ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

splendid

S P L EH1 N D AH0 D   
73 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -splendid-, *splendid*, splendi
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
splendid[ADJ] วิเศษ, See also: ยอดเยี่ยม, Syn. excellent, magnificient
splendid[ADJ] แจ่มจรัส, See also: รุ่งโรจน์, Syn. brillant, luminous

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
splendid(สเพลน'ดิด) adj. ยอดเยี่ยม,วิเศษ,อัจฉริยะ,งดงาม,โอ่อ่า,โอ่โถง,น่าชมเชยยิ่ง,แจ่มจรัส,แวววาว,รุ่งโรจน์., See also: splendidness n., Syn. brilliant

English-Thai: Nontri Dictionary
splendid(adj) โอ่โถง,งามสง่า,วิเศษ,ยอดเยี่ยม,อัจฉริยะ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- I'm all right. - Oh, splendid.ฉันโอเค โอ้สวยงาม Pinocchio (1940)
Splendid!- วิวาห์เหาะ! Rebecca (1940)
Oh, well, that's a splendid idea, Mrs. Danvers. I'm very grateful.เป็นไอเดียที่บรรเจิดมากค่ะ คุณนายเเดนเวอร์ส ฉันขอบคุณคุณเหลือเกิน Rebecca (1940)
And I think you're behaving splendidly over all this. Perfectly splendidly.เเละผมว่าคุณรับมือกับเรื่องทั้งหมดนี้ได้อย่างวิเศษ Rebecca (1940)
Splendid. Splendid. Exactly like the Ritz.- หรูหรามาก อย่างกับที่เดอะริทซ์ แน่ะ Rebecca (1940)
I've always thought that when the time came, we'd all get on splendidly together.ฉันคิดเสมอว่าเมื่อเวลานั้นมาถึง เราทุกคนจะได้รับในการผงาด ร่วมกัน How I Won the War (1967)
I do know we're all going to get on splendidly together.จะได้รับในการผงาดร่วมกัน How I Won the War (1967)
Splendid!โอ่โถง! Yellow Submarine (1968)
Quicksand. Splendid.ทรายดูด วิเศษ Blazing Saddles (1974)
Monday. Splendid.วันจันทร์ วิเศษ Blazing Saddles (1974)
Splendid.แจ๋ว Blazing Saddles (1974)
Under this splendid picture, it said;ใต้รูปภาพมันเขียนไว้ว่า The Little Prince (1974)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
splendidAsian religions inspire him to create splendid sculptures.
splendidA splendid idea.
splendidA splendid idea occurred to John.
splendidCan you imagine him driving such a splendid car?
splendidHe delivered his speech splendidly.
splendidHe hit on a splendid idea.
splendidHe made a splendid speech off hand.
splendidHis house stands on the hill-side and commands a splendid view.
splendidHis nephew was absorbed in the splendid fireworks.
splendidIn brief, the party was splendid.
splendidI never saw such a splendid sunset.
splendidIt'll be fine, you can do it! Trust yourself! You are already a splendid swimmer!

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พริ้งเพริศ[ADV] magnificently, See also: splendidly, gorgeously, prettily, Syn. พริ้ง, เพริศพริ้ง, Example: เธอบรรจงแต่งตัวอย่างบรรเจิดพริ้งเพริศรอเวลาให้เขามารับไปงานเลี้ยง, Thai definition: งามเฉิดฉาย
สวยหรู[ADV] splendidly, See also: gorgeously, sumptuously, Syn. สวยงาม, Example: เธอพูดอย่างสวยหรูถึงโครงการที่จะจัดทำในปีหน้า
สวยหรู[ADJ] splendid, See also: gorgeous, sumptuous, Example: เขาได้แต่เสนอโครงการสวยหรูโดยไม่นึกถึงความเป็นจริง
บรรเจิด[ADV] magnificently, See also: splendidly, Syn. เลิศวิไล, เลิศหรู, Ant. อับเฉา, หดหู่, Example: เขาได้แต่ฝันอย่างบรรเจิดเพริดพริ้งถึงอนาคตอันสดใสโดยไม่มองปัจจุบันที่เป็นอยู่, Thai definition: อย่างเลิศหรู
ความสง่างาม[N] magnificent, See also: splendid, attractiveness, charm, gracefulness, comeliness, Syn. ความสง่า, ความภูมิฐาน, ความงามสง่า, Example: เครื่องแบบทำให้ผู้สวมใส่มีความสง่างาม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เช้ง[adj.] (chēng) EN: delicately pretty ; pretty   FR: magnifique ; splendide
เชิดขึ้นสูง[v. exp.] (choēt kheūn sūng) EN: be splendid   
เด็ดดวง[v. exp.] (detdūang) EN: be excellent be marvelous; be wonderful; e superb; b splendid; be matchless   FR: être magnifique ; être merveilleux
เด็ดสะระตี่[v. exp.] (det saratī) EN: be splendid; be excellent; be fantastic; be wonderful; be marvelous; be superb; be great   
แจ๋ว[adj.] (jaeo) EN: cool ; great ; excellent ; wonderful ; splendid   FR: excellent ; magnifique
เจริญตา[adj.] (jaroēn tā) EN: beautiful ; pleasing ; splendid ; gorgeous ; great ; admirable ; wonderful ; attractive ; elegant ; charming   FR: séduisant ; pittoresque ; agréable a l'oeil ; plaisant ; ravissant
เลิศ[adj.] (loēt) EN: excellent ; perfect ; superb ; the best ; optimum ; first-rate ; splendid ; wonderful ; marvelous ; superior ; outstanding ; ideal   FR: excellent ; superbe ; optimal ; supérieur ; parfait ; idéal
งามจริง[adj.] (ngām jing ) FR: splendide ; magnifique
งดงาม[adj.] (ngot-ngām) EN: beautiful ; excellent ; wonderful ; artistic ; pleasing ; beauteous ; graceful ; handsome ; splendid ; gorgeous   FR: joli ; pittoresque
ไพจิตร[adj.] (phaijit) EN: beautiful ; elegant ; splendid ; exquisite ; magnificent   FR: splendide ; magnifique

