ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

spearmint

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spearmint-, *spearmint*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spearmint(n) สมุนไพรตระกูลมิ้นท์กลิ่นหอม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
spearmint(สเพียร์'มินทฺ) n. พืชจำพวกสะระแหน่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สะระแหน่[saranaē] (n) EN: mint ; peppermint ; Spearmint ; Lemon balm ; Kitchen Mint ; Marsh Mint  FR: menthe [f]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spearmint (n) spˈɪəʳmɪnt (s p i@1 m i n t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
オランダ薄荷[オランダはっか;オランダハッカ, oranda hakka ; orandahakka] (n) (uk) (See スペアミント) spearmint (Mentha spicata) [Add to Longdo]
スペアミント[supeaminto] (n) spearmint [Add to Longdo]
薄荷[はっか;はか(ok);ハッカ, hakka ; haka (ok); hakka] (n) (1) (uk) mint (e.g. peppermint, spearmint, etc.); (2) (uk) Japanese peppermint (Mentha arvensis var. piperascens) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 spearmint
   n 1: common garden herb having clusters of small purplish
      flowers and yielding an oil used as a flavoring [syn:
      {spearmint}, {Mentha spicata}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top