ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stare at

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stare at-, *stare at*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stare at(phrv) จ้องมอง, See also: จ้อง, Syn. gape at, gawk at, goggle at

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stare atDon't stare at people.
stare atFor a while she did nothing but stare at me.
stare atIt isn't polite to stare at people.
stare atIt is rude to stare at someone.
stare atIt is rude to stare at strangers.
stare atIt's impolite to stare at people.
stare atPeople shouldn't stare at foreigners.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จ้องเขม็ง(v) stare at, See also: gaze at, goggle at, gawk at, gape at, Syn. ถมึงทึง, ถลึงตา, ขึงตา, Example: เขาจะต้องจ้องเขม็งไปยังดวงตาของคู่ต่อสู้อยู่ตลอดเวลา, Thai Definition: จ้องมองอย่างแน่วแน่เป็นจุดเดียวไม่วางตา
เพ่งดู(v) gaze at, See also: stare at, gaze intently at, watch closely, direct one's attention to, Syn. เพ่ง, เพ่งมอง, Example: ในโทรทัศน์เขาเตือนว่าอย่าเพ่งดูพระอาทิตย์ด้วยตาเปล่า, Thai Definition: จ้องมองดูด้วยตา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จ้องเขม็ง[jøng khamēng] (x) EN: stare at ; gaze at ; goggle at ; gawk at ; gape at
มอง[møng] (v) EN: look ; eye ; gaze ; glance ; stare ; peer ; look around ; look on ; stare at  FR: regarder ; parcourir (des yeux)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chēng, ㄔㄥ, ] stare at sth beyond reach, #107,867 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
じろじろ見る[じろじろみる, jirojiromiru] (exp,v1) to stare at; to look hard at; to look up and down; to scrutinize; to scrutinise [Add to Longdo]
眼を付ける;眼をつける[がんをつける, ganwotsukeru] (exp,v1) to fasten one's eye on (a person); to stare at [Add to Longdo]
見つめる(P);見詰める(P);凝める(oK)[みつめる, mitsumeru] (v1,vt) (uk) to stare at; to gaze at; to look hard at; to watch intently; to fix one's eyes on; (P) [Add to Longdo]
見やる;見遣る[みやる, miyaru] (v5r,vt) to look at; to gaze; to stare at [Add to Longdo]
見据える;見すえる[みすえる, misueru] (v1,vt) to gaze at; to stare at; to focus on; to make sure of [Add to Longdo]
打ち守る;打守る;打ちまもる;打目戍る(iK)[うちまもる, uchimamoru] (v5r) (1) to stare at; (2) to closely defend [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top