ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

squire

S K W AY1 R   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -squire-, *squire*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
squire(sl) คำเรียกผู้ชายในเชิงชื่นชม
squire(n) ผู้ดีตามบ้านนอกในอังกฤษ, See also: เจ้าของที่ดินตามบ้านนอก, Syn. aristocracy, laird
squire(n) คนติดสอยห้อยตามนักรบสมัยก่อน, Syn. bodyguard, henchman
squire(n) ผู้ชายที่ไปเป็นเพื่อนสตรี, Syn. escort, gallant
squire(vt) ติดตามรับใช้, See also: ติดสอยห้อยตาม, Syn. accompany, escort

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
squire(สไคว'เออะ) n. (ในอังกฤษ) ผู้ดีบ้านนอก,คหบดีบ้านนอก,ผู้รับใช้นักรบสมัยก่อน,นาย,ทนายความ,ตุลาการ,ผู้เอาอกเอาใจสตรี,เจ้าหน้าที่รักษาความสงบ. vt. รับใช้นักรบ,ปรน-นิบัติ,เอาอกเอาใจ., Syn. valet, attendant, page
esquire(อีสไคว'เออะ) n. คำที่ใช้เติมหลังนามสกุลสุภาพบุรุษในเวลาเขียนจดหมายใช้อักษรย่อว่าEsq.,ผู้รับใช้อัศวิน,ผู้มีตำแหน่งต่ำกว่าอัศวินชั้นหนึ่ง vt. เลื่อนตำแหน่งเป็น esquire,ติดตามไปด้วย

English-Thai: Nontri Dictionary
squire(n) นาย,เจ้าของที่ดิน,ทนาย,ผู้ดีบ้านนอก,คหบดี
esquire(n) คำลงท้ายชื่อผู้ชายในจดหมาย

CMU English Pronouncing Dictionary
SQUIRE S K W AY1 R
SQUIRES S K W AY1 ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
squire (v) skwˈaɪər (s k w ai1 @ r)
squired (v) skwˈaɪəd (s k w ai1 @ d)
squires (v) skwˈaɪəz (s k w ai1 @ z)
squirearchy (n) skwˈaɪraːkiː (s k w ai1 r aa k ii)
squirearchies (n) skwˈaɪraːkɪz (s k w ai1 r aa k i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
エスクワイア[esukuwaia] (n) esquire [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 squire
   n 1: young nobleman attendant on a knight
   2: an English country landowner
   3: a man who attends or escorts a woman [syn: {squire},
     {gallant}]
   v 1: attend upon as a squire; serve as a squire

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top