ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

spray

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spray-, *spray*
English-Thai: Longdo Dictionary
anti-transpirant spray(n) สเปรย์ยับยั้งการคายน้ำ, Syn. antitranspirant spray
rinse spray hose(n) สายชำระ สายยางที่เป็นสเปรย์พ่นน้ำ เช่น Buy pre rinse spray hose Plumbing Supplies from Home & Garden stores.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spray(n) ละอองน้ำ, See also: น้ำที่กระเซ็นเป็นฝอย, Syn. drizzle, fine mist
spray(n) การพ่นน้ำ, See also: การฉีดน้ำ, การพ่น, Syn. scatter, splash
spray(n) กระป๋องฉีด, See also: กระบอกฉีด, เครื่องฉีด, Syn. atomizer, sprinkler
spray(vt) พ่น, See also: ฉีด, Syn. scatter, sprinkle
spray(n) กิ่งไม้เล็กๆ ที่มีดอกหรือผล, Syn. branch, sprig
sprayer(n) เครื่องพ่น, See also: เครื่องฉีด, Syn. spray
spray on(phrv) พ่น, See also: โปรย, ฉีดพ่น, พรมบน
spray with(phrv) พ่นด้วย, See also: โปรยด้วย, ฉีดพ่นด้วย, พรมด้วย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
spray(สเพร) n. ละลองน้ำ,น้ำกระเซ็น,ของเหลวที่พุ่งออกเป็นฝอย,เครื่องฉีดของเหลวเป็นฝอย. vt.,vi.เป็นละอองน้ำ,กระเซ็นเป็นละอองน้ำ,ฉีด,พ่น,พรม,โปรย,กระเซ็น,ปล่อยออกเป็นฝอย., See also: sprayer n., Syn. shower, mist, cloud, sprinkle
hairsprayn. น้ำยาสเปย์ฉีดผมให้ทรงรูป

English-Thai: Nontri Dictionary
spray(n) ละอองน้ำ,เครื่องฉีดน้ำ,ยาฉีดต้นไม้,ช่อดอกไม้
spray(vt) สาด,พ่นน้ำ,ฉีด,พรม,โปรย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
spray๑. พ่นละออง๒. ละอองพ่น๓. การพ่นละออง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spray transfer; droplet transferการถ่ายโอนแบบละออง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sprayฝอยน้ำ [อุตุนิยมวิทยา]
Spray dryingการอบแห้งแบบพ่นกระจาย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
spray irrigationspray irrigation, ชลประทานฉีดฝอย [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Spray nozzlesหัวฉีดพ่น [TU Subject Heading]
Spray paintingการพ่นสี [TU Subject Heading]
Sprayingการพ่น [TU Subject Heading]
Spraying and dusting in agricultureการพ่นและการโรยฝุ่นในเกษตรกรรม [TU Subject Heading]
Spraying equipmentเครื่องพ่น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Spraying equipmentเครื่องพ่น [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
sprayprigthai[sa-pray-prig-thai] (n) สเปรย์พริกไทย, Syn. pepper spray

