ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

spoil

S P OY1 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spoil-, *spoil*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spoil(vt) ทำให้เสียหาย, Syn. damage, impair, ruin
spoil(vt) ตามใจจนเสียคน, See also: ทำให้เสียคน, Syn. coddle, cosset, indulge
spoil(vi) เน่าเสีย, Syn. decay, rot
spoil(vt) แย่งชิง, See also: ปล้น, Syn. plunder, steal
spoil(n) การแย่งชิง, Syn. plundering, stealing
spoil(n) ของที่แย่งชิงมา, See also: สิ่งที่ปล้นมา, ของโจร, Syn. booty
spoiler(n) อุปกรณ์ควบคุมกระแสลมในเครื่องบินหรือรถยนต์, Syn. aileron, stabilizer
spoiler(n) ผู้แข่งขันที่ทำลายการชนะของคู่แข่งได้
spoiler(n) คนที่ทำให้เสียหาย, Syn. destroyer, wrecker
spoiler(n) โจร, Syn. plunderer, robber

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
spoil(สพอยลฺ) {spoilt/spoiled,spoiling,spoils} vt. ทำให้เสีย,ทำให้แย่,ทำอันตราย,โอ๋จนเสียคน,ทำให้เสื่อมเสีย,ปล้น,แย่ง. vi. เสีย,เสื่อมเสีย,แย่ลง,ปล้น,แย่ง. n. ของโจร,สิ่งที่ปล้นมา,ของเสีย -Phr. (be spoiling for อยากมาก ต้องการมาก) -S...
spoilt(สพอยลฺทฺ) vi. กริยช่อง 2 และ 3 ของ spoil,กริยาช่อง 2 ของ speak
despoil(ดิสพอยล์') vt. แย่ง,ปล้น,ปล้นสะดม,ตัดสิทธิ์., See also: despoiler n. despoilment n.

