ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

steerage

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -steerage-, *steerage*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
steerage(n) การคัดท้าย, See also: การถือพวงมาลัย
steerageway(n) ความเร็วปานกลาง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
steerage(สเทีย'ริจฺ) n. การนำทาง,การคัดท้าย,การถือพวงมาลัย,การคุมหางเสือ,ส่วนของเรือที่ติดตั้งอุปกรณ์นำทาง,ส่วนของเรือโดยสาร ที่เก็บค่าโดยสารถูกที่สุด, Syn. steering
steeragewayn. ความเร็วพอประมาณที่เรือวิ่งได้เร็วและควบคุมได้

English-Thai: Nontri Dictionary
steerage(n) การถือหางเสือ,ที่โดยสารชั้นต่ำสุดในเรือ

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
steerage (n) stˈɪəʳrɪʤ (s t i@1 r i jh)
steerages (n) stˈɪəʳrɪʤɪz (s t i@1 r i jh i z)
steerageway (n) stˈɪəʳrɪʤwɛɪ (s t i@1 r i jh w ei)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  steerage
      n 1: the cheapest accommodations on a passenger ship
      2: the act of steering a ship [syn: {steering}, {steerage}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top