ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

spellbind

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spellbind-, *spellbind*, spellbin
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spellbind(vt) ทำให้หลงใหล, See also: ทำให้ต้องมนตร์เสน่ห์, ทำให้ลุ่มหลง, Syn. enthrall

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
spellbind(สเพล'ไบนดฺ) vt. ทำให้หลงเสน่ห์,ทำให้งงงวย,ทำให้หลับไหล,ทำให้เคลิบเคลิ้ม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
spellbinderนักพูดตรึงใจผู้ฟัง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

CMU English Pronouncing Dictionary
SPELLBINDING S P EH1 L B AY2 N D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spellbinder (n) spˈɛlbaɪndər (s p e1 l b ai n d @ r)
spellbinders (n) spˈɛlbaɪndəz (s p e1 l b ai n d @ z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 spellbind
   v 1: to render motionless, as with a fixed stare or by arousing
      terror or awe; "The snake charmer fascinates the cobra"
      [syn: {fascinate}, {transfix}, {grip}, {spellbind}]
   2: attract strongly, as if with a magnet; "She magnetized the
     audience with her tricks" [syn: {magnetize}, {mesmerize},
     {mesmerise}, {magnetise}, {bewitch}, {spellbind}]
   3: put into a trance [syn: {entrance}, {spellbind}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top