ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

springy

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -springy-, *springy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
springy(adj) เป็นสปริง, See also: ซึ่งเด้งได้, Syn. bouncy, resilient
springy(adj) ยืดหยุ่น, Syn. elastic, flexible

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
springy (j) sprˈɪŋiː (s p r i1 ng ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
federnd; elastisch {adj} | federnder; elastischer | am federndsten; am elastischstenspringy | springier | springiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
もちもち[mochimochi] (adj-no,vs) springy (texture) [Add to Longdo]
シコシコ[shikoshiko] (n,vs) (1) (on-mim) chewy; springy; al dente; (2) slowly but steadily; (3) masturbation; fap fap [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 springy
   adj 1: elastic; rebounds readily; "clean bouncy hair"; "a lively
       tennis ball"; "as resilient as seasoned hickory";
       "springy turf" [syn: {bouncy}, {live}, {lively},
       {resilient}, {springy}]
   2: (of movements) light and confidently active; "he walked away
     with a springy step"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top