ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stadium

S T EY1 D IY0 AH0 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stadium-, *stadium*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stadium(n) สนามกีฬาที่มีอัฒจันทร์โดยรอบ, Syn. arena, amphitheater, grandstand
stadium(n) สนามวิ่งแข่งของกรีกโบราณ, Syn. racecourse
stadium(n) หน่วยวัดความยาวของกรีกโบราณมีค่าประมาณ 607 ฟุต

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stadium(สเท'เดียม) n. สนามกีฬา pl. stadiums,stadia

English-Thai: Nontri Dictionary
stadium(n) สนามกีฬา,กรีฑาสถาน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Stadiumsสนามกีฬา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stadiumAbout eighty thousand spectators packed into the stadium last night.
stadiumA great light was diffused over the baseball stadium.
stadiumBefore the match an opening ceremony was held in the Yoyogi stadium.
stadiumBill may be seeing this game at the stadium.
stadiumEach team carried their flag into the stadium for the finals.
stadiumFor example, they do not have to go to a stadium to see the World Series or the Super Bowl because they can enjoy watching the games in their own living rooms.
stadiumHe know Yokohama stadium.
stadiumHow did you get to the stadium?
stadiumHow long does it take to get to the stadium?
stadiumI arrived at the stadium at 4:00 p.m., but the game had already started.
stadiumI could not get out of the stadium because of the crowd.
stadiumI go to Koushien stadium.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สนามกีฬา(n) stadium, See also: sports stadium, arena, ground for sports, Example: อธิบดีกรมพลศึกษากำลังวุ่นวายอยู่กับการก่อสร้างสนามกีฬาอยู่ในขณะนี้, Count Unit: แห่ง, Thai Definition: ลานกว้างสำหรับแข่งขันกีฬา, ลานกว้างสำหรับเล่นกีฬา
กรีฑาสถาน(n) stadium, See also: athletic grounds, Example: ประธานได้เปิดการแข่งขันกรีฑาประจำปี 2505 ณ กรีฑาสถานแห่งชาติ กรมพลศึกษา 28 พฤศจิกายน 2505, Thai Definition: สถานที่เล่นกีฬา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กรีฑาสถาน[krīthāsathān] (n, exp) EN: stadium ; athletic grounds  FR: stade d'athlétisme [m] ; stade [m]
กรีฑาสถานแห่งชาติ[krīthāsathān haengchāt] (n, exp) EN: national stadium  FR: stade national [m]
กรีฑาสถานแห่งชาติ[Krīthāsathān haengchāt] (n, prop) EN: National Stadium (Bkk)  FR: National stadium (Bkk) [m]
สนามกีฬา[sanām kīlā] (n) EN: stadium ; field ; arena ; ground for sports  FR: stade [m] ; terrain de sport [m]
สนามมวย[sanām mūay] (n, exp) EN: boxing stadium  FR: salle de boxe [f] ; stade de boxe [m]
สนามมวยลุมพินี[Sanām Mūay Lumphinī] (n, prop) EN: Lumphini Boxing Stadium ; Lumpini Stadium   FR: stade de boxe de Lumpini [m]
สนามมวยราชดำเนิน[Sanām Mūay Rātchadamnoēn] (n, prop) EN: Rajadumnern Stadium ; Rajadamnern Stadium

CMU English Pronouncing Dictionary
STADIUM S T EY1 D IY0 AH0 M
STADIUMS S T EY1 D IY0 AH0 M Z
STADIUM'S S T EY1 D IY0 AH0 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stadium (n) stˈɛɪdɪəʳm (s t ei1 d i@ m)
stadiums (n) stˈɛɪdɪəʳmz (s t ei1 d i@ m z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
球场[qiú chǎng, ㄑㄧㄡˊ ㄔㄤˇ, / ] stadium; sports ground; court; pitch; field; golf course, #4,312 [Add to Longdo]
体育场[tǐ yù chǎng, ㄊㄧˇ ㄩˋ ㄔㄤˇ, / ] stadium, #10,836 [Add to Longdo]
比赛场[bǐ sài chǎng, ㄅㄧˇ ㄙㄞˋ ㄔㄤˇ, / ] stadium; playing field for a competition, #34,368 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stadion {n} | Stadien {pl}stadium | stadiums [Add to Longdo]
Stadium {n} | in diesem Stadiumstage | at this stage [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スカジャン[sukajan] (n) (See スタジャン) satin and embroidered version of a stadium jumper [Add to Longdo]
スタジアム[sutajiamu] (n) stadium; (P) [Add to Longdo]
スタディアム[sutadeiamu] (n) stadium [Add to Longdo]
ボックス席[ボックスせき, bokkusu seki] (n) box seat; (restaurant) booth; box (theater, sports stadium, etc.) [Add to Longdo]
メーンスタジアム[me-nsutajiamu] (n) main stadium [Add to Longdo]
運動公園[うんどうこうえん, undoukouen] (n) sports park; athletic park; stadium [Add to Longdo]
客席[きゃくせき, kyakuseki] (n) (1) guest seating (e.g. theater, stadium); passenger seat (e.g. taxi); (2) audience; (P) [Add to Longdo]
球場[きゅうじょう, kyuujou] (n) baseball stadium; (P) [Add to Longdo]
競技場[きょうぎじょう, kyougijou] (n) field; stadium; grounds [Add to Longdo]
甲子園[こうしえん, koushien] (n) (See 全国高等学校野球選手権大会) Koshien (location of Koshien Stadium, where the Japan National High School Baseball Tournament is held) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  stadium
      n 1: a large structure for open-air sports or entertainments
           [syn: {stadium}, {bowl}, {arena}, {sports stadium}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top