ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

steering committee

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -steering committee-, *steering committee*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
steering committeen. คณะกรรมการเตรียมการประชุม,คณะกรรมการวางระเบียบวาระการประชุม steering gear อุปกรณ์พวงมาลัยขับขี่,อุปกรณ์คุมหางเสือ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
steering committeeคณะกรรมการอำนวยการ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
steering committeeคณะกรรมการดำเนินการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
steering committeeคณะกรรมการอำนวยการ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คณะกรรมการอำนวยการ(n) board of committee, See also: steering committee, Example: สูจิบัตรของงานจะมีรายชื่อคณะกรรมการอำนวยการปรากฏอยู่, Count Unit: คณะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คณะกรรมการอำนวยการ[khanakammakān amnūaykān] (n, exp) EN: organizing committee ; steering committee

Japanese-English: EDICT Dictionary
ステアリングコミッティー;ステアリング・コミッティー[sutearingukomittei-; sutearingu . komittei-] (n) (See ステコミ) steering committee [Add to Longdo]
ステコミ[sutekomi] (n) (abbr) (See ステアリングコミッティー) steering committee [Add to Longdo]
運営委員会[うんえいいいんかい, un'eiiinkai] (n) steering committee [Add to Longdo]
議院運営委員会[ぎいんうんえいいいんかい, giin'un'eiiinkai] (n) (See 議運) Committee on Rules and Administration (Diet); House Steering Committee; Standing Committee for House Management; (P) [Add to Longdo]
議院運営委員長[ぎいんうんえいいいんちょう, giin'un'eiiinchou] (n) House Steering Committee Chairman [Add to Longdo]
議運[ぎうん, giun] (n) (abbr) (See 議院運営委員会) Committee on Rules and Administration (Diet); House Steering Committee; Standing Committee for House Management [Add to Longdo]
衆議院運営委員会[しゅうぎいんうんえいいいんかい, shuugiin'un'eiiinkai] (n) House of Representatives Steering Committee [Add to Longdo]
進行係[しんこうがかり, shinkougakari] (n) program director; programme director; facilitator; steering committee (chair) [Add to Longdo]
進行役[しんこうやく, shinkouyaku] (n) (See 進行係) facilitator; programme director; steering committee (chair) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  steering committee
      n 1: a committee to arrange the order of business for some
           larger (legislative) body

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top