ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

spellbound

S P EH1 L B AW2 N D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spellbound-, *spellbound*, spellboun
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spellbound(adj) หลงใหล, See also: ต้องมนตร์, ต้องเสน่ห์, Syn. amazed, charmed, bewildered, fascinated

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
spellbound(สเพล'เบานดฺ) adj. หลงใหล,งงงวย,เคลิบเคลิ้ม,ถูกเวทมนตร์., Syn. enchanted

English-Thai: Nontri Dictionary
spellbound(adj) ถูกอาคม,ตะลึง,หลงใหล,ถูกเวทมนตร์,เคลิบเคลิ้ม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Masses of uniformed men, stupefying to the eye, and incredible to the imagination have stood in spellbound audience of the Fuhrer.ดีมาก "ด้วยความรู้สึก.. ดู้ดา... The King's Speech (2010)
No! No! ♪ True Blood 4x08 ♪ Spellbound Original Air Date on August 14, 2011ไม่นะ ไม่! True Blood 4x08 Spellbound Original Air Date on August 14th, 2011 เจสสิก้า Spellbound (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
spellboundI mean, I was spellbound the whole time.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เคลิ้ม[khloēm] (v) EN: forget oneself ; be absent-minded ; be a dreamy state ; fancy ; be in a transport ; be in a rapture ; be carried away ; be lost in thought ; be spellbound  FR: être absorbé dans ses pensées ; se transporter (litt.) ; être dans la lune
ตะลึง[taleung] (v) EN: be dumbfound ; be stupefied ; be at a loss ; be stunned ; be nonplussed ; be taken aback ; be in a daze ; be spellbound ; be astonished ; be amazed ; be enraptured

CMU English Pronouncing Dictionary
SPELLBOUND S P EH1 L B AW2 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spellbound (j) spˈɛlbaund (s p e1 l b au n d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
うっとり[uttori] (adv,adv-to) (1) (See うっとりする) ecstatically; spellbound; with rapt attention; (2) abstractedly; absentmindedly; absorbedly; vacantly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 spellbound
   adj 1: having your attention fixated as though by a spell [syn:
       {fascinated}, {hypnotized}, {hypnotised}, {mesmerized},
       {mesmerised}, {spellbound}, {spell-bound}, {transfixed}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top