ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stoutly

S T AW1 T L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stoutly-, *stoutly*, stout
CMU English Pronouncing Dictionary
STOUTLY S T AW1 T L IY0
STOUT S T AW1 T
STOUTE S T AW1 T
STOUTNESS S T AW1 T N AH0 S
STOUTENBURG S T AW1 T AH0 N B ER0 G

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stoutly (a) stˈautliː (s t au1 t l ii)
stout (n) stˈaut (s t au1 t)
stouter (j) stˈautər (s t au1 t @ r)
stoutest (j) stˈautɪst (s t au1 t i s t)
stoutness (n) stˈautnəs (s t au1 t n @ s)
stouthearted (j) stˈauthˈaːtɪd (s t au1 t h aa1 t i d)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stout(adj) อ้วนล่ำ, See also: ล่ำ, จ้ำม้ำ, Syn. fat, overweight, plump, portly, Ant. slim, thin, skinny
stout(adj) กล้าหาญ, See also: องอาจ, แน่วแน่, เด็ดเดี่ยว, Syn. brave, courageous, bold, Ant. timid, cowardly
stout(adj) แข็งแรง, See also: บึกบึน, ทนทาน, Syn. strong, sturdy, forceful, vigorous, Ant. flimsy
stout(n) เบียร์ชนิดแรง, See also: เบียร์ดำชนิดแรง
stout(n) เสื้อผ้าชนิดพิเศษสำหรับคนอ้วนเตี้ย
stout(n) คนอ้วนล่ำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stout(สเทาทฺ) adj.,n. แน่นหนา,มั่นคง,กล้าหาญ,องอาจ,แน่วแน่,เด็ดเดี่ยว,แข็งแรง,มีพลัง,กำยำล่ำสัน,หยาบหนา,หนาและเตี้ย,เบียร์ดำฤทธิ์แรง,คนขนของที่แข็งแรงมาก,เสื้อพิเศษสำหรับคนอ้วนเตี้ย., See also: stoutish adj. stoutness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
stout(adj) อ้วน,แข็งแรง,มีพลัง,มั่นคง,กล้าหาญ
stoutness(n) ความอ้วน,ความแข็งแรง,ความกำยำ,ความมั่นคง,ความกล้าหาญ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
stoutอ้วนสั้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stoutHe got so stout that his collar did not meet.
stoutMy uncle is slender, but my aunt is stout.
stoutThe defenders put up a stout resistance.
stoutThe stout man got into a cab in haste.
stoutHe looked small beside my father's stout body.
stoutShe is plain and stout as popular stars go.
stoutThe stout man leaped over the shallow ditch and stumbled.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ห้าว(adj) brave, See also: fearless, daring, bold, unafraid, stout, Syn. กร้าว, กล้า, Example: บทนางเอกในภาพยนตร์สะท้อนภาพหญิงสาวบุคลิกห้าวแข็งแกร่งมีความเป็นผู้นำสูง, Thai Definition: กล้าทางมุทะลุ
ล่ำสัน(v) be sturdy, See also: be stout, be stalwart, be muscular, be robust, be brawny, be athletic, Syn. กำยำ, กำยำล่ำสัน, Ant. สะโอดสะอง, Example: กระทิงโทนตัวนั้นรูปร่าง สีสันก็คล้ายๆ แม่ แต่สูงและล่ำสันกว่าแม่หน่อย, Thai Definition: ี่ใหญ่โตแข็งแรง
ล่ำสัน(adj) sturdy, See also: stout, stalwart, muscular, robust, brawny, athletic, Syn. กำยำ, กำยำล่ำสัน, Ant. สะโอดสะอง, Example: เจ้าพ่อยืนอยู่กับลูกน้องหนุ่มล่ำสันอีกสองคน, Thai Definition: ที่มีลักษณะใหญ่โตแข็งแรง
