ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

spoon

S P UW1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spoon-, *spoon*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spoon(n) ช้อน
spoon(n) เหยื่อตกปลาลักษณะคล้ายช้อน, Syn. fishing lure
spoon(n) ไม้ตีกอล์ฟเบอร์ 3, Syn. golf club
spoon(vt) ตักด้วยช้อน, See also: รับประทานด้วยช้อน
spoon(vt) ช้อนลูกกอล์ฟขึ้น, Syn. hit ball up
spoony(adj) คลั่งไคล้, See also: หลงใหล, Syn. amorous, sentimental
spoony(n) ผู้หลงรักคนอื่นอย่างคลั่งไคล้
spoon up(phrv) ตักเข้าปากด้วยช้อน
spoonful(n) เต็มช้อน
spoon out(phrv) เสิร์ฟอาหารด้วยช้อน, See also: ตักอาหารด้วยช้อน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
spoon(สพูน) n. ช้อน,ปริมาณเต็มช้อน,พลั่ว,จอบ,คนเซ่อ,คนที่หลงรักคนอื่นข้างเดียว vt.,vi. ใช้ช้อนตัก,ทำให้เป็นรูปช้อน,ตีลูกกอล์ฟขึ้นเบา ๆ ,หลงงมงาย,เกี้ยว,กอดจูบ,vi. แสดงความรัก -Phr. (born with a silver spoon in one's mouth เกิดในตระกูลมั่งคั่ง) .
spoon-fed(สพูน'เฟด) adj. ใช้ช้อนตัก,ป้อนด้วยช้อน,ได้รับการเอาใจจนเสียคน
spoonerism(สพูน'นะริสซึม) n. การกลับหรือย้ายเสียงของคำ ไคล้,หลงรัก, Syn. spoony
spoonful(สพูน'ฟูล) n. ปริมาณเต็มช้อน,ปริมาณเล็กน้อย pl. spoonfuls
dessertspoon(ดิเซิร์ท'สพูน) n. ช้อนตักขนมหวานมีขนาดระหว่างช้อนโต๊ะและช้อนชา
greasy spoonภัตตาคารถูก ๆ ที่ไม่ค่อยถูกหลักอนามัย
silver spoonn. ความร่ำรวย,ความมั่งคั่ง
tablespoonfuln. ปริมาณหนึ่งช้อนโต๊ะ pl. -tablespoonfuls
teaspoonn. ช้อนชา,ปริมาณหนึ่งช้อนชา
teaspoonfuln. ปริมาณหนึ่งช้อนชา,ปริมาณ,=1/6fluid ounce pl. teaspoonfuls