CMU English Pronouncing Dictionary
SPLENDID    S P L EH1 N D AH0 D
SPLENDIDLY    S P L EH1 N D AH0 D L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
splendid    (j) splˈɛndɪd (s p l e1 n d i d)
splendidly    (a) splˈɛndɪdliː (s p l e1 n d i d l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
辉煌[huī huáng, ㄏㄨㄟ ㄏㄨㄤˊ, / ] splendid; glorious, #4,775 [Add to Longdo]
绚烂[xuàn làn, ㄒㄩㄢˋ ㄌㄢˋ, / ] splendid; gorgeous; dazzling, #19,254 [Add to Longdo]
盛装[shèng zhuāng, ㄕㄥˋ ㄓㄨㄤ, / ] splendid clothes; rich attire; one's sunday best, #20,384 [Add to Longdo]
美轮美奂[měi lún měi huàn, ㄇㄟˇ ㄌㄨㄣˊ ㄇㄟˇ ㄏㄨㄢˋ, / ] splendid and magnificent houses (成语 saw); a sumptuous mansion, #36,595 [Add to Longdo]
红妆[hóng zhuāng, ㄏㄨㄥˊ ㄓㄨㄤ, / ] splendid gay female clothing, #65,528 [Add to Longdo]
盛德[shèng dé, ㄕㄥˋ ㄉㄜˊ, ] splendid virtue; majestic moral character; great kindness, #193,229 [Add to Longdo]
盛服[shèng fú, ㄕㄥˋ ㄈㄨˊ, ] splendid attire, #194,128 [Add to Longdo]
波澜老成[bō lán lǎo chéng, ㄅㄛ ㄌㄢˊ ㄌㄠˇ ㄔㄥˊ, / ] splendid and powerful (of story); majestic; awesome [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Prachtexemplar {n}splendid specimen [Add to Longdo]
prächtig; großartig {adj} | prächtiger; großartiger | am prächtigsten; am großartigstensplendid | more splendid | most splendid [Add to Longdo]
splendid {adj}generous [Add to Longdo]
splendid; kostbar {adj}sumptuous [Add to Longdo]
Rotbauch-Nektarvogel {m} [ornith.]Splendid Sunbird [Add to Longdo]
Prachtglanzstar {m} [ornith.]Splendid Glossy Starling [Add to Longdo]
Prachtparadieselster {f} [ornith.]Splendid Bird of Paradise [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ご立派;御立派[ごりっぱ, gorippa] (adj-na) (pol) (See 立派) splendid; fine; handsome; elegant; imposing; prominent; legal; legitimate [Add to Longdo]
まいゆ;まいゆう[, maiyu ; maiyuu] (adj-f) (1) (reversed from うまい) delicious; appetizing; appetising; (2) skillful; clever; expert; wise; successful; (3) fortunate; splendid; promising [Add to Longdo]
絢爛華麗[けんらんかれい, kenrankarei] (n,adj-na) luxurious and gorgeous; splendid; dazzling; magnificent [Add to Longdo]
絢爛豪華[けんらんごうか, kenrangouka] (n,adj-na) luxurious and gorgeous; splendid; dazzling [Add to Longdo]
栄え有る;栄えある[はえある, haearu] (adj-f) splendid; glorious [Add to Longdo]
快作[かいさく, kaisaku] (n) splendid work; masterpiece [Add to Longdo]
快絶[かいぜつ, kaizetsu] (adj-na,n) splendid [Add to Longdo]
旗鼓堂々;旗鼓堂堂[きこどうどう, kikodoudou] (adj-t,adv-to) with colors flying and band playing; triumphantly; in splendid array [Add to Longdo]
輝かしい(P);耀かしい;赫かしい;輝やかしい(io)[かがやかしい, kagayakashii] (adj-i) brilliant; glorious; glittering; bright; splendid (e.g. achievement, success); promising (e.g. future); (P) [Add to Longdo]
強勢[きょうせい, kyousei] (adj-na,n) splendid; great; magnificent [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 splendid
   adj 1: having great beauty and splendor; "a glorious spring
       morning"; "a glorious sunset"; "splendid costumes"; "a
       kind of splendiferous native simplicity" [syn:
       {glorious}, {resplendent}, {splendid}, {splendiferous}]
   2: very good;of the highest quality; "made an excellent speech";
     "the school has excellent teachers"; "a first-class mind"
     [syn: {excellent}, {first-class}, {fantabulous}, {splendid}]
   3: characterized by grandeur; "the brilliant court life at
     Versailles"; "a glorious work of art"; "magnificent
     cathedrals"; "the splendid coronation ceremony" [syn:
     {brilliant}, {glorious}, {magnificent}, {splendid}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top