ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

specifications

S P EH2 S AH0 F AH0 K EY1 SH AH0 N Z   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -specifications-, *specifications*, specification
English-Thai: Longdo Dictionary
specifications(n) ข้อมูลจำเพาะ (มักปรากฏท้ายคู่มือผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า)

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Specificationsข้อกำหนด [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
specificationsSpecifications and price are subject to change.

CMU English Pronouncing Dictionary
SPECIFICATIONS S P EH2 S AH0 F AH0 K EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
specifications (n) spˌɛsɪfɪkˈɛɪʃənz (s p e2 s i f i k ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Leistungsbeschreibung {f}specifications for tenders [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
仕訳書[しわけしょ, shiwakesho] (n) specifications [Add to Longdo]
設計書[せっけいしょ, sekkeisho] (n) design specifications [Add to Longdo]
設計明細書[せっけいめいさいしょ, sekkeimeisaisho] (n) project specifications; specs [Add to Longdo]
特許明細書[とっきょめいさいしょ, tokkyomeisaisho] (n) patent description; patent specifications [Add to Longdo]
入札設計図書[にゅうさつせっけいずしょ, nyuusatsusekkeizusho] (n) design specifications (for public tender); drawings and specifications [Add to Longdo]
明細書[めいさいしょ, meisaisho] (n) detailed statement; detailed account; minute description; specifications; list of particulars [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top