ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

spotless

S P AA1 T L AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spotless-, *spotless*, spotles
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spotless(adj) ซึ่งไม่มีจุดด่าง, Syn. stainless, without blemish

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
spotless(สพอท'ลิส) adj. ไม่มีจุด,ไม่มีแต้ม,ไม่มีรอยเปรอะเปื้อน,ไม่มีมลทิน,บริสุทธิ์, See also: spotlessness n.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อ่อง(adv) spotlessly, See also: immaculately, Syn. เอี่ยม, เอี่ยมอ่อง, Example: เหตุไฉนรถราคันใหม่เอี่ยมอ่องราคาเรือนแสนเรือนล้านจึงถูกฉกฉวยเอาไปจากลานจอดรถศูนย์การค้าอย่างง่ายดาย, Thai Definition: ผุดผ่อง, เปล่งปลั่ง
เอี่ยมอ่อง(adj) cleanly, See also: spotlessly, Syn. สะอาด, สดใส, Example: ห้องน้ำสาธารณะนั้นไม่สะอาดเอี่ยมอ่อง เจริญตาเจริญใจเท่าใดนัก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอี่ยมอ่อง[īem-ǿng] (adv) EN: cleanly ; spotlessly
อ่อง[ǿng] (adj) EN: spotless; brand-new  FR: immaculé
อ่อง[ǿng] (adv) EN: spotlessly ; immaculately
สะอาด[sa-āt] (adj) EN: clean ; tidy ; immaculate ; spotless ; unblemished ; flawless ; pure ; unpolluted ; untainted  FR: propre ; net

CMU English Pronouncing Dictionary
SPOTLESS S P AA1 T L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spotless (j) spˈɒtləs (s p o1 t l @ s)
spotlessly (a) spˈɒtləsliː (s p o1 t l @ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
洁白[jié bái, ㄐㄧㄝˊ ㄅㄞˊ, / ] spotlessly white; pure white, #15,332 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einfarbiger Star {m} [ornith.]Spotless Starling [Add to Longdo]
Einfarbstar {m} [ornith.]Spotless Starling [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シロザメ[shirozame] (n) spotless smooth-hound (Mustelus griseus, species of houndshark from the northwest Pacific) [Add to Longdo]
清浄無垢[せいじょうむく, seijoumuku] (n) purity; spotlessness [Add to Longdo]
無傷[むきず, mukizu] (adj-na,n,adj-no) unhurt; uninjured; unwounded; flawless; spotless; sound; perfect; (P) [Add to Longdo]
綺麗さっぱり;奇麗さっぱり[きれいさっぱり, kireisappari] (adv,adv-to,vs,adj-na) (1) (uk) once and for all; (adv,adv-to,vs) (2) spotlessly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 spotless
   adj 1: completely neat and clean; "the apartment was
       immaculate"; "in her immaculate white uniform"; "a spick-
       and-span kitchen"; "their spic red-visored caps" [syn:
       {immaculate}, {speckless}, {spick-and-span}, {spic-and-
       span}, {spic}, {spick}, {spotless}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top