English-Thai: Nontri Dictionary
spoil(n) ของที่ริบมาได้,ของที่ปล้นได้,ของโจร,ของเสีย
spoil(vi) ปล้น,เสีย,เสื่อมเสีย,แย่ลง
spoil(vt) แย่ง,ปล้น,ทำลาย,ทำให้เสียคน
despoil(vt) แย่งชิง,ตีชิง,ปล้น,ปล้นสะดม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
spoilerสปอยเลอร์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
spoils system; system, spoilsระบบเล่นพวก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
spoil bankspoil bank, คันดินทิ้ง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Spoilageของเสีย [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
spoilA child is spoiled by too much attention.
spoilAll at once, the Buddhist priest burst into laughter, spoiling the solemn atmosphere.
spoilAs long as it doesn't spoil the weekend!
spoilComfort can spoil you. Once in a while, it can do you good to corner yourself (in a tight spot).
spoilDon't spoil the children.
spoilDon't spoil your child.
spoilExcessive indulgence spoiled the child.
spoilFood packaging reduces spoilage.
spoilHe is a spoiled child.
spoilHis family adored him and ill in a sense he was spoiled by them.
spoilI don't like spoiled children.
spoilI guess I'm spoiled.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นิสัยเสีย(adj) spoilt, Syn. นิสัยไม่ดี, Example: เด็กคนนั้นใครๆ ก็ลงความเห็นว่าเป็นเด็กนิสัยเสีย เลยไม่มีใครเมตตา
ขัดลาภ(v) make unfortunate, See also: spoil one's fortune, Example: ฉันกำลังจะซื้อหวย เธออย่ามาขัดลาภหน่อยเลย, Thai Definition: ทำให้ไม่ได้รับในสิ่งที่พึงได้, ทำให้ไม่มีโชค
เปื่อยเน่า(v) rot, See also: spoil, decay, fester, putrefy, be decomposed, Example: ศพที่ตำรวจเพิ่งพบเปื่อยเน่าจนกลายเป็นอาหารของหนอน, Thai Definition: ขาด หลุด ยุ่ยและมีกลิ่นเหม็น
โอ๋(v) spoil, See also: indulge, pamper, Syn. เอาอกเอาใจ, ตามใจ, Ant. ขัดใจ, Example: เขาโอ๋ลูกจนเกือบจะเสียคน
เสียการ(v) spoil the work, Example: การเป็นนายคนต้องคิดให้รอบคอบ อย่าให้งานบ้านงานเมืองเสียการ เพราะเรื่องส่วนตัว, Thai Definition: ทำให้การงานพลาดไป
ใจแตก(adj) spoiled, See also: unrestrained, Example: เขาต้องการหาทางดัดนิสัยเด็กใจแตกพวกนี้ให้ได้, Thai Definition: ที่ประพฤติไปตามที่ตนนิยมในทางที่ผิดหรือนอกโอวาทจนเคยตัว
บูด(adj) rancid, See also: spoiled, putrid, Syn. เสีย, Example: ฉันเอาข้าวบูดไปเทให้ปลากินหมดแล้ว, Thai Definition: ที่มีรสเปรี้ยวและมีกลิ่นเหม็นเปรี้ยวแสดงว่าเสีย
สำออย(v) pamper, See also: spoil, indulge, Example: เมื่อไหร่คุณจะหยุดสำออยเสียที เจ็บแค่นี้ไม่ตายหรอกน่า, Thai Definition: พูดพร่ำรำพันให้เอ็นดู, ออดอ้อนเกินเหตุไป
เสื่อมเสีย(v) spoil one's reputation, See also: damage one's name, Syn. เสียหาย, Example: ทุกวันนี้มีพระภิกษุจำนวนมากประพฤติผิดพระธรรมวินัย ทำให้สถาบันศาสนาเสื่อมเสียเป็นอย่างมาก, Thai Definition: เสียชื่อเสียง, เสียเกียรติยศ, เสียศักดิ์ศรี
ให้ท้าย(v) spoil, See also: connive, back, take sides with, Syn. เข้าข้าง, สนับสนุน, ถือท้าย, Example: เขาให้ท้ายลูกจนเหลิงกันไปหมดแล้ว, Thai Definition: มักทำให้เหลิง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัตรเสีย[bat sīa] (n, exp) EN: voided ballot ; voided ballot paper ; spoilt ballot ; spoiled ballot ; invalid ballot  FR: bulletin (de vote) nul [m] ; bulletin (de vote) non valable [m]
บูด[būt] (adj) EN: rancid ; spoiled ; putrid ; sour ; rotten ; decayed ; fermented  FR: rance ; putride ; putréfié
เน่า[nao] (adj) EN: rotten ; decomposed ; putrid ; decayed ; spoiled ; addle ; musty ; tainted ; bad  FR: pourri ; décomposé ; putride ; gâté ; moisi
นิสัยเสีย[nisai sīa] (n, exp) EN: spoilt (child)  FR: gâté (enfant)
เปื่อยเน่า[peūay nao] (v, exp) EN: rot ; spoil ; decay ; fester ; putrefy ; be decomposed ; be putrefied ; decompose ; become putrid
ผลาญ[phlān] (v) EN: destroy ; ravage ; despoil ; ruin ; demolish ; wreck  FR: dévaster ; ravager
สปอยเลอร์[sapøiloē] (n) EN: spoiler  FR: spoiler [m]
สปอยเลอร์ท้าย[sapøiloē thāi] (n, exp) EN: rear spoiler  FR: aileron arrière [m]
เสื่อมเสีย[seūamsīa] (v) EN: spoil one's reputation ; damage one's name  FR: se détériorer ; s'abîmer
เสีย[sīa] (v) EN: deteriorate ; spoil ; become corrupt ; decay ; be rotten ; be bad ; go bad ; be void ; addle ; go haywire  FR: se détériorer ; s'abîmer ; se détraquer ; se gâter ; pourrir

