ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stooge

S T UW1 JH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stooge-, *stooge*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stooge(n) ลูกคู่ตัวตลก, See also: ลูกมือ, ผู้ช่วย, Syn. assistant, subordinate
stooge(n) คนที่ถูกผู้อื่นใช้เป็นหุ่นเชิด (คำสแลง), See also: คนที่ถูกผู้อื่นใช้เป็นเครื่องมือ, Syn. puppet, tool
stooge(vi) ถูกผู้อื่นใช้เป็นหุ่นเชิด (คำไม่เป็นทางการ), See also: ถูกผู้อื่นใช้เป็นเครื่องมือ
stooge about(phrv) บินไปกลับในเนื้อที่แคบๆ (คำสแลงเกี่ยวกับการบิน)
stooge about(phrv) เดินกลับไปกลับมา (อย่างไร้จุดประสงค์)
stooge around(phrv) บินไปกลับในเนื้อที่แคบๆ (คำสแลงเกี่ยวกับการบิน)
stooge around(phrv) เดินกลับไปกลับมา (อย่างไร้จุดประสงค์)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stooge(สทูจฺ) n. เป็นลูกคู่ตัวตลก,เป็นลูกมือ,ช่วยเหลือ., Syn. puppet, dupe, tool, pawn

English-Thai: Nontri Dictionary
stooge(n) ผู้ร่วมมือ,ลูกคู่ตัวตลก,ลูกมือ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stoogeHe is only someone's stooge.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลูกไล่(n) stooge, See also: underling, flunky, lackey, Example: เขายอมตกเป็นลูกไล่ของเพื่อนเพราะอยากให้เพื่อนๆ ยอมรับเขาเข้าไปอยู่ในกลุ่ม, Thai Definition: คนที่ยอมเป็นรองเขาเสมอ, คนที่ยอมเป็นเบี้ยล่างให้เขาข่มเหงได้เสมอ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ่าว[bāo] (n) EN: servant ; slave ; slavey ; menial ; lackey ; stooge  FR: serviteur [m] ; esclave [m, f] ; valet [m] ; laquais [m] ; domestique [m, f] ; serf [m] ; subalterne [m] ; bonne [f] ; boniche [f] (pop.) ; servante [f] (anc.) ; larbin [m] (fam.) ; soufre-douleur [m]
ขี้ครอก[khīkhrøk] (n) EN: slave ; flunkey ; lackey ; stooge ; menial
ลูกไล่[lūk lai] (n) EN: stooge ; flunky ; lackey ; underling  FR: laquais [m] ; sous-fifre [m]
สมุน[samun] (n) EN: lackey ; flunkey ; stooge ; follower ; subordinate ; minion ; henchman ; underling  FR: subalterne [m] ; subordonné [m] ; sous-fifre [m] (fam.) ; laquais [m] (litt.) ; faire-valoir [m] ; homme de main [m] ; adepte [m] ; suiveur [m]
สุนัขรับใช้[sunak rapchai] (n, exp) EN: running dog ; lackey ; flunkey ; stooge ; servile follower  FR: laquais [m] ; serviteur [m] ; chien (fam.) [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
STOOGE S T UW1 JH
STOOGES S T UW1 JH IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stooge (v) stˈuːʤ (s t uu1 jh)
stooged (v) stˈuːʤd (s t uu1 jh d)
stooges (v) stˈuːʤɪz (s t uu1 jh i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Strohmann {m} | Strohmänner {pl}stooge | stooges [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
手先[てさき, tesaki] (n) (1) fingers; (2) underling; stooge; subordinate; pawn [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stooge
   n 1: a person of unquestioning obedience [syn: {flunky},
      {flunkey}, {stooge}, {yes-man}]
   2: a victim of ridicule or pranks [syn: {butt}, {goat},
     {laughingstock}, {stooge}]
   v 1: cruise in slow or routine flights
   2: act as the stooge; "His role was to stooge for the popular
     comedian"
   3: act as a stooge, in a compliant or subordinate manner; "He
     stooged for the flamboyant Senator"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top