ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

strapping

S T R AE1 P IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -strapping-, *strapping*, strapp
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
strapping(adj) กำยำ, See also: แข็งแรง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
strappingการรัดด้วยผ้ายางหนืด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

CMU English Pronouncing Dictionary
STRAPPING S T R AE1 P IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
strapping (v) strˈæpɪŋ (s t r a1 p i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brückenstecker {m}strapping plug [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジャンパオプション[janpaopushon] (n) {comp} strapping option; jumper option [Add to Longdo]
ストラップオプション[sutorappuopushon] (n) {comp} strapping option; jumper option [Add to Longdo]
肉付き;肉づき[にくづき, nikuduki] (n) (1) bodily build; degree of fleshiness; (adj-no) (2) strapping; buxom [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ジャンパオプション[じゃんぱおぷしょん, janpaopushon] strapping option, jumper option [Add to Longdo]
ストラップオプション[すとらっぷおぷしょん, sutorappuopushon] strapping option, jumper option [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 strapping
   adj 1: muscular and heavily built; "a beefy wrestler"; "had a
       tall burly frame"; "clothing sizes for husky boys"; "a
       strapping boy of eighteen"; "`buirdly' is a Scottish
       term" [syn: {beefy}, {burly}, {husky}, {strapping},
       {buirdly}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top