ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

spur

S P ER1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spur-, *spur*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spur(n) เดือยสวมที่ส้นรองเท้า, See also: เดือยรองเท้า
spur(n) สิ่งกระตุ้น, See also: สิ่งปลุกเร้า, Syn. inducement, motive, stimulus
spur(n) กิ่งไม้สั้นๆ, Syn. branch, shoot
spur(n) เดือยไก่
spur(n) ทิวเขาที่ยื่นแหลมออกมา, Syn. ridge
spur(vt) กระตุ้น, See also: เร่ง, Syn. incite, stimulate, urge
spur(vt) กระตุ้นม้าด้วยเดือยรองเท้า, Syn. goad, prick, prod
spur(vi) ห้อตะบึง, See also: ห้อเต็มเหยียด, Syn. ride fast
spurn(vt) ปฏิเสธ
spurt(n) การพุ่งออกมา, See also: การทะลัก, การไหลกระฉูด, Syn. jet, squirt, outbreak

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
spur(สเพอร์) n. เดือยส้นรองเท้า,เดือยไก่,สิ่งกระตุ้น,สิ่งปลุกเร้า,เนินแหลม,ทิวเขาแหลม,กิ่งไม้,กิ่งสั้น,ประตัก,ส่วนที่ยื่นโผล่, -Phr. (on the spur,of the moment ฉับพลัน ชั่ววูบ) . vt. กระตุ้นม้าด้วยเดือยรองเท้า,กระตุ้น,เร่ง,ลงประตัก, (ไก่ชน) ตีด้วยเดือยไก่ vi. ห้
spurge(สเพิจฺ) n. พืชสกุลEuphorbia
spurious(สพิว'เรียส) adj. ไม่แท้,เก๊,ปลอม,หลอกลวง, (ลูก) นอกกฎหมาย
spurrier(สเพอ'ริเออะ) n. ช่างทำเดือยส้นรองเท้าขี่ม้า
spurt(สเพิร์ท) vt.,vi.,n. (การ) พ่น,ฉีด,โหมกำลัง,ทุ่มกำลัง,ปล่อยฝีเท้าเต็มที่,ดันออกอย่างฉับพลัน,ปะทุ,พ่นออก, Syn. spirt
hotspurn. คนที่หุนหันพลันแล่น,คนใจร้อน

