ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stars and stripes

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stars and stripes-, *stars and stripes*, stars and stripe
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stars and stripesn. ธงชาติอเมริกัน., Syn. Old Glory, The Star-Spangled Banner

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stars and stripesThe national flag of the USA is called the Stars and Stripes.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ธงอเมริกัน[thong Amerikan] (n, exp) EN: the Stars and Stripes  FR: drapeau américain [m]
ธงสหรัฐ[thong saharat] (n, exp) EN: the Stars and Stripes  FR: bannière étoilée [f]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スターズアンドストライプス[suta-zuandosutoraipusu] (n) Stars and Stripes; (P) [Add to Longdo]
星条旗[せいじょうき, seijouki] (n) (1) Stars and Stripes (US flag); (2) Star-Spangled Banner (US anthem); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Stars and Stripes
   n 1: the national flag of the United States of America [syn:
      {American flag}, {Stars and Stripes}, {Star-Spangled
      Banner}, {Old Glory}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top