ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stitch

S T IH1 CH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stitch-, *stitch*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stitch(n) รอยเย็บ, See also: ตะเข็บ, Syn. basting, suture
stitch(vt) เย็บ, Syn. seam, sew
stitch up(phrv) เย็บติด, See also: เย็บ
stitchery(n) งานเย็บปักถักร้อย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stitch(สทิทชฺ) n. ตะเข็บ,เข็มหนึ่ง,วิธีการเย็บปักหรือตะเข็บ,ผลงานเย็บปักหรือตะเข็บ,จำนวนเล็กน้อย,ส่วนหนึ่ง,อาการเจ็บปวดอย่างกะทันหัน. vt.,vi. ปักเข็ม,เย็บตะเข็บ,เย็บปัก,เย็บติด,เย็บเล่ม.
hemistitchn. ครึ่งบาท (บทกวี) ,ครึ่งบรรทัด,ครึ่งเส้น., See also: hemistichal adj.
hemstitch(เฮม'สทิช) n. ลายประดับจากการดึงเส้นด้ายออก,การเย็บอย่างเย็บริมผ้าเช็ดหน้า. vt. เย็บโดยวิธีดังกล่าว

English-Thai: Nontri Dictionary
stitch(n) การร้อย,การเย็บ,อาการเสียดยอก,ตะเข็บ,ช่วง,ฝีเข็ม
stitch(vt) ร้อย,เย็บ,ปัก,สอย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
stitch๑. เย็บ๒. รอยเย็บ๓. การเย็บ๔. อาการเจ็บชายโครงรุนแรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stitch๑. รอยเย็บ๒. การเย็บ๓. เข็ม (ลักษณนามของการแทงเข็ม) [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
stitch weldingการเชื่อมจุดเกย [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stitch"A stitch in time saves nine" is a proverb.
stitchA stitch in time saves nine. [Proverb]
stitchHe didn't do a stitch of work.
stitchYou'll learn in time that a stitch in time saves nine.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปุด(n) stitch, Syn. เย็บ, Example: เย็บเสียปุดเดียวก็ไม่ต้องเย็บอีกหลายปุด, Thai Definition: เรียกการเย็บผ้าทีหนึ่งว่าปุดหนึ่ง
ตะเข็บ(n) seam, See also: stitch, Example: ตะเข็บของเสื้อตัวนี้เย็บได้เรียบร้อยมาก, Thai Definition: แนวผ้าหรือสิ่งอื่นตอนที่เย็บติดกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด้น[don] (v) EN: run a seam ; run a seam by hand ; make through stitches ; penetrate  FR: piquer ; coudre
ด้นถอยหลัง[donthøilang] (v) EN: backstitch  FR: coudre en point arière
หัวเราะ[hūarǿ] (v) EN: laugh ; chuckle ; chortle ; guffaw ; giggle ; titter ; be in stitches ; snigger  FR: rire ; rigoler
การเย็บแผล[kān yep phlaē] (n) EN: stitching  FR: suture [f]
กรอง[krøng] (v) EN: string ; stitch together ; embroider
สอย[søi] (v) EN: stitch ; hem  FR: ourler
สรวลเสเฮฮา[suansēhēhā] (v) EN: laugh ; be merry ; be in stitches ; split one's sides
ตะเข็บ[takep] (n) EN: seam ; stitch
ตะเข็บ[takep] (n) EN: seam ; stitch  FR: couture [f] ; point de couture [m]
เย็บ[yep] (v) EN: sew ; stitch ; bind up ; pin  FR: coudre ; recoudre ; relier

CMU English Pronouncing Dictionary
STITCH S T IH1 CH
STITCHED S T IH1 CH T
STITCHES S T IH1 CH IH0 Z
STITCHING S T IH1 CH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stitch (v) stˈɪtʃ (s t i1 ch)
stitched (v) stˈɪtʃt (s t i1 ch t)
stitches (v) stˈɪtʃɪz (s t i1 ch i z)
stitching (v) stˈɪtʃɪŋ (s t i1 ch i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[liáo, ㄌㄧㄠˊ, ] stitch; to take; to tease; to provoke; to stir up (emotions), #21,434 [Add to Longdo]
针法[zhēn fǎ, ㄓㄣ ㄈㄚˇ, / ] stitch, #53,933 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stich {m} (Näh-); Nadelstich {m} | Stiche {pl}stitch | stitches [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
きせ分;被せ分[きせぶん, kisebun] (n) excess of fold beyond the stitching seam [Add to Longdo]
ぐし縫[ぐしぬい, gushinui] (n) running stitch [Add to Longdo]
すくい綴じ[すくいとじ, sukuitoji] (n) (uk) mattress stitch [Add to Longdo]
ねじりゴム編み[ねじりゴムあみ, nejiri gomu ami] (n) (See ゴム編み) twisted rib stitch (knitting) [Add to Longdo]
アウトラインステッチ[autorainsutecchi] (n) outline stitch [Add to Longdo]
アフガン編み[アフガンあみ, afugan ami] (n) Afghan stitch [Add to Longdo]
ガーター編み[ガーターあみ, ga-ta-ami] (n) garter stitch [Add to Longdo]
クロススティッチ[kurosusuteicchi] (n) cross-stitch [Add to Longdo]
クロスステッチ[kurosusutecchi] (n) cross-stitch [Add to Longdo]
コーチングステッチ[ko-chingusutecchi] (n) couching stitch [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stitch
   n 1: a link or loop or knot made by an implement in knitting,
      crocheting, embroidery, or sewing
   2: a sharp spasm of pain in the side resulting from running
   v 1: fasten by sewing; do needlework [syn: {sew}, {run up}, {sew
      together}, {stitch}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 st.
 
 1. (kıs.) stanza, stet, stitch.
 
 

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top