ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sprightly

S P R AY1 T L IY0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sprightly-, *sprightly*, spright
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sprightly(adj) มีชีวิตชีวา, See also: ร่าเริง, สนุกสนาน, เบิกบาน, Syn. animated, vivacious, lively, spry
sprightly(adv) อย่างมีชีวิตชีวา, See also: อย่างร่าเริง, อย่างสนุกสนาน, อย่างเบิกบาน, Syn. lively, spryly, vigorously

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sprightly(สไพร'ทฺลี) adj.,adv. สนุกสนาน,มีชีวิตชีวา,ร่าเริง,แคล่วคล่อง,ว่องไว., See also: sprightliness n., Syn. animated, lively, spry, cheerful, energetic

English-Thai: Nontri Dictionary
sprightly(adj) ร่าเริง,สนุกสนาน,มีชีวิตชีวา,คล่องแคล่ว

CMU English Pronouncing Dictionary
SPRIGHTLY S P R AY1 T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sprightly (j) sprˈaɪtliː (s p r ai1 t l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
lebhaft {adj} | lebhafter | am lebhaftestensprightly | sprightlier | sprightliest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
気軽[きがる, kigaru] (adj-na) (1) carefree; buoyant; lighthearted; sprightly; (n) (2) ease; (P) [Add to Longdo]
溌剌;溌溂;潑剌;潑溂;発剌(iK)[はつらつ, hatsuratsu] (adj-t,adv-to) (uk) lively; vigorous; sprightly; vivid [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  sprightly
      adj 1: full of spirit and vitality; "a sprightly young girl"; "a
             sprightly dance"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top