ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

spleen

S P L IY1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spleen-, *spleen*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spleen(n) ม้าม
spleen(n) ความโกรธเคือง, See also: ความขุ่นเคือง, โทสะ, Syn. anger, discontent

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
spleen(สพลีน) n. ม้าม,แหล่งอารมณ์,แหล่งโทสะ,อารมณ์ขุ่นเคือง,ความระ-ทมทุกข์., See also: ish adj., Syn. resentment

English-Thai: Nontri Dictionary
spleen(n) ม้าม,ความโกรธ,โทสะ,ความขุ่นเคือง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
spleen, accessory; splen accessorius; splenculus; spleneolus; splenic exclaveม้ามส่วนเกิน [มีความหมายเหมือนกับ splenulus ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spleen, floating; spleen, movable; spleen, wanderingม้ามลอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spleen, movable; spleen, floating; spleen, wanderingม้ามลอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spleen, speckledม้ามลาย, ม้ามมีจุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spleen, wandering; spleen, floating; spleen, movableม้ามลอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spleen; lienม้าม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Spleenม้าม [TU Subject Heading]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ม้าม(n) spleen, Example: อวัยวะสำคัญของระบบน้ำเหลืองได้แก่ หลอดน้ำเหลือง ปุ่มน้ำเหลืองและม้าม, Count Unit: ม้าม, Thai Definition: อวัยวะภายในร่างกายริมกระเพาะอาหารข้างซ้าย มีหน้าที่ทำลายเม็ดเลือดแดง สร้างเม็ดน้ำเหลืองและสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกาย
ม้าม(n) spleen, Example: อวัยวะสำคัญของระบบน้ำเหลืองได้แก่ หลอดน้ำเหลือง ปุ่มน้ำเหลืองและม้าม, Count Unit: ม้าม, Thai Definition: อวัยวะภายในร่างกายริมกระเพาะอาหารข้างซ้าย มีหน้าที่ทำลายเม็ดเลือดแดง สร้างเม็ดน้ำเหลืองและสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกาย
ตับเหล็ก(n) spleen of a pig, See also: pancreas of swine, Example: หมอแนะนำให้กินตับเหล็กเพื่อเพิ่มธาตุเหล็ก, Count Unit: อัน, Thai Definition: ม้ามของหมู
ตับเหล็ก(n) spleen of a pig, See also: pancreas of swine, Example: หมอแนะนำให้กินตับเหล็กเพื่อเพิ่มธาตุเหล็ก, Count Unit: อัน, Thai Definition: ม้ามของหมู

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ม้าม[mām] (n) EN: spleen  FR: rate [f]
ตับเหล็ก[taplek] (n, exp) EN: pig's spleen ; pancreas of a swine

CMU English Pronouncing Dictionary
SPLEEN S P L IY1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spleen (n) splˈiːn (s p l ii1 n)
spleens (n) splˈiːnz (s p l ii1 n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[pí, ㄆㄧˊ, ] spleen, #5,531 [Add to Longdo]
脾脏[pí zàng, ㄆㄧˊ ㄗㄤˋ, / ] spleen, #24,375 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Spleen {m}tic; quirk; spleen [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
虎の尾[とらのお, toranoo] (n) (1) tiger's tail; (2) (uk) (See 岡虎の尾) gooseneck loosestrife (species of flowering plant, Lysimachia clethroides); (3) (uk) (See 虎の尾羊歯) Asplenium incisum (species of spleenwort) [Add to Longdo]
虎の尾羊歯[とらのおしだ;トラノオシダ, toranooshida ; toranooshida] (n) (uk) Asplenium incisum (species of spleenwort) [Add to Longdo]
五臓[ごぞう, gozou] (n) the five viscera (liver, lungs, heart, kidney and spleen) [Add to Longdo]
御綱柏[みつながしわ;みつなかしわ, mitsunagashiwa ; mitsunakashiwa] (n) (1) (See 大谷渡) Asplenium antiquum (species of spleenwort); (2) (See 隠れ蓑) Dendropanax trifidus (species of flowering plant); (3) (See 三角柏) leaves used for serving or offering sake, rice, etc. [Add to Longdo]
大谷渡;大谷渡り[おおたにわたり;オオタニワタリ, ootaniwatari ; ootaniwatari] (n) (uk) Asplenium antiquum (species of spleenwort) [Add to Longdo]
茶筅羊歯[ちゃせんしだ;チャセンシダ, chasenshida ; chasenshida] (n) (uk) maidenhair spleenwort (Asplenium trichomanes) [Add to Longdo]
[ひ;よこし(ok), hi ; yokoshi (ok)] (n) (See 脾臓) spleen [Add to Longdo]
脾腫[ひしゅ, hishu] (n) swollen or cancerous spleen [Add to Longdo]
脾臓[ひぞう, hizou] (n,adj-no) spleen [Add to Longdo]
脾腹[ひばら, hibara] (n) one's side; spleen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 spleen
   n 1: a large dark-red oval organ on the left side of the body
      between the stomach and the diaphragm; produces cells
      involved in immune responses [syn: {spleen}, {lien}]
   2: a feeling of resentful anger [syn: {irascibility}, {short
     temper}, {spleen}, {quick temper}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top