ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sportive

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sportive-, *sportive*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sportive(adj) ซึ่งชอบล้อเล่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sportive(สพอร์'ทิฟว) adj. ขี้เล่น,ชอบหยอกล้อ,ชอบล้อเล่น,ชอบสนุกสนาน,เกี่ยวกับกีฬา,เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงจากลักษณะของพ่อแม่,เร่าร้อน, See also: sportiveness n., Syn. playful, gay

English-Thai: Nontri Dictionary
sportive(adj) ร่าเริง,ขี้เล่น,ชอบสนุกสนาน,เกี่ยวกับกีฬา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชุด[chut] (n) EN: [classifier : sets of things (crockery, china, glassware ...); suits of clothing; teams ; menus]  FR: [classificateur : ensembles d'objets assortis ; ensembles vestimentaires (costumes ...); équipes sportives; menus]
จิตวิทยาการกีฬา[jittawitthayā kānkīlā] (n, exp) EN: sport psychology   FR: psychologie sportive [f]
การแข่งขันกีฬา[kān khaengkhan kīlā] (n, exp) FR: compétition sportive [f]
ข่าวกีฬา[khāo kīlā] (n, exp) EN: sports news ; sports news item  FR: informations sportives [fpl] ; nouvelles sportives [fpl] ; actualité sportive [f]
คู่[khū] (n) EN: match  FR: match [m] ; partie [f] ; rencontre (sportive) [f] ; duel [m]
กิจกรรมการกีฬา[kitjakam kānkīlā] (n, exp) FR: activité sportive [f]
นักกีฬา[nakkīlā] (n) EN: sportsman ; sportswoman ; athlete ; player ; huntsman ; woodsman  FR: sportif [m] ; sportive [m] ; athlète [m, f] ; joueur [m] ; joueuse [f]
นักกีฬาหญิง[nakkīlāying] (n) EN: sportwoman  FR: sportive [f] ; athlète [f]
นัด[nat] (n) EN: match ; meeting  FR: rencontre (sportive) [f] ; match [m]
สหพันธ์กีฬา[sahaphan kīlā] (n, exp) EN: sport federation  FR: fédération sportive [f]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sportive (j) spˈɔːtɪv (s p oo1 t i v)
sportively (a) spˈɔːtɪvliː (s p oo1 t i v l ii)
sportiveness (n) spˈɔːtɪvnəs (s p oo1 t i v n @ s)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sportive
   adj 1: relating to or interested in sports
   2: given to merry frolicking; "frolicsome students celebrated
     their graduation with parties and practical jokes" [syn:
     {coltish}, {frolicsome}, {frolicky}, {rollicking},
     {sportive}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top