ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

spiny

S P AY1 N IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spiny-, *spiny*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spiny(adj) มีหนาม, See also: เต็มไปด้วยหนาม, Syn. spiky, thorny
spiny(adj) ยุ่งยาก, See also: มีปัญหา, ไม่ราบรื่น, Syn. troublesome, thorny

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
spiny(สไพ'นี) adj. เต็มไปด้วยหนาม,เต็มไปด้วยเดือยแหลม,คล้ายหนาม,คล้ายเดือยแหลม,ยากลำบาก,จัดการยาก,ขรุขระ,มีปัญหา., See also: spininess n., Syn. thorny

English-Thai: Nontri Dictionary
spiny(adj) แหลม,เต็มไปด้วยหนาม,ขรุขระ,ไม่ราบรื่น,มีปัญหา

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Spiny lobstersกุ้งมังกร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หอยเม่น[høimen] (n) EN: spiny  FR: oursin [m]
มันมือเสือ[man meūseūa] (n, exp) EN: Spiny Yam

CMU English Pronouncing Dictionary
SPINY S P AY1 N IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spiny (j) spˈaɪniː (s p ai1 n ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
dornig {adj} | dorniger | am dornigstenspiny | spinier | spiniest [Add to Longdo]
Igeldrossling {m} [ornith.]Spiny Babbler [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アミアイゴ;リトル・スパインフット;リトルスパインフット[amiaigo ; ritoru . supainfutto ; ritorusupainfutto] (n) little spinefoot (Siganus spinus, species of Indo-West Pacific rabbitfish); black spinefoot; black trevally; blue-spotted trevally; spiny rabbitfish [Add to Longdo]
リッジテールモニター;リッジテール・モニター[rijjite-rumonita-; rijjite-ru . monita-] (n) ridge-tailed monitor (Varanus acanthurus, species of monitor lizard found throughout the arid northern regions of Australia); spiny-tailed monitor [Add to Longdo]
伊勢海老;伊勢エビ;伊勢えび;伊勢蝦;竜蝦(iK)[いせえび(伊勢海老;伊勢えび;伊勢蝦;竜蝦);いせエビ(伊勢エビ);イセエビ, iseebi ( iseebi ; ise ebi ; ise ebi ; ryuu ebi ); ise ebi ( ise ebi ); iseebi] (n) (uk) spiny lobster (esp. Japanese spiny lobster, Panulirus japonicus) [Add to Longdo]
針土竜[はりもぐら;ハリモグラ, harimogura ; harimogura] (n) (uk) short-beaked echidna (Tachyglossidae spp.); spiny anteater [Add to Longdo]
泡舟貝;安房船貝[あわぶねがい;アワブネガイ, awabunegai ; awabunegai] (n) (uk) Bostrycapulus gravispinosus (species of spiny slipper snail) [Add to Longdo]
油角鮫[あぶらつのざめ;アブラツノザメ, aburatsunozame ; aburatsunozame] (n) (uk) spiny dogfish (Squalus acanthias) [Add to Longdo]
油鮫[あぶらざめ;アブラザメ, aburazame ; aburazame] (n) (uk) (See 油角鮫) spiny dogfish (Squalus acanthias) [Add to Longdo]
棘条[きょくじょう, kyokujou] (n,adj-no) (See 鰭条) spiny ray (of a fin) [Add to Longdo]
棘鼠;刺鼠[とげねずみ;トゲネズミ, togenezumi ; togenezumi] (n) (uk) Ryukyu spiny rat (Tokudaia osimensis) [Add to Longdo]
棘尾大蜥蜴[とげおおおとかげ;トゲオオオトカゲ, togeoootokage ; togeoootokage] (n) (uk) (See リッジテールモニター) ridge-tailed monitor (Varanus acanthurus, species of monitor lizard found throughout the arid northern regions of Australia); spiny-tailed monitor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 spiny
   adj 1: having spines; "the dorsal fin is spinous" [syn:
       {spinous}, {spiny}] [ant: {spineless}]
   2: having or covered with protective barbs or quills or spines
     or thorns or setae etc.; "a horse with a short bristly mane";
     "bristly shrubs"; "burred fruits"; "setaceous whiskers" [syn:
     {barbed}, {barbellate}, {briary}, {briery}, {bristled},
     {bristly}, {burred}, {burry}, {prickly}, {setose},
     {setaceous}, {spiny}, {thorny}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top