ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stepsister

S T EH1 P S IH2 S T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stepsister-, *stepsister*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stepsister(n) ลูกเลี้ยงที่เป็นผู้หญิง

English-Thai: Nontri Dictionary
stepsister(n) พี่เลี้ยง(หญิง)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น้องเลี้ยง(n) stepsister, See also: stepbrother, Count Unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น้องเลี้ยง[nøng līeng] (n, exp) EN: stepsister ; stepbrother  FR: demi-frère [m] ; demi-soeur = demi-sœur [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
STEPSISTER S T EH1 P S IH2 S T ER0
STEPSISTERS S T EH1 P S IH2 S T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stepsister (n) stˈɛpsɪstər (s t e1 p s i s t @ r)
stepsisters (n) stˈɛpsɪstəz (s t e1 p s i s t @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stiefschwester {f} | Stiefschwestern {pl}stepsister | stepsisters [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
義姉[ぎし(P);あね(ik), gishi (P); ane (ik)] (n) (See 姉・あね) sister-in-law (elder); stepsister (elder); (P) [Add to Longdo]
義妹[ぎまい(P);いもうと(ik), gimai (P); imouto (ik)] (n) (See 妹) sister-in-law (younger); stepsister; (P) [Add to Longdo]
義理の姉[ぎりのあね, girinoane] (n) one's sister-in-law; stepsister (elder) [Add to Longdo]
継姉[ままねえ, mamanee] (n) step-sister (elder); stepsister [Add to Longdo]
継妹;庶妹[ままいも, mamaimo] (n) (arch) step-sister (younger); stepsister [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  stepsister
      n 1: a sister who has only one parent in common with you [syn:
           {half sister}, {half-sister}, {stepsister}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top