English-Thai: Nontri Dictionary
spoon(n) ช้อน,คนโง่,การหลงงมงาย,พลั่ว,จอบ,เหยื่อตกปลา
spoon(vt) ใช้ช้อนตัก,กอดจูบ,หลงงมงาย,เกี้ยว
spoonful(adj) หนึ่งช้อนเต็ม
tablespoon(n) ช้อนโต๊ะ
tablespoonful(n) ปริมาณหนึ่งช้อนโต๊ะ
teaspoon(n) ปริมาณหนึ่งช้อนชา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
spoon nail; koilonychiaสภาพเล็บรูปช้อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spoon, excavatorช้อนขุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spoon, sharpช้อนขูด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
spoonCould we have a spoon?
spoonDonna was born with a silver spoon in one's mouth.
spoonHe dipped his spoon into the soup.
spoonI collect silver tea spoons.
spoonI have a collection of silver tea spoons from all over the world.
spoonMasuo can bend spoons.
spoonShe stirred her coffee with a spoon.
spoonShe stirred her tea with a little gold spoon.
spoonShe stirred the soup with a spoon.
spoonShe was born with a silver spoon in her mouth.
spoonThe baby cannot use a spoon yet.
spoonThere is a spoon missing.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำผวน(n) spoonerism, Example: ผมได้ถอดเทปตามคำพูดทุกคำในนิทาน แม้จะเป็นคำหยาบโลนหรือคำผวนก็ตาม, Count Unit: คำ, Thai Definition: คำที่กลับความโดยการกลับเสียงคำเดิม
ช้อนส้อม(n) silverware, See also: spoon and fork, Syn. ช้อนส้อม, Example: การรับประทานอาหารคนไทยแต่ก่อนรับประทานด้วยมือแต่เดี๋ยวนี้รับประทานด้วยช้อนซ่อม
ทรพี(n) ladle, See also: spoon, brass ladle, Syn. ทัพพี, Example: แม่ใช้ทรพีตักข้าวในหม้อใส่จาน, Count Unit: อัน, คัน, เล่ม, Thai Definition: เครื่องตักข้าวและแกงมีรูปร่างคล้ายช้อน แต่ใหญ่กว่า ทำด้วยทองเหลือง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
จ่าหวัก(n) spoon, Syn. จวัก, ตวัก, จ่า, Count Unit: เล่ม, อัน, Thai Definition: เครื่องใช้ตักข้าวและแกง ทำด้วยกะลามะพร้าว มีด้าม รูปคล้ายทัพพี
ช้อน(n) spoon, Example: ปัจจุบันนี้คนไทยรับประทานอาหารโดยใช้ช้อนกับส้อม, Count Unit: คัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช้อน[chøn] (n) EN: spoon  FR: cuillère [f] ; cuiller [f]
ช้อนชา[chøn-chā] (n, exp) EN: teaspoon  FR: cuillère à café [f]
ช้อนหุ้มเงิน[chøn hum ngoen] (n, exp) EN: silver-plated spoon
ช้อนกาแฟ[chøn-kāfaē] (n, exp) EN: coffee spoon ; teaspoon  FR: cuillère à café [f]
ช้อนส้อม[chøn-sǿm] (n) EN: silverware ; spoon and fork
ช้อนโต๊ะ[chønto] (n, exp) EN: tablespoon  FR: cuillère à soupe [f]
ช้อนโต๊ะพูน[chønto phūn] (n, exp) EN: heaping tablespoon  FR: cuillerée à soupe [f]
ช้อนโต๊ะพูน ๆ[chønto phūn-phūn] (n, exp) EN: heap tablespoon
ช้อนตวง[chøntūang] (n) EN: measuring spoon
ช้อนหวาน[chøn-wān] (n) EN: dessertspoon  FR: cuillère à dessert [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SPOON S P UW1 N
SPOONS S P UW1 N Z
SPOONER S P UW1 N ER0
SPOONFUL S P UW1 N F UH2 L
SPOONFULS S P UW1 N F UH2 L Z
SPOONEMORE S P UW1 N M AO0 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spoon (v) spˈuːn (s p uu1 n)
spoons (v) spˈuːnz (s p uu1 n z)
spooned (v) spˈuːnd (s p uu1 n d)
spoonfed (v) spˈuːnfɛd (s p uu1 n f e d)
spoonful (n) spˈuːnful (s p uu1 n f u l)
spooning (v) spˈuːnɪŋ (s p uu1 n i ng)
spoonfeed (v) spˈuːnfiːd (s p uu1 n f ii d)
spoonfuls (n) spˈuːnfulz (s p uu1 n f u l z)
spoonerism (n) spˈuːnərɪzəm (s p uu1 n @ r i z @ m)
spoonfeeds (v) spˈuːnfiːdz (s p uu1 n f ii d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[sháo, ㄕㄠˊ, ] spoon, #9,618 [Add to Longdo]
[chí, ㄔˊ, ] spoon, #16,013 [Add to Longdo]
调羹[tiáo gēng, ㄊㄧㄠˊ ㄍㄥ, / 調] spoon, #65,914 [Add to Longdo]
[huán, ㄏㄨㄢˊ, ] spoonbill; ibis; family Threskiornidae, #76,359 [Add to Longdo]
[dī, ㄉㄧ, ] spoon, key, #708,705 [Add to Longdo]
一匙[yī chí, ㄧ ㄔˊ, ] spoonful [Add to Longdo]
三号木杆[sān hào mù gān, ㄙㄢ ㄏㄠˋ ㄇㄨˋ ㄍㄢ, / ] spoon (golf) [Add to Longdo]
[sì, ㄙˋ, ] spoon; ladle [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Löffel {m} | Löffel {pl}spoon | spoons [Add to Longdo]
Löffelstiel {m}spoon handle [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
螠(oK)[ゆむし;ユムシ, yumushi ; yumushi] (n) (uk) spoonworm (esp. species Urechis unicinctus) [Add to Longdo]
スープスプーン[su-pusupu-n] (n) soupspoon; soup spoon [Add to Longdo]
スプーン(P);スプン[supu-n (P); supun] (n) spoon; (P) [Add to Longdo]
スプーンフィーディング[supu-nfi-deingu] (n) spoon-feeding [Add to Longdo]
スプーンレース[supu-nre-su] (n) spoon race (i.e. egg and spoon race) [Add to Longdo]
スプーン曲げ[スプーンまげ, supu-n mage] (n) spoon bending [Add to Longdo]
テーブルスプーン[te-burusupu-n] (n) tablespoon [Add to Longdo]
ティースプーン[tei-supu-n] (n) teaspoon [Add to Longdo]
一杯[いっぱい, ippai] (adj-na,adv,n,adj-no) (1) amount necessary to fill a container (e.g. a cupful, spoonful, etc.); a drink (i.e. an alcoholic beverage); (2) full; (3) one squid, octopus, crab, etc.; one boat; (adv,adj-no,adj-na) (4) (uk) fully; to capacity; (5) (uk) a lot; much; (n-suf,n-adv) (6) (uk) all of ...; the entire ...; (P) [Add to Longdo]
一匕[いっぴ, ippi] (n) (1) (obsc) one spoon; (2) one dagger [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 spoon
   n 1: a piece of cutlery with a shallow bowl-shaped container and
      a handle; used to stir or serve or take up food
   2: as much as a spoon will hold; "he added two spoons of sugar"
     [syn: {spoon}, {spoonful}]
   3: formerly a golfing wood with an elevated face
   v 1: scoop up or take up with a spoon; "spoon the sauce over the
      roast"
   2: snuggle and lie in a position where one person faces the back
     of the others [syn: {smooch}, {spoon}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top