ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stick in

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stick in-, *stick in*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stick in(phrv) ล้วงเข้าไป, See also: ใส่เข้าไป, สอดเข้าไป, Syn. fit in, get in, go in, poke in, put in
stick in(phrv) แปะใน, See also: ติดใน
stick into(phrv) ล้วงใน, See also: สอดเข้าไป, Syn. fit into, get in, get into, go in, go into, lay in, place in, poke in, put into
stick in with(phrv) ไปเป็นเพื่อน (คำไม่เป็นทางการ)
stick indoors(phrv) อยู่แต่ข้างใน, See also: อยู่แต่ในบ้าน อาคารหรือสถานที่อื่น, Syn. keep in

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stick inHe was walking with a stick in his hand.
stick inShe keep a stick in her hand.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จุกคอ(v) stick in one's throat, See also: lodge in one's throat, Example: อาหารจุกคอจึงต้องดื่มน้ำตามเข้าไปมากๆ, Thai Definition: ติดคาค้างที่คอ

Japanese-English: EDICT Dictionary
のどに詰まる[のどにつまる, nodonitsumaru] (exp,v5r) to stick in one's throat; to choke on something [Add to Longdo]
刺し箸[さしばし, sashibashi] (n) skewering one's food with a chopstick in order to pick it up (a breach of etiquette) [Add to Longdo]
七節;竹節虫[ななふし;ナナフシ, nanafushi ; nanafushi] (n) (uk) walking stick (any insect of order Phasmatodea); walkingstick; stick insect; leaf insect [Add to Longdo]
突き刺さる;突刺さる;突きささる[つきささる, tsukisasaru] (v5r,vi) to stick into; to pierce; to run into [Add to Longdo]
飛七節[とびななふし;トビナナフシ, tobinanafushi ; tobinanafushi] (n) (uk) Micadina phluctaenoides (species of stick insect) [Add to Longdo]
抉る[くじる, kujiru] (v5r,vt) (uk) to stick into and move around; to dig around in; to pick (i.e. one's teeth) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stick in
   v 1: insert casually; "She slipped in a reference to her own
      work" [syn: {slip in}, {stick in}, {sneak in}, {insert}]
   2: introduce; "Insert your ticket here" [syn: {insert},
     {enclose}, {inclose}, {stick in}, {put in}, {introduce}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top