พ่วงพี(v) be stout, See also: be fat, be plump, be obese, Syn. พ่วงพี, โต, อ้วน, Example: โจโฉเห็นรูปร่างตังเจี๋ยวพ่วงพี ผิวเนื้อสดใส จักษุนั้นโต และกลมคิ้วสุดหางตา, Thai Definition: อ้วนล่ำ, มีเนื้อมีหนัง
ใจแข็ง(adj) hard-hearted, See also: stouthearted, pitiless, unyielding, heartless, merciless, callous, adamant, Ant. ใจอ่อน, Example: ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนใจแข็ง แต่เขาก็เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น
ใจเด็ด(adj) resolute, See also: steadfast, undaunted, unwavering, stouthearted, Syn. เด็ดเดี่ยว, Example: เขาเป็นคนใจเด็ดสมกับเป็นลูกผู้ชายที่กล้าเปิดเผยสถานภาพของตนเองว่ามีภริยาแล้ว
ใจป้ำ(adj) sporting, See also: brave, fearless, venturesome, bold, daring, stouthearted, Syn. ใจกล้า, กล้าได้กล้าเสีย, Ant. ใจไม่สู้, Example: การแข่งขันในครั้งนี้สนุกมากเนื่องจากมีเสี่ยใหญ่ใจป้ำกล้าแทงม้าตัวนี้ด้วย
บึกบึน(adj) strong, See also: stout, Syn. บึก, Example: ผู้ชายไม่ใช่จะมีร่างกายกำยำและแข็งแรงเท่านั้น แต่ยังมีใจคอบึกบึนและแข็งกร้านเยี่ยงสัตว์ป่าด้วย, Thai Definition: ที่แข็งแรงทรหดอดทน
กำยำ(adj) sturdy, See also: strong, stout, stalwart, robust, Syn. ล่ำ, ล่ำสัน, ใหญ่โต, แข็งแรง, Example: ชายร่างใหญ่กำยำผู้นี้มีแผลเป็นที่หน้า
กำยำ(v) be sturdy, See also: be strong, be stout, be stalwart, be robust, Syn. ล่ำ, ล่ำสัน, ใหญ่โต, แข็งแรง, Example: เมื่อมีการต่อสู้เขามักได้เปรียบเด็กคนอื่นๆ เพราะร่างกายกำยำกว่าเด็กวัยเดียวกัน และก็บึกบึนกว่าด้วย
ตุ๊(adj) fat, See also: obese, chubby, corpulent, stout, plump, Syn. อ้วน, จ้ำม่ำ, Example: ต้อมอ้วนตุ๊จนเพื่อนๆ ล้อ
ล่ำ(adj) muscular, See also: stout, stalwart, sturdy, robust, brawny, athletic, strong, Example: ชายร่างล่ำมีหน้าที่พาวัวออกไปกินหญ้า, Thai Definition: เกี่ยวกับลักษณะที่อ้วนเนื้อแข็ง
ล่ำ(adj) muscular, See also: stout, stalwart, sturdy, robust, brawny, athletic, strong, Example: ชายร่างล่ำมีหน้าที่พาวัวออกไปกินหญ้า, Thai Definition: เกี่ยวกับลักษณะที่อ้วนเนื้อแข็ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบียร์ดำ[bīa dam] (n, exp) EN: stout ; black beer  FR: bière foncée [f] ; stout [m]
ใจแข็ง[jaikhaeng] (adj) EN: hard-hearted ; stouthearted ; pitiless ; unyielding ; heartless ; merciless ; callous ; adamant ; firm ; unbendable   FR: insensible ; dur ; qui est sans coeur ; qui a un coeur de pierre
กำยำ[kamyam] (adj) EN: sturdy ; strong ; stout ; stalwart ; robust ; strong-built ; burly ; muscular  FR: fort ; robuste ; costaud ; vigoureux ; baraqué (ram.)
คนอ้วนเตี้ย[khon uan tīa] (n, exp) EN: man of stout build
ล่ำ[lam] (adj) EN: muscular ; stout ; stalwart ; sturdy ; robust ; brawny ; athletic ; strong  FR: corpulent ; robuste ; fort ; musclé ; mastoc (fam.) ; baléze = balaise (fam.)
