ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stepbrother

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stepbrother-, *stepbrother*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stepbrother(n) ลูกเลี้ยงที่เป็นผู้ชาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stepbrothern. ลูกชายของพ่อเลี้ยงกับภรรยาคนก่อน

English-Thai: Nontri Dictionary
stepbrother(n) พี่เลี้ยง(ชาย)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น้องเลี้ยง(n) stepsister, See also: stepbrother, Count Unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น้องเลี้ยง[nøng līeng] (n, exp) EN: stepsister ; stepbrother  FR: demi-frère [m] ; demi-soeur = demi-sœur [f]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stepbrother (n) stˈɛpbrʌðər (s t e1 p b r uh dh @ r)
stepbrothers (n) stˈɛpbrʌðəz (s t e1 p b r uh dh @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stiefbruder {m} | Stiefbrüder {pl}stepbrother | stepbrothers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
義兄弟[ぎきょうだい, gikyoudai] (n) brother-in-law; stepbrother; sworn brother [Add to Longdo]
義理の兄[ぎりのあに, girinoani] (n) one's brother-in-law; stepbrother (elder) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  stepbrother
      n 1: a brother who has only one parent in common with you [syn:
           {stepbrother}, {half-brother}, {half brother}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top