English-Thai: Nontri Dictionary
spur(n) เดือยไก่,เดือยรองเท้า,ประตัก,กิ่งไม้,สิ่งปลูกสร้าง
spur(vi) ห้อตะบึง,ควบม้า,กระตุ้น
spur(vt) ลงประตัก,กระตุ้น,เร่ง
spurious(adj) เทียม,ปลอม,เก๊,หลอกลวง,มารยา
spurn(vt) เหยียดหยาม,เตะ,เขี่ย,ปัด,รังเกียจ
spurt(vi) พ่น,พุ่งออกมา,โหมกำลัง,ปล่อยฝีเท้าเต็มที่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
spur๑. ปุ่มงอก (กระดูก) [มีความหมายเหมือนกับ osteophyte]๒. เดือย (ทันตกรรม) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spurเดือย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
spur gear; straight-cut gearเฟืองฟันตรง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
spur of a matrixเดือยเมทริกซ์ [มีความหมายเหมือนกับ trace of a matrix] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
spur, calcanealปุ่มงอก (กระดูกส้น) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spuriousปลอม, ไม่แท้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
spurious bank-billตั๋วเงินที่ลงลายมือชื่อโดยปราศจากอำนาจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
spurious correlationสหสัมพันธ์ปลอม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
spurious pregnancy; pregnancy, afetal; pregnancy, afoetal; pregnancy, false; pseudocyesis; pseudopregnancyการตั้งครรภ์เท็จ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spurious; false; simulatedปลอม, เทียม, ไม่แท้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
spur dikespur dike, รอ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
spur gearsเฟืองตรง, ชุดเฟืองที่ทำงานโดยการหมุนเฟืองตัวหนึ่งรอบแกนเพลาและส่งแรงหมุนนั้นไปยังเฟืองอีกตัวหนึ่งผ่านทางฟันของเฟืองทั้งสองที่สบกัน เฟืองที่ต่ออยู่กับต้นกำเนิดของแรงเรียกว่า เฟืองขับ ส่วนเฟืองที่สบอยู่แล้วหมุนตามเรียกว่า เฟืองตาม โดยเฟืองทั้งสองตัวจะหมุนในทิศทางตรงก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
spurHer desire to be a doctor spurred her on.
spurHe says things on the spur of the moment.
spurMore money for education will spur economic growth.
spurThat's just a shot in the dark. How do you think you'll succeed by just acting on the spur of the moment like that?
spurThe coxswain egged his crewmen on, and made a winning spurt at the last lap of the regatta.
spurThe more she spurns my love, the more it grows.
spurWhat on earth spurred them to such an action?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เดือย(n) spur, See also: cock's spur, Example: เดือยมีเฉพาะที่ไก่ตัวผู้เท่านั้น, Thai Definition: อวัยวะของไก่ตัวผู้และนกบางชนิด มีรูปเรียวแหลม งอกขึ้นที่เหนือข้อตีนเบื้องหลัง
การพ่น(n) spurting, See also: gushing, spraying, squirting, puff, bursting, spit, Example: เขาแสดงอาการเบื่อโดยการพ่นลมออกจากปาก, Thai Definition: การใช้กำลังลมทำให้ของในปากหลุดออกมาเป็นฝอย, อาการที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น พ่นไฟ พ่นสี, (ปาก) พูดมาก
เทียม(adj) fake, See also: spurious, deceptive, Syn. ปลอม, Ant. แท้
ตอก(v) prod (a cow), See also: spur (a horse), Example: เขาตอกควายให้เร่งฝีเท้า เพื่อให้แซงคู่แข่ง, Thai Definition: เร่งให้วัวควายวิ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดือย[deūay] (n) EN: cock's spur ; dowel ; spindle ; tenon  FR: ergot [m]
ดลใจ[donjai] (v) EN: inspire ; motivate ; cause ; influence ; spur  FR: inspirer ; susciter ; motiver
เก๊[kē] (adj) EN: fake ; false ; counterfeit ; spurious ; sham ; bogus ; forged  FR: faux ; factice ; contrefait
กระฉูด[krachut] (v) EN: gush ; spout ; jet ; spurt ; well  FR: jaillir ; gicler
กระเซ็น[krasen] (v) EN: spatter ; splash ; spurt ; shower ; sprinkle ; spot  FR: éclabousser
กระตุ้น[kratun] (v) EN: push ; actuate ; activate ; goad ; urge ; egg on ; press ; encourage ; impel ; hasten ; accelerate ; incite ; instigate ; stimulate ; motivate ; give a fillip to/for ; excite ; jar ; spur ; prompt ; arouse  FR: motiver ; presser ; stimuler ; secouer ; encourager ; exciter ; pousser ; inciter
พ่น[phon] (v) EN: blow ; puff ; emit ; spit ; spout ; eject ; gas ; brag ; spray ; spurt  FR: projeter ; éjecter ; rejeter
พริกชี้ฟ้า[phrik chīfā] (n) EN: goat pepper ; bird pepper ; chilli ; Chilli Spur Pepper  FR: piment [m]
เร่งเร้า[rengrāo] (v) EN: urge ; press ; impel ; push ; spur  FR: stimuler ; pousser à
สเปอร์ส[Sápoēs] (tm) EN: Spurs ; Tottenham Hotspur  FR: Spurs [mpl] ; Tottenham Hotspur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SPUR S P ER1
SPURR S P ER1
SPURS S P ER1 Z
SPURN S P ER1 N
SPURT S P ER1 T
SPURGE S P ER1 JH
SPURTS S P ER1 T S
SPURNS S P ER1 N Z
SPURGIN S P ER1 JH IH0 N
SPURNED S P ER1 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spur (v) spˈɜːʳr (s p @@1 r)
spurn (v) spˈɜːʳn (s p @@1 n)
spurs (v) spˈɜːʳz (s p @@1 z)
spurt (v) spˈɜːʳt (s p @@1 t)
spurns (v) spˈɜːʳnz (s p @@1 n z)
spurts (v) spˈɜːʳts (s p @@1 t s)
spurned (v) spˈɜːʳnd (s p @@1 n d)
spurred (v) spˈɜːʳd (s p @@1 d)
spurted (v) spˈɜːʳtɪd (s p @@1 t i d)
spurious (j) spjˈuəʳrɪəʳs (s p y u@1 r i@ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
促使[cù shǐ, ㄘㄨˋ ㄕˇ, 使] spur on; urge; to cause; to bring about, #4,676 [Add to Longdo]
鞭策[biān cè, ㄅㄧㄢ ㄘㄜˋ, ] spur on; urge on, #24,719 [Add to Longdo]
唾弃[tuò qì, ㄊㄨㄛˋ ㄑㄧˋ, / ] spurned, #30,125 [Add to Longdo]
骨刺[gǔ cì, ㄍㄨˇ ㄘˋ, ] spur; bony outgrowth, #51,527 [Add to Longdo]
[xùn, ㄒㄩㄣˋ, ] spurt out of the mouth, #545,582 [Add to Longdo]
[xùn, ㄒㄩㄣˋ, ] spurt out of the mouth [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
spüren(vi, vt) |spürte, hat gespürt| รู้สึกถึง, รับความรู้สึก, รับรู้ เช่น Du sollst spüren, daß sie immer für dich da ist. นายควรรับรู้ไว้ว่าเธออยู่ตรงนี้เสมอสำหรับนาย (สังเกตความแตกต่างระหว่าง spüren และ fühlen โดยมาก fühlen ใช้บ่งความรู้สึกทางร่างกาย เช่น Ich fühle mich schlecht.ซึ่งจะไม่พูดว่า Ich spüre schlecht. ), See also: Related: fühlen