ล่ำสัน[lamsan] (adj) EN: sturdy ; stout ; stalwart ; muscular ; robust ; brawny ; athletic  FR: robuste ; musclé ; athlétique
ป้ำ[pam] (adj) EN: brave ; venturesome ; stouthearted ; generous ; open-handed  FR: brave ; généreux
ตุ๊[tu] (adj) EN: fat ; obese ; chubby ; corpulent ; stout  FR: bien en chair ; obèse
อ้วน[uan = ūan] (adj) EN: fat ; corpulent ; obese ; portly ; fleshy ; stout ; paunchy ; plump ; chubby  FR: gros ; gras ; potelé ; grassouillet ; obèse

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
肥大[féi dà, ㄈㄟˊ ㄉㄚˋ, ] loose fitting clothes; fat; stout; swelling (of internal organ); hypertrophy, #18,201 [Add to Longdo]
矮胖[ǎi pàng, ㄞˇ ㄆㄤˋ, ] short and stout; dumpy; roly-poly, #39,284 [Add to Longdo]
[zhuǎng, ㄓㄨㄤˇ, ] fat; stout, #55,730 [Add to Longdo]
磊落[lěi luò, ㄌㄟˇ ㄌㄨㄛˋ, ] big and stout; fig. big hearted; open and honest, #56,223 [Add to Longdo]
肥硕[féi shuò, ㄈㄟˊ ㄕㄨㄛˋ, / ] fleshy (fruit); plump; large and firm-fleshed (limbs, body); stout, #58,396 [Add to Longdo]
富态[fù tai, ㄈㄨˋ ㄊㄞ˙, / ] (euphemism) stout; portly, #70,078 [Add to Longdo]
肥壮[féi zhuàng, ㄈㄟˊ ㄓㄨㄤˋ, / ] stout and strong, #80,633 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
太る[ふとる, futoru] TH: อ้วนขึ้น  EN: to grow fat (stout, plump)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beleibtheit {f}stoutness [Add to Longdo]
Stout {m}stout [Add to Longdo]
beherzt; unerschrocken {adj}stout-hearted [Add to Longdo]
beleibt; gedrungen; dick {adj} | beleibter; gedrungener; dicker | am beleibtesten; am gedrungensten; am dicksten | von gedrungenem Körperbaustout | stouter | stoutest | of stout build [Add to Longdo]
beleibt {adv}stoutly [Add to Longdo]
stabil; fest; robust; stark; kräftig {adj}stout [Add to Longdo]
unverzagt; wacker; stark; fest {adj}stout [Add to Longdo]
vollschlank {adj}full figured; plump; stout [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いよやか[iyoyaka] (adj-na) tall; stout; clear; well defined [Add to Longdo]
ずんぐり[zunguri] (adv,vs) short and stout; small but wide around [Add to Longdo]
ずんぐりむっくり[zungurimukkuri] (adv,vs) (See ずんぐり) very short and stout; small but quite wide around [Add to Longdo]
でっぷり[deppuri] (n,vs,adj-f) stoutness; corpulence [Add to Longdo]
でっぷりした[deppurishita] (adj-f) stout; fat; corpulent; portly [Add to Longdo]
アマミスズメダイ[amamisuzumedai] (n) stout chromis (Chromis chrysura) [Add to Longdo]
スタウト[sutauto] (n) stout [Add to Longdo]
頑丈(P);岩乗(oK)[がんじょう, ganjou] (adj-na,n) solid; firm; stout; burly; strong; sturdy; (P) [Add to Longdo]
気強い[きづよい, kiduyoi] (adj-i) reassuring; stouthearted [Add to Longdo]
気丈[きじょう, kijou] (adj-na,n) stout-hearted; firm; (P) [Add to Longdo]
強い心[つよいこころ, tsuyoikokoro] (n) stout heart (mind) [Add to Longdo]
堅牢堅固[けんろうけんご, kenroukengo] (n,adj-na) firm and solid; stout and durable [Add to Longdo]
剛気[ごうき, gouki] (adj-na,n) bravery; stoutheartedness [Add to Longdo]
豪腕;剛腕[ごうわん, gouwan] (n) strong arm; stout arm [Add to Longdo]
黒ビール[くろビール, kuro bi-ru] (n) stout (lit [Add to Longdo]
骨太[ほねぶと, honebuto] (adj-na,n,adj-no) big-boned; stout [Add to Longdo]
太った;肥った[ふとった, futotta] (adj-f) plump; fat; chubby; stout [Add to Longdo]
太る(P);肥る[ふとる, futoru] (v5r,vi) to grow fat (stout, plump); to become fat; to gain weight; (P) [Add to Longdo]
天高く馬肥ゆる秋[てんたかくうまこゆるあき, tentakakuumakoyuruaki] (exp) (id) Autumn with the sky clear and blue, and horses growing stout [Add to Longdo]
肉付きがいい;肉付きが良い;肉付きがよい[にくづきがいい(肉付きがいい;肉付きが良い);にくづきがよい(肉付きが良い;肉付きがよい), nikudukigaii ( nikuduki gaii ; nikuduki ga yoi ); nikudukigayoi ( nikuduki ga yoi ;] (exp,adj-i) (See 肉付きのいい) stout; well-fleshed; well-padded; plump [Add to Longdo]
肉付きのいい;肉付きの良い;肉付きのよい;肉づきの良い[にくづきのいい(肉付きのいい;肉付きの良い;肉づきの良い);にくづきのよい(肉付きの良い;肉付きのよい;肉づきの良い), nikudukinoii ( nikuduki noii ; nikuduki no yoi ; niku dukino yoi ); nikudukinoyoi (] (n) (See 肉付きがいい) stout; well-fleshed; well-built; well-padded; plump [Add to Longdo]
豊満[ほうまん, houman] (adj-na,n) stout; corpulent; plump; voluptuous; (P) [Add to Longdo]
猛烈[もうれつ, mouretsu] (adj-na) violent; vehement; raging; stout; intense; spirited; stormy; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  stoutly
      adv 1: in a resolute manner; "he was stoutly replying to his
             critics"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top