CMU English Pronouncing Dictionary
SPOIL S P OY1 L
SPOILS S P OY1 L Z
SPOILED S P OY1 L D
SPOILER S P OY1 L ER0
SPOILAGE S P OY1 L AH0 JH
SPOILAGE S P OY1 L IH0 JH
SPOILERS S P OY1 L ER0 Z
SPOILING S P OY1 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spoil (v) spˈɔɪl (s p oi1 l)
spoils (v) spˈɔɪlz (s p oi1 l z)
spoilt (v) spˈɔɪlt (s p oi1 l t)
spoiled (v) spˈɔɪld (s p oi1 l d)
spoiling (v) spˈɔɪlɪŋ (s p oi1 l i ng)
spoilsport (n) spˈɔɪlspɔːt (s p oi1 l s p oo t)
spoilsports (n) spˈɔɪlspɔːts (s p oi1 l s p oo t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
溺爱[nì ài, ㄋㄧˋ ㄞˋ, / ] spoil; pamper; dote on, #27,206 [Add to Longdo]
宠坏[chǒng huài, ㄔㄨㄥˇ ㄏㄨㄞˋ, / ] spoil (a child), #43,322 [Add to Longdo]
拔苗助长[bá miáo zhù zhǎng, ㄅㄚˊ ㄇㄧㄠˊ ㄓㄨˋ ㄓㄤˇ, / ] spoil things through excessive enthusiasm, #59,113 [Add to Longdo]
弄糟[nòng zāo, ㄋㄨㄥˋ ㄗㄠ, ] spoil, #116,490 [Add to Longdo]
败胃[bài wèi, ㄅㄞˋ ㄨㄟˋ, / ] spoil one's appetite [Add to Longdo]
[hé, ㄏㄜˊ, ] spoiled; sour; mouldly [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aushubhügel {m}spoil heap [Add to Longdo]
Spoiler {m} [auto]spoiler [Add to Longdo]
Spoilerkante {f} [auto]spoiler lip [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちやほや;ちゃほや(ik)[chiyahoya ; chahoya (ik)] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) pamper; make a fuss of; spoil [Add to Longdo]
ほいほい[hoihoi] (adv) (1) Shoo! (used to drive away people or animals); without considering the pros and (particularly) the cons; thoughtlessly; readily; blithely; willingly; (vs) (2) to pamper; to spoil [Add to Longdo]
ほたえる;ほだえる[hotaeru ; hodaeru] (v1,vi) (1) (arch) to mess around; to clown around; (2) (arch) to take advantage of; to be spoiled; to be spoilt [Add to Longdo]
スポイラー[supoira-] (n) spoiler [Add to Longdo]
スポイル[supoiru] (n,vs) spoil [Add to Longdo]
スポイルズシステム[supoiruzushisutemu] (n) (See 猟官制) spoils system [Add to Longdo]
ネタバレ;ネタばれ[netabare ; neta bare] (n) (See ねた,ばれる) spoiler; something that spoils the ending of a story or movie [Add to Longdo]
ブチ壊す;打ち壊す;打壊す;打ち毀す;ぶち壊す[ブチこわす(ブチ壊す);うちこわす(打ち壊す;打壊す;打ち毀す);ぶちこわす(打ち壊す;打壊す;打ち毀す;ぶち壊す), buchi kowasu ( buchi kowasu ); uchikowasu ( uchi kowasu ; da kowasu ; uchi kowasu )] (v5s,vt) to destroy; to spoil; to crush; to break by striking; to wreck [Add to Longdo]
モテる[mote ru] (v5r) to be popular (esp. with the opposite sex); to be well liked; to be pampered (spoiled, doted upon, etc.); to be welcomed [Add to Longdo]
黄変米[おうへんまい, ouhenmai] (n) spoiled rice; spoilt rice [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 spoil
   n 1: (usually plural) valuables taken by violence (especially in
      war); "to the victor belong the spoils of the enemy"
   2: the act of spoiling something by causing damage to it; "her
     spoiling my dress was deliberate" [syn: {spoil}, {spoiling},
     {spoilage}]
   3: the act of stripping and taking by force [syn: {spoil},
     {spoliation}, {spoilation}, {despoilation}, {despoilment},
     {despoliation}]
   v 1: make a mess of, destroy or ruin; "I botched the dinner and
      we had to eat out"; "the pianist screwed up the difficult
      passage in the second movement" [syn: {botch}, {bodge},
      {bumble}, {fumble}, {botch up}, {muff}, {blow}, {flub},
      {screw up}, {ball up}, {spoil}, {muck up}, {bungle},
      {fluff}, {bollix}, {bollix up}, {bollocks}, {bollocks up},
      {bobble}, {mishandle}, {louse up}, {foul up}, {mess up},
      {fuck up}]
   2: become unfit for consumption or use; "the meat must be eaten
     before it spoils" [syn: {spoil}, {go bad}]
   3: alter from the original [syn: {corrupt}, {spoil}]
   4: treat with excessive indulgence; "grandparents often pamper
     the children"; "Let's not mollycoddle our students!" [syn:
     {pamper}, {featherbed}, {cosset}, {cocker}, {baby}, {coddle},
     {mollycoddle}, {spoil}, {indulge}]
   5: hinder or prevent (the efforts, plans, or desires) of; "What
     ultimately frustrated every challenger was Ruth's amazing
     September surge"; "foil your opponent" [syn: {thwart},
     {queer}, {spoil}, {scotch}, {foil}, {cross}, {frustrate},
     {baffle}, {bilk}]
   6: have a strong desire or urge to do something; "She is itching
     to start the project"; "He is spoiling for a fight" [syn:
     {itch}, {spoil}]
   7: destroy and strip of its possession; "The soldiers raped the
     beautiful country" [syn: {rape}, {spoil}, {despoil},
     {violate}, {plunder}]
   8: make imperfect; "nothing marred her beauty" [syn: {mar},
     {impair}, {spoil}, {deflower}, {vitiate}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top