ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

start out

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -start out-, *start out*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
start out(phrv) โผล่จาก, See also: ออกมาจาก, ยื่นออกมาจาก
start out(phrv) เริ่มเดินทาง, Syn. go away
start out(phrv) อยากทำ, See also: มุ่งมั่น, ตั้งใจทำ, Syn. set off, set out, start off
start out(phrv) เริ่มพูด
start out(phrv) เริ่มทำงาน, See also: เริ่มอาชีพ, Syn. set out
start out of(phrv) พุ่งออกมา, See also: พรวดออกมา, ออกมาทันที, Syn. start from
start out of(phrv) ทำให้สะดุ้งตื่น, Syn. startle out of

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
start outI asked him to start out at once.
start outLanguage is unique in that any statement must start out as the creation of an individual mind.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ออกเดินทาง[øk doēnthāng] (v) EN: depart ; leave ; leave on a trip ; start the journey ; take off ; start out ; set out  FR: partir ; partir en voyage ; débuter un voyage ; décoller

Japanese-English: EDICT Dictionary
お出掛け;お出かけ[おでかけ, odekake] (n) (See 出掛・1) about to start out; just about to leave or go out [Add to Longdo]
出掛け;出掛;出がけ[でがけ, degake] (n) (1) (See お出掛け) about to start out; about to leave; (2) having just left; on the way [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 start out
   v 1: take the first step or steps in carrying out an action; "We
      began working at dawn"; "Who will start?"; "Get working as
      soon as the sun rises!"; "The first tourists began to
      arrive in Cambodia"; "He began early in the day"; "Let's
      get down to work now" [syn: {get down}, {begin}, {get},
      {start out}, {start}, {set about}, {set out}, {commence}]
      [ant: {end}, {terminate}]
   2: leave; "The family took off for Florida" [syn: {depart},
     {part}, {start}, {start out}, {set forth}, {set off}, {set
     out}, {take off}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top