fireflys (2005)
Son, this is my favorite kind strawberry scent.นี่เป็นแบบที่ชั้นชอบเลยนะ \ กลิ่นสตอเบอรรี่ Art of Seduction (2005)
Strawberry Creek bridge.ที่สะพานสตรอเบอร์รี่ครีก Peaceful Warrior (2006)
Man, they charge, like, $5 a strawberry there.พวกเขาขายสตอเบอรี่ลูกละ 5 เหรียญ The Devil Wears Prada (2006)
They had strawberry and strawberry.มันมีสตรอเบอร์รี่ แล้วก็สตรอเบอร์รี่ Listen to the Rain on the Roof (2006)
That strawberry eraser mother bought me when I was in the 2nd grade..เด๋ว ฉันด้วย ฉันเอากีต้าณ์มา 2 ตัวเลยนะ My Boss, My Hero (2006)
Strawberry milk?นมสตรอเบอรี่? 200 Pounds Beauty (2006)
Now who would like a strawberry daiquiri?ตอนนี้ ใครต้องการ strawberry daiquiri บ้าง ? A Vision's Just a Vision (2008)
Where's the strawberry milk?นมสตอบอรี่อยู่ตรงไหน? Beethoven Virus (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สตรอว์เบอร์รี่(n) strawberry, Example: เขาซื้อสตอรว์เบอร์รี่มาจากเชียงใหม่เป็นจำนวนมาก, Count Unit: ผล, ลูก, Thai Definition: ชื่อพรรณไม้ต้นชนิดหนึ่ง ผลสีแดง รสหวานน้อยๆ, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เค้กสตรอเบอรี่ = เค้กสตรอเบอร์รี่[khēk satrøboērī] (n, exp) EN: strawberry cake  FR: gâteau aux fraises [m]
สตรอเบอรี่ = สตรอเบอร์รี่[satrøboērī] (n) EN: strawberry  FR: fraise [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
STRAWBERRY S T R AO1 B EH2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
strawberry (n) strˈɔːbriː (s t r oo1 b r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
草莓[cǎo méi, ㄘㄠˇ ㄇㄟˊ, ] strawberry, #7,335 [Add to Longdo]
[méi, ㄇㄟˊ, ] strawberry, #19,648 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erdbeere {f} [bot.] | Erdbeeren {pl}strawberry | strawberries [Add to Longdo]
Pferdeaktinie {f}; Erdbeer-Aktinie {f} (Actinia equina) [zool.]strawberry anemone [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オランダ苺[オランダいちご;オランダイチゴ, oranda ichigo ; orandaichigo] (n) (uk) garden strawberry (Fragaria x ananassa) [Add to Longdo]
ストロベリー[sutoroberi-] (n) strawberry; (P) [Add to Longdo]
紅雀[べにすずめ;ベニスズメ, benisuzume ; benisuzume] (n) (uk) red avadavat (Amandava amandava); strawberry finch; red munia [Add to Longdo]
蛇いちご;蛇イチゴ;蛇苺[へびいちご(蛇いちご;蛇苺);ヘビイチゴ;くちなわいちご(蛇いちご;蛇苺), hebiichigo ( hebi ichigo ; hebi ichigo ); hebiichigo ; kuchinawaichigo ( hebi ichig] (n) false strawberry (Duchesnea chrysantha); mock strawberry [Add to Longdo]
毒苺;毒イチゴ[どくいちご(毒苺);どくイチゴ(毒イチゴ), dokuichigo ( doku ichigo ); doku ichigo ( doku ichigo )] (n) (See 蛇いちご) false strawberry (Duchesnea chrysantha); mock strawberry [Add to Longdo]
野いちご;野苺[のいちご, noichigo] (n) wild strawberry [Add to Longdo]
苺(P);莓[いちご(P);イチゴ, ichigo (P); ichigo] (n) strawberry (esp. the garden strawberry, Fragaria x ananassa); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 strawberry
   n 1: sweet fleshy red fruit
   2: any of various low perennial herbs with many runners and
     bearing white flowers followed by edible fruits having many
     small achenes scattered on the surface of an enlarged red
     pulpy berry
   3: a soft red birthmark [syn: {strawberry}, {strawberry mark},
     {hemangioma simplex}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top