ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stamp

S T AE1 M P   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stamp-, *stamp*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stamp(n) ดวงตราไปรษณียากร, See also: แสตมป์, Syn. postage
stamp(n) รอยตราประทับ, Syn. imprint, mark
stamp(n) ตราประทับ, See also: เครื่องประทับ, Syn. seal, press
stamp(n) ลักษณะเฉพาะ, See also: เอกลักษณ์, Syn. characteristic, personality
stamp(n) การเหยียบ, See also: การย่ำ, การกระทืบ, Syn. trample
stamp(n) กระเดื่องบดแร่
stamp(vt) ติดแสตมป์
stamp(vi) กระทืบ, See also: เหยียบ, ย่ำ, Syn. trample
stamp(vt) กระทืบ, See also: เหยียบ, ย่ำ, Syn. trample
stamp(vt) กำจัด, See also: บดขยี้, Syn. eradicate, suppress

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stamp(สแทมพฺ) vt. ตอก,ตี,ประทับ,กระแทก,กระทืบ,เหยียบ,บด,กด,ขยี้,กำจัด. vi. กระทืบ,เหนียบ,ย่ำ n. ตราประทับ,ตรา,รอยด่างประทับ,ดวงตราไปรษณียากร,ลักษณะเฉพาะ,เอกลักษณ์,เครื่องหมาย,สิ่งที่เห็นได้ชัด,เครื่องประทับตรา,เครื่องบด,เครื่องขยี้,เครื่องทุบ,การกระทืบ,การย่ำ,
stampede(สแตมพีด') vi.,n. (การ) วิ่งอลหม่าน,แตกตื่นและหนี,หลั่งไหล. vt. ทำให้แตกตื่นหนี,หลั่งไหล., Syn. race, flight
postage stampn. ดวงตราไปรษณีย์
revenue stampอากรแสตมป์
rubber-stamp(-สแทมพฺ) adj. ซึ่งประทับตรายาง,อนุมัติตามพิธีโดยไม่ได้พิจารณาก่อน
trading stampn. ตั๋วหรือแสตมป์ที่นำไปขึ้นของได

English-Thai: Nontri Dictionary
stamp(n) การประทับตรา,การตอก,เครื่องหมาย,ดวงตราไปรษณีย์
stampede(n) การวิ่งอลหม่าน,การตื่นตูม,การแตกตื่น,การแตกหนี,การหลั่งไหล
stampede(vi, vt) วิ่งอลหม่าน,ตื่นตูม,แตกตื่น,ตื่นตกใจ,หลั่งไหล
POSTAGE postage stamp(n) ดวงตราไปรษณีย์,แสตมป์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
stamp cuspปุ่มสบ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
stamp taxอากรแสตมป์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
stamp, rubberผู้ทำตามบัญชา (เสมือนตรายาง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
stamped grille; perforated grilleช่องลมแบบหน้าพรุน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
stampedeการยกพวกแปรพักตร์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
stamping gait; gait, tabeticท่าเดินกระทืบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Stampประทับตรา ตราประทับ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Stamp collectingการสะสมไปรษณียากร [TU Subject Heading]
Stamp dutiesอากรแสตมป์ [TU Subject Heading]
Stamp dutyอากรแสตมป์ [การบัญชี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Stamping die(n) เครื่องปั๊มขึ้นรูปโลหะ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Stamp your foot. That'll be the body falling. You can time me from there.แสตมป์เท้าของคุณ ว่าจะเป็นร่างกายที่ลดลง คุณสามารถเวลาฉันจากที่นั่น 12 Angry Men (1957)
Men, you are about to embark on a great crusade to stamp out runaway decency in the West.ทุกคน เรากำลังจะได้ทำสงครามอันยิ่งใหญ่ เพื่อขับไล่พวกที่ทำให้ตะวันตกมัวหมอง Blazing Saddles (1974)
But they were in my box, your stamp is on them.แต่มันอยู่ในตู้ของฉันนี่ ตราของคุณก็แปะอยู่นี่ A Short Film About Love (1988)
So you go on and stamp your form, sonny, and stop wasting my time.เพื่อให้คุณไปและประทับตราแบบฟอร์มของคุณซันนี่และหยุดการสูญเสียเวลาของฉัน The Shawshank Redemption (1994)
My daughter, she ain´t even gonna know what a food stamp is.ลูกสาวฉันจะไม่ต้องใช้แสตมป์อาหาร Nothing to Lose (1997)
That would be a wrist stamp to pussy smorgasbord.นี่มันไม่ใช่บุฟเฟต์หอยนะยะ Eating Out (2004)
The stamps are from the same roll.แสตมป์ที่มาจากแถวเดียวกัน Mr. Monk and the Employee of the Month (2004)
I was at your house yesterday, and I happened to hear the date and time stamp of a phone message that you had saved...ผมไปที่บ้านของคุณเมื่อวานนี้ และผมก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์ บันทึกเวลาและวันที่ คุณได้บันทึกข้อความ ในโทรศัพท์เอาไว้... Mr. Monk and the Game Show (2004)
How are we ever going to get a stamp from China?แล้วเราจะเอาแสตมป์จากที่ไหนล่ะ The Perfect Man (2005)
We are Spartans, We can stamp hard ...พวกเราสปาตัน เราจะกระทืบมัน Meet the Spartans (2008)
Because we stamp out loose!เพราะพวกเราย่ำจังหวะแพ้ Meet the Spartans (2008)
I'm trying to sell it Dad's stamp collection.ผมจะขายแสตมป์ที่พ่อผมสะสมไว้ Let the Right One In (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stampAre you still collecting stamps?
stampBob gave Tina almost all the stamps he had collected, and kept only a few for himself.
stampDamon showed me his stamp album.
stampDid you put a stamp on the envelope?
stampDon't forged to put a stamp on your letter.
stampDo you have any foreign stamps?
stampHave you got a seven-yen stamp?
stampHe collected a lot of stamps.
stampHe gave me his stamp of approval.
stampHe gave me some stamps.
stampHe has a lot of foreign stamps.
stampHe has collected no fewer than five hundred stamps.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สแตมป์(n) stamp, Syn. ดวงตราไปรษณียากร, ตราไปรษณียากร, Example: ผู้ใหญ่มักจะสนับสนุนให้เด็กๆ สะสมแสตมป์ เพราะจะช่วยให้เด็กรู้จักความเป็นระเบียบเรียบร้อย, Count Unit: ดวง, Thai Definition: ดวงตราที่ใช้ปิดเป็นค่าธรรมเนียมในการส่งไปรษณีย์, Notes: (อังกฤษ)
ตราประทับ(n) seal, See also: stamp, Example: สินค้าทุกกล่องจะมีตราประทับรับประกันคุณภาพ, Thai Definition: เครื่องหมายที่มีลวดลายและทำเป็นรูปต่างๆ สำหรับประทับไว้เป็นสำคัญ
ไปรษณียากร(n) postage stamp, See also: stamp, Syn. แสตมป์, ตราไปรษณียากร, Example: การสื่อสารแห่งประเทศไทย (กสท.) กำลังมีโครงการจัดสร้างไปรษณียากรที่ระลึกวันสื่อสารแห่งชาติ, Count Unit: ดวง, แผ่น, ชุด, Thai Definition: ดวงตราค่าธรรมเนียมสำหรับส่งจดหมายหรือไปรษณียภัณฑ์ทางไปรษณีย์, Notes: (กฎหมาย)
แสตมป์(n) postage stamp, See also: stamp, Syn. ไปรษณียากร, ตราไปรษณียากร, Example: ผู้ใหญ่มักสนับสนุนให้เด็กๆ สะสมแสตมป์ เพราะจะช่วยให้เด็กมีความปราณีต เป็นระเบียบเรียบร้อย, Count Unit: ดวง, Thai Definition: ดวงตราที่ปิดเป็นค่าส่งทางไปรษณีย์, Notes: (อังกฤษ)
ตรา(v) stamp, See also: imprint, legislate, enact, decree, Syn. ตั้งไว้, กำหนดไว้, Example: ในปี พ.ศ. 2467 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตรากฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ขึ้นเพื่อป้องกันปัญหาความยุ่งยากภายในพระราชวงศ์, Thai Definition: กำหนดไว้ให้เป็นแบบแผน, กำหนดไว้เป็นสำคัญ
ตีตรา(v) seal, See also: stamp with seal, affix a seal, Syn. ประทับตรา, Example: บริษัทต่างประเทศที่มีสาขาในกรุงเทพฯจะส่งจดหมายเอง โดยตีตราประทับของบริษัทตน และฝากส่งลงเรือไปยังสิงคโปร์
ตื่นตูม(v) be panic-stricken, See also: stampede, be frightened, be scattered in a panic, Example: ฝูงม้าลายตื่นตูมเมื่อได้กลิ่นเสือ, Thai Definition: ตกใจโดยไม่ได้พิจารณา
แตกตื่น(v) stampede, See also: flock, Example: คนสมัยนี้แตกตื่นมากขึ้นเพราะศิลปะในการสร้างข่าวและปล่อยข่าวนั้นค่อนข้างจำเริญ, Thai Definition: แห่กันไปด้วยความตื่นเต้น ตกอกตกใจ หรืออยากรู้อยากเห็น เป็นต้น
กระทืบ(v) trample, See also: stamp, crush with the foot, tread, Syn. เหยียบ, Example: ช้างตกมันกระทืบควาญช้างตาย, Thai Definition: ยกเท้ากระแทกลงไป
กระทืบเท้า(v) trample, See also: stamp down, crush with the foot, tread, Example: บางคนแสดงออกถึงอาการโกรธในรูปแบบต่างๆ เช่น กระทืบเท้า ทำเสียงปึงปัง หรือทำลายข้าวของ เป็นต้น, Thai Definition: ยกเท้ากระแทกถี่ๆ ลงไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อากรแสตมป์[ākønsataēm] (n, exp) EN: revenue stamp  FR: timbre d'impôt [m]
บาทาสามัคคี[bāthā sāmakkhī] (v, exp) EN: use feet to stamp furiously to hurt someone ; trample ; tread upon
ดับ[dap] (v) EN: extinguish ; put out ; stop ; put an end to ; quell ; put down ; quench ; turn off ; stamp out  FR: arrêter ; éteindre ; s'éteindre ; disparaître
ดวง[dūang = duang] (n) EN: [classifier : stars, moons, suns; individual lights; postage stamps; seals; medals]  FR: [classificateur : astres (étoile, lune, soleil, planète) ; lampes ; cachets, sceaux ; médailles]
ดวงตราไปรษณียากร[dūang trāpraisanīyākøn] (n) EN: postage stamp ; stamp  FR: timbre-poste [m] ; timbre postal [m]
ฮือฮา[heūhā] (v) EN: panic ; be stampeded in to
โขลก[khlōk] (x) EN: pound ; stamp ; pulverize ; pestle  FR: broyer ; concasser ; piler ; pulvériser
เครื่องหมาย[khreūangmāi] (n) EN: mark ; symbol ; sign ; punctuation ; status symbol ; emblem ; token ; insignia ; seal ; stamp ; marker  FR: marque [f] ; symbole [m] ; signe [m] ; emblème [m] ; signe de ponctuation [m] ; point [m]
เล่นแสตมป์ =เล่น สแตมป์[len sataem] (v, exp) EN: collect stamps
แปะสแตมป์[pae sataēm] (v, exp) EN: stick on a stamp  FR: apposer un timbre ; coller un timbre ; timbrer

CMU English Pronouncing Dictionary
STAMP S T AE1 M P
STAMPS S T AE1 M P S
STAMPED S T AE1 M P T
STAMPER S T AE1 M P ER0
STAMPEDE S T AE0 M P IY1 D
STAMPFLI S T AE1 M P F L IY0
STAMPING S T AE1 M P IH0 NG
STAMPLEY S T AE1 M P L IY0
STAMPEDED S T AE0 M P IY1 D AH0 D
STAMPEDED S T AE0 M P IY1 D IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stamp (v) stˈæmp (s t a1 m p)
stamps (v) stˈæmps (s t a1 m p s)
stamped (v) stˈæmpt (s t a1 m p t)
stampede (v) stˈæmpˈiːd (s t a1 m p ii1 d)
stamping (v) stˈæmpɪŋ (s t a1 m p i ng)
stampeded (v) stˈæmpˈiːdɪd (s t a1 m p ii1 d i d)
stampedes (v) stˈæmpˈiːdz (s t a1 m p ii1 d z)
stamp-duty (n) stˈæmp-djuːtiː (s t a1 m p - d y uu t ii)
stampeding (v) stˈæmpˈiːdɪŋ (s t a1 m p ii1 d i ng)
stamp-album (n) stˈæmp-ælbəm (s t a1 m p - a l b @ m)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yìn, ㄧㄣˋ, ] stamp; seal; mark; print; abbr. for India; surname Yin, #2,246 [Add to Longdo]
印花税[yìn huā shuì, ㄧㄣˋ ㄏㄨㄚ ㄕㄨㄟˋ, / ] stamp duty, #21,139 [Add to Longdo]
集邮[jí yóu, ㄐㄧˊ ㄧㄡˊ, / ] stamp collecting; philately, #25,142 [Add to Longdo]
暴跳如雷[bào tiào rú léi, ㄅㄠˋ ㄊㄧㄠˋ ㄖㄨˊ ㄌㄟˊ, ] stamp with fury; fly into a rage, #41,820 [Add to Longdo]
图章[tú zhāng, ㄊㄨˊ ㄓㄤ, / ] stamp; seal, #53,092 [Add to Longdo]
顿足[dùn zú, ㄉㄨㄣˋ ㄗㄨˊ, / ] stamp (one's feet), #58,571 [Add to Longdo]
大印[dà yìn, ㄉㄚˋ ㄧㄣˋ, ] stamp; official seal, #61,415 [Add to Longdo]
挤踏[jǐ tà, ㄐㄧˇ ㄊㄚˋ, / ] stampede [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Briefmarke {f}; Marke {f} | Briefmarken {pl} | Briefmarken sammelnstamp | stamps | to collect stamps [Add to Longdo]
Briefmarkensammlung {f}stamp collection [Add to Longdo]
Stampfen {n}stamper [Add to Longdo]
Stampfbeton {m}tamped concrete [Add to Longdo]
Stampfer {m}tamper [Add to Longdo]
Stampfer {m} (Küchengerät)masher [Add to Longdo]
Stempel {m}; Kennzeichen {n} | Stempel {pl} | selbstfärbender Stempelstamp | stamps | self-inking stamp [Add to Longdo]
Stempelgebühr {f} | Stempelgebühren {pl}stamp duty | stamp duties [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぺたぺた[petapeta] (adv) (1) (on-mim) sound of a flat surface repeatedly making contact with something; (2) (on-mim) applying a seal or stamp again and again; pasting (paper) all over; (3) (on-mim) daubing; smearing [Add to Longdo]
めくら印;盲印[めくらいん, mekurain] (n) (col) (obsc) (sens) rubber stamp [Add to Longdo]
アポスティーユ;アボスティル[aposutei-yu ; abosuteiru] (n) stamp or certificate of public document authentication in accordance with Hague Convention XII; apostille [Add to Longdo]
シャチハタ[shachihata] (n) self-inking (rubber) stamp (from the company name) [Add to Longdo]
スタンプ[sutanpu] (n) (1) (See シャチハタ) stamp; (2) stump (e.g. in cricket); (P) [Add to Longdo]
スタンプコレクション[sutanpukorekushon] (n) stamp collection [Add to Longdo]
スタンプハンマー[sutanpuhanma-] (n) stamp hammer [Add to Longdo]
スタンプミル[sutanpumiru] (n) stamp mill [Add to Longdo]
スタンプ販売[スタンプはんばい, sutanpu hanbai] (n) stamp trading [Add to Longdo]
タイムスタンプ[taimusutanpu] (n) (1) time-stamp; (2) time-stamping machine; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
タイムスタンプ[たいむすたんぷ, taimusutanpu] time stamp [Add to Longdo]
押す[おす, osu] to push, to press, to stamp [Add to Longdo]
配信時刻表示[はいしんじこくひょうじ, haishinjikokuhyouji] delivery time stamp indication [Add to Longdo]
発信時刻表示[はっしんじこくひょうじ, hasshinjikokuhyouji] submission time stamp indication, MS [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stamp
   n 1: the distinctive form in which a thing is made; "pottery of
      this cast was found throughout the region" [syn: {cast},
      {mold}, {mould}, {stamp}]
   2: a type or class; "more men of his stamp are needed"
   3: a symbol that is the result of printing or engraving; "he put
     his stamp on the envelope" [syn: {stamp}, {impression}]
   4: a small adhesive token stuck on a letter or package to
     indicate that that postal fees have been paid [syn:
     {postage}, {postage stamp}, {stamp}]
   5: something that can be used as an official medium of payment
     [syn: {tender}, {legal tender}, {stamp}]
   6: a small piece of adhesive paper that is put on an object to
     show that a government tax has been paid [syn: {revenue
     stamp}, {stamp}]
   7: machine consisting of a heavy bar that moves vertically for
     pounding or crushing ores [syn: {stamp}, {pestle}]
   8: a block or die used to imprint a mark or design
   9: a device incised to make an impression; used to secure a
     closing or to authenticate documents [syn: {seal}, {stamp}]
   v 1: walk heavily; "The men stomped through the snow in their
      heavy boots" [syn: {stomp}, {stamp}, {stump}]
   2: to mark, or produce an imprint in or on something; "a man
     whose name is permanently stamped on our maps"
   3: reveal clearly as having a certain character; "His playing
     stamps him as a Romantic"
   4: affix a stamp to; "Are the letters properly stamped?"
   5: treat or classify according to a mental stereotype; "I was
     stereotyped as a lazy Southern European" [syn: {pigeonhole},
     {stereotype}, {stamp}]
   6: destroy or extinguish as if by stamping with the foot; "Stamp
     fascism into submission"; "stamp out tyranny"
   7: form or cut out with a mold, form, or die; "stamp needles"
   8: crush or grind with a heavy instrument; "stamp fruit extract
     the juice"
   9: raise in a relief; "embossed stationery" [syn: {emboss},
     {boss}, {stamp}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top