ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

start with

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -start with-, *start with*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
start with(phrv) ตกใจ, See also: มีอาการตกใจ
start with(phrv) เริ่มด้วย, Syn. begin with

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
start withGo ahead and start with anything you like.
start withI don't think she is capable of doing this job. To start with, she is far too old.
start withI think I'll start with a bottle of beer.
start withIt's fine to make grandiose plans but I'd like you to start with what you have on your plate.
start withLet's start with Lesson Ten.
start withTo start with, I must thank you for your help.
start withTo start with, I want to thank you all.
start withTo start with the film crew travelled around the country looking for locations.
start withTo start with, who is that man?
start withWhen writing a sentence, generally you start with a capital letter and finish with a period (.) an exclamation mark (!) or a question mark (?).

Japanese-English: EDICT Dictionary
冠す[かんす, kansu] (vs-c,vt) (1) (See 冠する・かんする・1) to crown; to cap; (2) (See 冠する・かんする・2) to prefix with; to start with; to begin with [Add to Longdo]
冠する[かんする, kansuru] (vs-s,vt) (1) to crown; to cap; (2) to prefix with; to start with; to begin with [Add to Longdo]
敬具[けいぐ, keigu] (int,n) (letters ending with this start with 拝啓) Yours sincerely; Yours truly; Sincerely yours; (P) [Add to Longdo]
敬白[けいはく;けいびゃく(ok);けいひゃく(ok), keihaku ; keibyaku (ok); keihyaku (ok)] (int,n) (letters ending with this start with 謹啓) Yours Sincerely [Add to Longdo]
先ず[まず, mazu] (adv) (1) (uk) first (of all); to start with; about; almost; anyway; well; now; (2) hardly (with neg. verb); (P) [Add to Longdo]
草々;草草[そうそう, sousou] (adj-na,int,n) (1) brevity; rudeness; hurry; (2) (letters ending with this start with 前略, 冠省, etc.) (See 匆々・2) Yours Sincerely [Add to Longdo]
端を発する[たんをはっする, tanwohassuru] (exp,vs-s) (often 〜に端を発する) to originate with; to start with; to stem from [Add to Longdo]
徒手空拳[としゅくうけん, toshukuuken] (n) empty-handed; with nothing to start with; without capital [Add to Longdo]
病は気から[やまいはきから, yamaihakikara] (exp) sickness and health start with the mind [Add to Longdo]
匆々;怱々;匆匆;怱怱[そうそう, sousou] (adj-na,adj-t,adv-to,n) (1) (arch) busy; hurried; rushed; (n,adj-na) (2) (letters ending with this start with 前略, 冠省, etc.) (See 草々・2) Yours Sincerely; Yours in haste [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top