ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

speckless

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -speckless-, *speckless*, speckles
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
speckless(adj) ซึ่งไม่มีจุดด่าง

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
speckless (j) spˈɛkləs (s p e1 k l @ s)
speckles (n) spˈɛklz (s p e1 k l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
beflecken | befleckend | befleckt | befleckt | befleckteto speckle | specking | speckled | speckles | speckled [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
胡麻斑[ごまふ, gomafu] (n) black speckles; small black spots (like sprinkled sesame) [Add to Longdo]
[むら, mura] (n) spots; speckles; mottles [Add to Longdo]
斑紋;斑文[はんもん, hanmon] (n,adj-no) speckles; spotted pattern [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 speckless
   adj 1: completely neat and clean; "the apartment was
       immaculate"; "in her immaculate white uniform"; "a spick-
       and-span kitchen"; "their spic red-visored caps" [syn:
       {immaculate}, {speckless}, {spick-and-span}, {spic-and-
       span}, {spic}, {spick}, {spotless}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top