ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

squatter

S K W AA1 T ER0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -squatter-, *squatter*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
squatter(n) คนที่เข้าครอบครองสถานที่โดยไม่ได้รับอนุญาต, See also: ผู้จับจองที่ดินโดยไม่มีใบจับจอง, คนหักร้างถางพง, Syn. intruder, trespasser
squatter(n) ผู้นั่งยองๆ, See also: ผู้นั่งหมอบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
squatter(สควอท'เทอะ) n. ผู้นั่งยอง ๆ ,ผู้นั่งบนพื้น,สัตว์ที่หมอบหรือขดตัว,ผู้ตั้งรกรากในที่ดินของรัฐเพื่อจับจองการครอบครอง,ผู้หักร้างถางพงที่ดิน vi. ลุยน้ำ,เดินลุยน้ำ

English-Thai: Nontri Dictionary
squatter(n) ผู้ตั้งถิ่นฐานในที่สาธารณะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
squatterผู้บุกรุกที่ดิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
squatterผู้จับจอง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
squatter๑. ผู้บุกรุกที่ดิน๒. ผู้ครอบครองปรปักษ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้บุกรุกที่ดิน[phū bukruk thīdin] (n, exp) EN: squatter  FR: squatteur [m] ; squatter [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SQUATTER S K W AA1 T ER0
SQUATTERS S K W AA1 T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
squatter (n) skwˈɒtər (s k w o1 t @ r)
squatters (n) skwˈɒtəz (s k w o1 t @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hausbesetzer {m} | Hausbesetzer {pl}squatter | squatters [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
サイバースクワッター[saiba-sukuwatta-] (n) cybersquatter [Add to Longdo]
スクワッター[sukuwatta-] (n) squatter [Add to Longdo]
不法入居者[ふほうにゅうきょしゃ, fuhounyuukyosha] (n) squatter [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 squatter
   n 1: someone who settles lawfully on government land with the
      intent to acquire title to it [syn: {squatter},
      {homesteader}, {nester}]
   2: someone who settles on land without right or title

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top