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Spur {f}soupcon [Add to Longdo]
Spur {f} | Spuren {pl}spoor | spoors [Add to Longdo]
Spur {f} | Spuren {pl}trace | traces [Add to Longdo]
Spur {f}; Fußspur {f} | Spuren {pl}; Fußspuren {pl}track | tracks [Add to Longdo]
Spur {f} | Spuren {pl}vestige | vestiges [Add to Longdo]
Spur {f} (beim Auto)toe [Add to Longdo]
Spur {f} [math.]trace [Add to Longdo]
Spuradresse {f}track address [Add to Longdo]
Spurenabstand {m}track pitch [Add to Longdo]
Spurenanalyse {f}trace analysis [Add to Longdo]
Spurendichte {f}track density [Add to Longdo]
Spurenelement {n} | Spurenelemente {pl}trace element; trace mineral; oligoelement | trace elements [Add to Longdo]
Spurengas {n}trace gas [Add to Longdo]
Spurensicherung {f}; Forensik {f}forensics [Add to Longdo]
Spurensicherungsexperte {m}; Spurensicherungsexpertin {f}forensic expert [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アメリカ梯沽[アメリカでいご;アメリカデイゴ, amerika deigo ; amerikadeigo] (n) (uk) cockspur coral tree (Erythrina crista-galli) [Add to Longdo]
スパーギア;スパーギヤ[supa-gia ; supa-giya] (n) spur gear [Add to Longdo]
スパート[supa-to] (n,vs) spurt; (P) [Add to Longdo]
ラストスパート[rasutosupa-to] (n) last spurt; home stretch; last part of a race or period of time where you give it your best effort; (P) [Add to Longdo]
押っ取り刀[おっとりがたな, ottorigatana] (n) unprepared action; something done on the spur of the moment [Add to Longdo]
偽作[ぎさく, gisaku] (n,vs,adj-no) apocryphal work; forgery; spurious article [Add to Longdo]
偽書[ぎしょ, gisho] (n,adj-no) spurious letter; apocryphal book; forgery [Add to Longdo]
偽物(P);贋物;ニセ物[にせもの(偽物;贋物)(P);ぎぶつ(偽物);がんぶつ(贋物);ニセもの(ニセ物), nisemono ( nisemono ; nisemono )(P); gibutsu ( nisemono ); ganbutsu ( nisemono ); n] (n,adj-no) (See 偽造) spurious article; forgery; counterfeit; imitation; sham; (P) [Add to Longdo]
偽本[ぎほん, gihon] (n) spurious book; forgery [Add to Longdo]
[きょ, kyo] (n) tubular nectary; spur (botanical term) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 spur
   n 1: a verbalization that encourages you to attempt something;
      "the ceaseless prodding got on his nerves" [syn: {goad},
      {goading}, {prod}, {prodding}, {urging}, {spur},
      {spurring}]
   2: any sharply pointed projection [syn: {spur}, {spine},
     {acantha}]
   3: tubular extension at the base of the corolla in some flowers
   4: a sharp prod fixed to a rider's heel and used to urge a horse
     onward; "cowboys know not to squat with their spurs on" [syn:
     {spur}, {gad}]
   5: a railway line connected to a trunk line [syn: {branch line},
     {spur track}, {spur}]
   v 1: incite or stimulate; "The Academy was formed to spur
      research"
   2: give heart or courage to [syn: {spur}, {goad}]
   3: strike with a spur
   4: goad with spurs; "the rider spurred his horse"
   5: equip with spurs; "spur horses"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top