ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

spoonerism

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spoonerism-, *spoonerism*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spoonerism(n) การย้ายเสียงในคำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
spoonerism(สพูน'นะริสซึม) n. การกลับหรือย้ายเสียงของคำ ไคล้,หลงรัก, Syn. spoony

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำผวน(n) spoonerism, Example: ผมได้ถอดเทปตามคำพูดทุกคำในนิทาน แม้จะเป็นคำหยาบโลนหรือคำผวนก็ตาม, Count Unit: คำ, Thai Definition: คำที่กลับความโดยการกลับเสียงคำเดิม

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spoonerism (n) spˈuːnərɪzəm (s p uu1 n @ r i z @ m)
spoonerisms (n) spˈuːnərɪzəmz (s p uu1 n @ r i z @ m z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schüttelreim {m} | Schüttelreime {pl}spoonerism | spoonerisms [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  spoonerism
      n 1: transposition of initial consonants in a pair of words

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top