ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sprite

S P R AY1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sprite-, *sprite*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sprite(n) เทพยดา, See also: เทวดา, เทพธิดา, ภูต, นางไม้, Syn. elf, fairy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sprite(สไพรทฺ) n. ผีสาง,เทพดา, Syn. elf, fairy

English-Thai: Nontri Dictionary
sprite(n) นางไม้,เทวดา,ผี,เทพยดา
WATER water sprite(n) พรายน้ำ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
these sprites aren't helping us.สไปรท์เหล่านี้ยังไม่เปิดเว็บไซต์นั้นมีเสื้อช่วยให้เรา Princess Mononoke (1997)
Here's the salad, and I'm gonna run and get Sprite for everyone.นี่สลัด เดี๋ยวเอาสไปรท์มาให้ทุกคน Little Miss Sunshine (2006)
You want me to sip Sprite again?พี่กะลังจะบอกว่าให้ฉันกินน้ำแอปเปิ้ลอีกแล้วหรอ Haunters (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พราย[phrāi] (n) EN: ghost ; spirit ; sprite ; elf ; water spirit  FR: esprit [m] ; lutin [m] ; génie [m] ; elfe [m] ; naïade [m] ; nymphe [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SPRITE S P R AY1 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sprite (n) sprˈaɪt (s p r ai1 t)
sprites (n) sprˈaɪts (s p r ai1 t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
雪碧[xuě bì, ㄒㄩㄝˇ ㄅㄧˋ, ] Sprite, #26,972 [Add to Longdo]
[liǎng, ㄌㄧㄤˇ, / ] sprite; fairy, #45,651 [Add to Longdo]
魍魉[wǎng liǎng, ㄨㄤˇ ㄌㄧㄤˇ, / ] sprites and goblins; monsters and demons, #80,894 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Elfe {f} | Elfen {pl}sprite | sprites [Add to Longdo]
Kobold {m} | Kobolde {pl}sprite | sprites [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スプライト[supuraito] (n) {comp} sprite [Add to Longdo]
[せい, sei] (n) (1) spirit; sprite; nymph; (2) energy; vigor (vigour); strength; (3) fine details; (4) semen; (P) [Add to Longdo]
妖精[ようせい, yousei] (n) fairy; sprite; elf; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  sprite
      n 1: a small being, human in form, playful and having magical
           powers [syn: {fairy}, {faery}, {faerie}, {fay}, {sprite}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top