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sprayBy means of a super high-pressure water spray practically all the sediment is removed.
sprayThe waves sprayed the rocks with water.
sprayThey are spraying the fruit trees.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สเปรย์(v) spray
สเปรย์(n) spray, Example: สเปรย์ฉีดผมจัดเป็นเครื่องสำอางสำหรับเสริมแต่งความงามชนิดหนึ่ง, Thai Definition: ที่ฉีดหรือพ่นออกมาเป็นละอองน้ำ, เป็นฝอยละออง, Notes: (อังกฤษ)
พรม(v) sprinkle, See also: spray, dash, Syn. ประพรม, โปรย, Example: เจ้าอาวาสกำลังประพรมน้ำมนตร์ให้กับผู้ที่มาทำบุญ, Thai Definition: เอาน้ำประโปรยให้กระจายเป็นเม็ดเล็กๆ
ฉีด(v) inject, See also: spray, squirt, Syn. ฉีดพ่น, พ่น, Example: ปัจจุบันมีการใช้สารเคมีจำพวกยาฆ่าแมลงฉีดพ่นในเรือกสวนไร่นากันมาก, Thai Definition: ใช้กำลังอัดหรือดันให้ของเหลวอย่างน้ำพุ่งออกจากช่องเล็กๆ
ประพรม(v) sprinkle, See also: spray, Syn. โปรยปราย, หว่าน, โรย, โปรย, พรม, Example: หลวงพ่ออุ้มบาตรน้ำมนต์กำลังประพรมน้ำมนต์อย่างตั้งใจ, Thai Definition: ประโปรยด้วยน้ำ
กระบอกฉีด(n) sprayer, See also: hypodermic syringe, syringe, Example: ต้นไม้พวกนี้เราใส่ปุ๋ยโดยเอาเม็ดปุ๋ยละลายน้ำใส่กระบอกฉีดแล้วฉีดพ่นตามลำต้นและใบอาทิตย์ละครั้ง, Count Unit: กระบอก
เครื่องพ่นสารเคมี(n) sprayer, See also: spray can, Syn. เครื่องฉีดพ่นสารเคมี, Example: การใช้สารเคมีอย่างถูกต้องมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องและต้องคำนึงถึง ดังนี้คือ ประเภทของสารเคมี เครื่องพ่นสารเคมี, การผสมสารเคมี และเวลาของการใช้สารเคมี
เครื่องพ่นสารเคมี(n) sprayer, See also: spray can, Syn. เครื่องฉีดพ่นสารเคมี, Example: การใช้สารเคมีอย่างถูกต้องมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องและต้องคำนึงถึง ดังนี้คือ ประเภทของสารเคมี เครื่องพ่นสารเคมี, การผสมสารเคมี และเวลาของการใช้สารเคมี
เครื่องพ่นสารเคมี(n) sprayer, See also: spray can, Syn. เครื่องฉีดพ่นสารเคมี, Example: การใช้สารเคมีอย่างถูกต้องมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องและต้องคำนึงถึง ดังนี้คือ ประเภทของสารเคมี เครื่องพ่นสารเคมี, การผสมสารเคมี และเวลาของการใช้สารเคมี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉีด[chīt] (v) EN: spray ; squirt  FR: vaporiser ; pulvériser ; faire gicler
ช่อดอกไม้[chø døkmāi] (n, exp) EN: bouquet ; spray of flowers  FR: bouquet de fleurs [m]
ดีดีที[Dī.Dī.Thī.] (n) EN: DDT (for spraying)  FR: DDT [m]
ฝอย[føi] (n) EN: fibre ; filament ; trimmings ; spray ; fuzz ; droplets ; fluff ; puff  FR: particule [f] ; gouttelette [f]
ฝอย[føi] (v) EN: shower ; spray
เครือเถา[khreūathao] (n) EN: design of intertwined sprays
พ่น[phon] (v) EN: blow ; puff ; emit ; spit ; spout ; eject ; gas ; brag ; spray ; spurt  FR: projeter ; éjecter ; rejeter
พ่นสี[phon sī] (v, exp) EN: spray-paint ; paint  FR: peindre au pistolet ; peindre à la bombe
สเปรย์[saprē] (n) EN: spray  FR: spray [m] (anglic.)
สเปรย์อัดกลีบ[saprē at klīp] (n, exp) EN: spray starch  FR: spray d'empesage [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SPRAY S P R EY1
SPRAYS S P R EY1 Z
SPRAYED S P R EY1 D
SPRAYER S P R EY1 ER0
SPRAYERS S P R EY1 ER0 Z
SPRAYING S P R EY1 IH0 NG
SPRAYBERRY S P R EY1 B EH2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spray (v) sprˈɛɪ (s p r ei1)
sprays (v) sprˈɛɪz (s p r ei1 z)
sprayed (v) sprˈɛɪd (s p r ei1 d)
sprayer (n) sprˈɛɪər (s p r ei1 @ r)
sprayers (n) sprˈɛɪəz (s p r ei1 @ z)
spraying (v) sprˈɛɪɪŋ (s p r ei1 i ng)
spray-gun (n) sprˈɛɪ-gʌn (s p r ei1 - g uh n)
spray-guns (n) sprˈɛɪ-gʌnz (s p r ei1 - g uh n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
喷洒[pēn sǎ, ㄆㄣ ㄙㄚˇ, / ] spray; sprinkle, #22,239 [Add to Longdo]
浪花[làng huā, ㄌㄤˋ ㄏㄨㄚ, ] spray; ocean spray; spindrift; fig. happenings from one's life, #24,937 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beschichtungskabine {f}spray booth [Add to Longdo]
Spray {m}spray [Add to Longdo]
Spraydose {f}aerosol; sprayer [Add to Longdo]
Spritzflakon {m}spray flacon [Add to Longdo]
Spritzlackierung {f}spray painting; spray paint [Add to Longdo]
Spritzpistole {f} | Spritzpistolen {pl}spray gun | spray guns [Add to Longdo]
Sprayfarbe {f}spray paint [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
し吹く[しぶく, shibuku] (v5k,vi) to splash; to spray [Add to Longdo]
じゃあじゃあ[jaajaa] (adv,adv-to) (on-mim) noisily (of water gushing, pouring, spilling, splashing, spraying, etc.) [Add to Longdo]
カラースプレー[kara-supure-] (n) color spraypaint; colour spraypaint [Add to Longdo]
スピードスプレーヤー[supi-dosupure-ya-] (n) speed sprayer [Add to Longdo]
スプレー[supure-] (n,vs) spray; (P) [Add to Longdo]
スプレーガン[supure-gan] (n) spray gun [Add to Longdo]
スプレードライ[supure-dorai] (n) spray-dry [Add to Longdo]
スプレーヤー[supure-ya-] (n) sprayer [Add to Longdo]
ヘアスプレー[heasupure-] (n) hair spray [Add to Longdo]
ボンタイル[bontairu] (n) thick spray-on coating for walls [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 spray
   n 1: a pesticide in suspension or solution; intended for
      spraying
   2: a quantity of small objects flying through the air; "a spray
     of bullets" [syn: {spray}, {spraying}]
   3: flower arrangement consisting of a single branch or shoot
     bearing flowers and foliage
   4: a dispenser that turns a liquid (such as perfume) into a fine
     mist [syn: {atomizer}, {atomiser}, {spray}, {sprayer},
     {nebulizer}, {nebuliser}]
   5: water in small drops in the atmosphere; blown from waves or
     thrown up by a waterfall
   6: a jet of vapor
   v 1: be discharged in sprays of liquid; "Water sprayed all over
      the floor"
   2: scatter in a mass or jet of droplets; "spray water on
     someone"; "spray paint on the wall"
   3: cover by spraying with a liquid; "spray the wall with paint"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top