ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

squashy

S K W AA1 SH IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -squashy-, *squashy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
squashy(adj) ซึ่งบดได้ง่าย
squashy(adj) เหลวและเปียก, See also: นิ่มและเปียก, Syn. juicy, succulent

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
squashy(สควอช'ชี) adj. บีบหรืออัด หรือคั้นได้ง่าย,เบียดเสียด,นิ่มและเปียก,สุกทั่วไปหมด., See also: squashily adv., Syn. pulpy

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น่วม[nūam] (v) EN: soften ; be pliable ; be yielding ; be soft ; be squashy
น่วม[nūam] (adj) EN: yielding ; soft ; squashy ; pliable ; supple  FR: mou ; tendre ; doux : moelleux ; souple

CMU English Pronouncing Dictionary
SQUASHY S K W AA1 SH IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
squashy (j) skwˈɒʃiː (s k w o1 sh ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
weich {adj} | weicher | am weichstensquashy | squashier | squashiest [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 squashy
   adj 1: like a pulp or overripe; not having stiffness [syn:
       {pulpy}, {squashy}]
   2: (of soil) soft and watery; "the ground was boggy under foot";
     "a marshy coastline"; "miry roads"; "wet mucky lowland";
     "muddy barnyard"; "quaggy terrain"; "the sloughy edge of the
     pond"; "swampy bayous" [syn: {boggy}, {marshy}, {miry},
     {mucky}, {muddy}, {quaggy}, {sloppy}, {sloughy}, {soggy},
     {squashy}, {swampy}, {waterlogged}]
   3: easily squashed; resembling a sponge in having soft porous
     texture and compressibility; "spongy bread" [syn: {spongy},
     {squashy}, {squishy}, {spongelike}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top