ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

step back

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -step back-, *step back*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
step back(phrv) ถอยกลับไป, See also: ถอยไป, Syn. move back

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
step backหยุดทำกิจกรรม/การงาน โดยเฉพาะเพื่อพิจารณาว่าจะทำอะไรต่อไป to pause in an activity, esp. to consider what to do next. We need to step back and look at all our options.

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
step backPlease step back.
step backPlease step back and keep behind the line.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถอยเท้า[thøi thāo] (v, exp) EN: step back

Japanese-English: EDICT Dictionary
一歩下がる[いっぽさがる, ipposagaru] (v5r) to take a step backward [Add to Longdo]
一歩退く[いっぽひく, ippohiku] (v5k) to take a step backward; to retreat a step [Add to Longdo]
下がる(P);下る(io)[さがる, sagaru] (v5r,vi) to hang down; to abate; to retire; to fall; to step back; (P) [Add to Longdo]
後ずさる;後退る;後じさる[あとずさる(後ずさる;後退る);あとじさる(後退る;後じさる), atozusaru ( nochi zusaru ; koutai ru ); atojisaru ( koutai ru ; nochi jisaru )] (v5r) to retreat; to back off; to draw back; to step back; to shrink away [Add to Longdo]
退く(P);斥く[しりぞく, shirizoku] (v5k,vi) (1) to step back; to move back; (2) to leave (the presence of a superior); to withdraw; to retreat; to concede; (3) to resign; to retire; to quit; (P) [Add to Longdo]
二進一退[にしんいったい, nishin'ittai] (n,vs) two steps forward, one step back [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions