ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

staff member

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -staff member-, *staff member*
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
staff memberAdmittance to staff members only.
staff memberHe has no authority over his staff members.
staff memberHow many staff members filed to change department?
staff memberI borrowed the notebook PC from the junior staff member.
staff memberThe newest staff members get all the donkey work when they're at the bottom of the ladder.
staff memberThis project will involve 50 trained staff members.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจ้าหน้าที่[jaonāthī] (n) EN: staff ; personnel ; office worker ; staff member
ลูกจ้าง[lūkjāng] (n) EN: employee ; worker ; staff member ; hireling ; wage-earner ; job-holder ; hand  FR: employé [m] ; employée [f] ; membre du personnel [m]

Japanese-English: EDICT Dictionary
黒服[くろふく, kurofuku] (n) (1) black suit; mourning clothes; (2) black-suited staff member (e.g. in restaurant, sex establishment, etc.) [Add to Longdo]
署員(P);所員[しょいん, shoin] (n) staff member; station employee; official; (P) [Add to Longdo]
職員[しょくいん, shokuin] (n,adj-no) staff member; personnel; (P) [Add to Longdo]
編集子[へんしゅうし, henshuushi] (n) editorial-staff member [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 staff member
   n 1: an employee who is a member of a staff of workers
      (especially a member of the staff that works for the
      President of the United States) [syn: {staff member},
      {staffer}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top